Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum in uitvoering - einde werken zomer 2020
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt met de Aandorenstraat [N3]
 • Wanneer? momenteel in uitvoering; einde werken zomer 2020

UPDATE 1/02/19: 
Start werken Bergévest in april 2019

De aannemer rondt de werkzaamheden aan de Oplintersepoort eind maart 2019 af. In de tweede helft van april verschuift hij de werfzone naar de buitenring van de Bergévest. Hier zal hij tot de zomer van 2019 de zone tussen de Gete en het kruispunt met de Slachthuisstraat (inclusief kruispunt) herinrichten. AWV bespreekt de impact op het verkeer en de omleidingen de komende weken met de politie en de stad Tienen. Wanneer dit gebeurd is, zal AWV via deze webpagina en de andere communicatiekanalen hierover verder communiceren. In maart 2019 zal AWV de omwonenden van de Bergévest uitnodigen voor een infomoment in het Sociaal Huis.
Vernieuwen binnenring Bergévest in twee fasen
In overleg met de stad Tienen en de politie is er beslist om naast de buitenring ook de binnenring van de Bergévest in twee fasen te vernieuwen. Vanaf het najaar van 2019 werkt de aannemer tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete. Daarna verschuift hij de werfzone naar de zone tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat. De werken aan de binnenring zullen duren tot in het voorjaar van 2020. Het laatste deel van de herinrichting is de zone van de buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat. Volgens de huidige planning beëindigt de aannemer de werken aan de Tiense Vesten hier in de zomer van 2020.
 

De herinrichting van de Tiense Vesten: werfzones voorjaar/zomer 2018
Werven in uitvoering zomer en najaar 2018 

 

Einde werken in 2020 

Op deze website (en in de andere communicatiekanalen van AWV) stond al enkele maanden te lezen dat de herinrichting van de Tiense Vesten zou worden afgerond in het najaar van 2019. In deze planning ging AWV ervan uit dat de werken aan de Oplintersepoort eind 2018 afgerond zouden zijn en het agentschap de herinrichting van de Bergévest begin 2019 zou kunnen aanvatten. De werken aan de Oplintersepoort hebben de voorbije maanden vertraging opgelopen omwille van een langer durend archeologisch onderzoek (na het vinden van een oude stadsmuur) en de ontdekking van rioleringen die niet op de plannen ingetekend waren. Hierdoor moest de aannemer bijkomende werken uitvoeren die de planning deden opschuiven. Het einde van de werken aan de Oplintersepoort is momenteel voorzien voor eind maart 2019. De herinrichting van de Bergévest start in april 2019, minstens drie maanden later dan eerst gepland. In overleg met de stad Tienen en de politie heeft AWV beslist om de herinrichting van de Bergévest in vier fasen (1. buitenring: Gete-Slachthuisstraat - 2. binnenring: Gete-Kapucijnenstraat - 3. binnenring: Gete-Beauduinstraat - 4. buitenring: Gete-Aandorenstraat) uit te voeren. Volgens de planning waarover AWV vandaag beschikt zullen de werken aan de Bergévest in de zomer van 2020 beëindigd worden. . 

Herinrichting Oplintersepoort

Sinds het beëindigen van de rioleringswerken aan de Oplintersepoort in oktober 2018 en het verplaatsen van het oorlogsmonument in november 2018, is de aannemer gestart met de bovengrondse herinrichting. Het plein rond het oorlogsmonument wordt volledig met kasseien aangelegd. Die werken gebeuren met de hand en zijn dus erg arbeidsintensief. Daarnaast is het plaatsen van kasseien erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de weersomstandigheden het niet toelaten om klinkerwerken uit te voeren, gaat de aannemer sowieso verder met werken die minder weersgevoelig zijn zoals de opbouw van de nieuwe rijweg. De toplaag in asfalt wordt in maart 2019 (na de winter) aangebracht. 

Verkeerslichten Diestsepoort aangepast

Sinds de start van de werken aan de Oplintersepoort heeft Wegen en Verkeer verschillende signalen ontvangen over de afstelling van de verkeerslichten aan de Diestsepoort. Wegen en Verkeer blijft de verkeerssituatie aan de Diestsepoort voortdurend monitoren en zal dit ook blijven doen wanneer de werken aan de Vesten klaar zijn. De tijden van de verkeerslichten aan het kruispunt van de Vesten met de Diestsesteenweg werden in oktober 2018 nogmaals aangepast om de doorstroming te verbeteren. Deze laatste aanpassing lijkt op basis van de eerste reacties een positief effect te hebben op de doorstroming ter hoogte van het kruispunt.

Actuele werken

Verplaatsen oorlogsmonument 

Wat doe je wanneer je een fietspad wil aanleggen op de plaats waar vandaag een oorlogsmonument staat? Dit probleem stelde zich aan de Kabbeekvest. AWV zocht en vond een onderaannemer die het monument inpakte, opnam en verplaatste naar een nieuwe locatie waar het monument nog beter te bewonderen zal zijn. De hele verplaatsingsoperatie nam ruim een week in, want het monument moest tijdelijk ontmanteld worden. Op vrijdag 22 november wordt de eigenlijke verplaatsing uitgevoerd, met behulp van een grote kraan.  

http://buildevolution.s3.amazonaws.com/Filetransfer/awv_promo_v6-281118.mp4

 

Het monument ter ere van de gesneuvelden van de slag van Sint-Margriete-Houtem werd ontworpen door Hippolite Le Roy en zijn broer de architect Maximiliaan Le Roy. Het idee voor het maken van een standbeeld als eerbetoon voor de gesneuvelden kwam tot stand dankzij de Gentse oud-strijdersvereniging ‘Vriendenkring van de Oud-strijders van de Slag van Sint-Margriete-Houtem’ in het voorjaar van 1921. Het oorlogsmonument dat twee figuren uitbeeldt, liggend een gekwetste Belgische officier met de sabel in de rechterhand en die met de linkerhand wijst in de richting van het slagveld van Sint-Margriete-Houtem en staand een soldaat die door de officier aangemoedigd wordt om de strijd verder te zetten. Het beeld werd op de Kabbeekvest geplaatst en ingehuldigd op 19 augustus 1923. Meer informatie over het monument vindt u op de website van de stad Tienen

Een nieuwe en veiligere Oplintersepoort

Van 6 augustus 2018 tot januari 2019 vernieuwt AWV het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten wordt het kruispunt van de Oplintersepoort volledig vernieuwd om het veiliger te maken voor alle weggebruikers. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Daarna legt AWV de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden volledig vernieuwd.

Vernieuwing Hoveniersstraat in opdracht van stad Tienen

Gelijktijdig met de werken aan de Oplintersepoort vernieuwt de aannemer van AWV in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. Ook daar wordt er eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. Volgens de huidige planning zal de aannemer deze werkzaamheden samen met de werken aan de Oplintersepoort beëindigen.

Brug over de Gete begin oktober klaar

Ter hoogte van de Bergévest heeft AWV in oktober de werken aan de muur van Royal Racing Tienen Tennisclub en aan de brug over de Gete afgerond. Het water van de Gete stroomt ook opnieuw door de koker. Momenteel rijdt het autoverkeer op deze locatie over een tijdelijke verharding, tot de Bergévest volledig vernieuwd is. De vernieuwing van de Bergévest gebeurt in 2019. 

Huidige maatregelen voor het verkeer

Oplintersepoort afgesloten, omleiding via Industriepark

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort is het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de Sliksteenvest afgesloten. Het verkeer tussen Oplinter en Tienen moet een omleiding volgen via de Hamelendreef, Industriepark en Slachthuisstraat. Het verkeer richting Diest, Aarschot, Leuven en Sint-Truiden rijdt via de Hamelendreef, Industriepark en Ambachtenlaan.

Het verkeer tussen Oplinter en de E40 volgt dezelfde omleiding tot aan de rotonde van de Ambachtenlaan en de Sint-Truidensesteenweg. In plaats van richting centrum te rijden, volgt dit verkeer de Oostelijke Ring (R27) en de Invalsweg (N29) tot aan het op- en afrittencomplex van de E40.

Verkeer op Vesten blijft mogelijk

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook. Dit is mogelijk door zoals steeds een doorsteek door de middenberm te maken.

 

Fietsers via Vianderstraat

Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de Veldbornstraat bereiken. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

Doorgaand verkeer via Westelijke en Oostelijke Ring (R27)

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

 

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.