N14

Aanleg fietspaden langs Lierselei (N14) in Malle

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel. De totale afstand bedraagt ongeveer 2,6 kilometer. 

Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst: fase 3B

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht midden 2018 te kunnen starten met het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst. Dan wordt in fase 3A het stuk N14 tussen de Kerkstraat en het Shell-tankstation net voorbij het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313 vernieuwd. De tweede deelfase, fase 3B, loopt van vanaf het tankstation tot aan het kruispunt van de N14 met de Nijlensesteenweg. De uitvoering van deze tweede deelfase is echter nog niet voor meteen: de werken beginnen ten vroegste in 2021.

Ringweg rond Zoersel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.