N2

Herinrichting gewestweg N2 tussen Leuven en Tielt-Winge: ontwerpstudie

De bevolkingsgroei voor Vlaams-Brabant stijgt jaarlijks en de ruime regio rond Leuven heeft baat bij de uitbouw van betere busverbindingen (HOV - Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en snelle fietsverbindingen. In de praktijk wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meer mensen op de fiets of op de bus krijgen en de auto thuis of aan het station geparkeerd. De studie van de N2 onderzoekt het traject op de N2 tussen Leuven (Kop van Kessel-Lo) en Tielt-Winge (Stelplaats De Lijn)

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Terbankstraat. Door de vele handelszaken en bedrijven langs de gewestweg doen er zich in de huidige situatie veel gevaarlijke situaties voor, vooral voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook om de situatie voor de fietsers veiliger te maken.