E40

Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Update september 2019: Het strategisch planMER is zo goed als afgerond. De volgende stappen een geïntegreerd planMER en (G)RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Van zodra deze procedure van start gaat, volgt een infomoment om toe te lichten waar we staan met het project en hoe we, net zoals in de aanloop naar het strategisch planMER, de communicatie en participatie gaan aanpakken.