Tienen: Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum in uitvoering - einde werken zomer 2020

UPDATE: 19/03/20. Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze worden gecommuniceerd.

UPDATE 19/03/2020:
Fasewissel naar kruispunt Beauduinstraat uitgesteld door stopzetten werken
Zodra er meer duidelijkheid is over de maatregelen van de Federale overheid in het kader van het Corona-virus, zal Wegen en Verkeer een nieuwe planning opmaken. De werrfzone wordt na het afwerrken van de huidige fase verplaatst naar het kruispunt met de Beauduinstraat. Vanaf dan zal het kruispunt van de Bergévest met de Beauduinstraat voor een periode van drie maanden niet meer toegankelijk zijn. Het verkeer naar het centrum moet de omleiding volgen via de Bostsestraat, Reizigersstraat en Beauduinstraat. Het verkeer dat de Beauduinstraat of het centrum wil verlaten kan gebruikmaken van de Kapucijnenstraat. Fietsers zullen wel kunnen blijven gebruik maken van de Beauduinstraat. 

Herinrichting Bergévest

Werken en impact 

8 oktober 2019 - april 2020

Tot eind december 2019 werkt Wegen en Verkeer aan de bovengrondse herinrichting van de Bergévest tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en het kruispunt met de Paardenbrugstraat. De volgende maatregelen voor het verkeer zijn geldig:

 • Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen op buitenring
 • Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad op de buitenring
 • Slachthuisstraat open voor verkeer
 • Kruispunten Bergévest met Kapucijnenstraat en Bergévest met Paardenbrugstraat afgesloten voor autoverkeer
  • Het verkeer van de Vesten naar de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat kan omrijden via de Bostsestraat.
  • Het verkeer vanuit de Paardenbrugstraat en de Kapucijnenstraat naar de Bergévest kan omrijden via de Beauduinstraat. 

Herinrichting Bergévest in 4 zones

 • 23 april - zomer 2019: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Gete + aanleg riolering tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat dwars door ringweg
 • Zomer - eind 2019: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete
 • Begin - voorjaar 2020: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat
 • Voorjaar - zomer 2020: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat (N3)

Einde werken in 2020 

Op deze website (en in de andere communicatiekanalen van AWV) stond al enkele maanden te lezen dat de herinrichting van de Tiense Vesten zou worden afgerond in het najaar van 2019. In deze planning ging AWV ervan uit dat de werken aan de Oplintersepoort eind 2018 afgerond zouden zijn en het agentschap de herinrichting van de Bergévest begin 2019 zou kunnen aanvatten. De werken aan de Oplintersepoort hebben de voorbije maanden vertraging opgelopen omwille van een langer durend archeologisch onderzoek (na het vinden van een oude stadsmuur) en de ontdekking van rioleringen die niet op de plannen ingetekend waren. Hierdoor moest de aannemer bijkomende werken uitvoeren die de planning deden opschuiven. Volgens de planning waarover AWV vandaag beschikt zullen de werken aan de Bergévest in de zomer van 2020 beëindigd worden.

Doorgaand verkeer via Westelijke en Oostelijke Ring (R27)

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

 

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.

Vragen over de werken?

Zit u tijdens de werken met vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0472 18 53 21 (tijdens de kantooruren).