E19

De ontknoping van Mechelen: een mobiliteitsstudie voor vlotter en veiliger verkeer in, rond en tussen de knooppunten Mechelen Noord en Zuid

Mechelen is vandaag een goed bereikbare regio. Maar dit komt steeds meer onder druk te staan. Vooral op het knooppunt Mechelen-Noord is de verkeerssituatie vandaag erg complex en onoverzichtelijk, wat zorgt voor verkeershinder op de E19 en de wegen errond. Tegelijkertijd zullen nieuwe ontwikkelingen in de regio de verkeersdruk de komende jaren nog verhogen.