N253

N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de N253 in Bertem en Huldenberg. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, op veel plaatsen dicht bij de weg. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.