Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Maastrichtersteenweg Vroenhoven

Vernieuwing Maastrichtersteenweg Vroenhoven

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Limburg

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Riemst bereiden een gefaseerde vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) in Vroenhoven voor. Daarbij ligt in de eerste plaats de nadruk op veilige kruispunten, fietsoversteekplaatsen en fietspaden. In 2020 wordt een studieopdracht opgestart voor de opmaak van een technisch ontwerp voor de verschillende onderdelen van de gewestweg. De uitvoering van de eerste fase op het terrein, zal ten vroegste in de jaren daarna volgen.

Fluvius heeft de ambitie om op termijn een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen over de volledige N79 tot aan de Nederlandse grens. Riemst-centrum werd zo ook in 3 deelfases aangepakt de voorbije jaren.

Gefaseerd meerjarenproject

In 2013 werd een zogenaamd streefbeeld vastgelegd voor de N79 tussen Riemst-centrum en de Nederlandse grens. Voor elk gedeelte werden toen een aantal ontwerpprincipes bepaald voor een toekomstige weginrichting. Daarbij vooral aandacht voor veilige oversteken, doorstroming en fietspaden

Op basis van het streefbeeld zal een studiebureau in de loop 2020 verder een technisch ontwerp uitwerken voor de gehele zone. 

Een uitvoering van dat ontwerp zal in verschillende fases gebeuren, over verschillende jaren heen. Voorlopig werd er enkel voor fase 1 een uitvoeringsbudget voorzien op de meerjarenplanning van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

In een eerste fase staat de vernieuwing van de kruispunten van de Maastrichtersteenweg (N79) met de Burgemeester Marresbaan (N78) en de Heukelommerweg op de meerjarenplanning. Er is nog geen zicht op de uitvoering van de rest van het tracé. Daarvoor is het wachten op de vastlegging van de nodige budgetten op de lange termijn.

N79 Vroenhoven studieopdracht

Verloop ontwerpopdracht 2020?

Ten vroegste eind 2019 zal een studiebureau worden aangesteld dat in 2020 aan de slag gaat met de ontwerpopdracht voor het volledige tracé van Riemst-centrum tot aan de Nederlandse grens. Tijdens dat proces is uiteraard ook ruimte voor de nodige dialoog met de bewoners en ondernemers uit de naaste omgeving. Meer concrete info hierover volgt. 

Ontwerpprincipes uit het streefbeeld 2013

Het streefbeeld uit 2013 bepaalt voor de verschillende zones enkele algemene principes. Zo zullen de weg en de fietsvoorzieningen er in buitengebied anders uitzien dan in centrumgebied. De ontwerpprincipes zullen richting geven tijdens het ontwerp. 

 • Vrijliggende fietspaden bij 70 km/u (achter de bomen)
 • Aanliggende verhoogde fietspaden bij 50 km/u (binnen de bomen)
 • Rijweg centreren tussen de bomenrijen 
 • Laanbeplanting versterken
 • Aanbrengen (ruime) plantvakken
 • Parkeren tussen fietspad en privé (waar nodig), onderbroken door bomenrij
 • Bussen halteren in bushavens (buiten de rijbaan bij 70km/u)
 • Bussen halteren op de rijweg (bij 50 km/u)
 • Verkeerslichten N79 x N78
 • Voorrangsgeregelde kruising N79 x Heukelommerweg met afslagstrook
 • Overgang 70 km/u → 50 km/u thv Krijtstraat
 • Krijtstraat benadrukken als hoofdontsluiting van Vroenhoven
 • Lafelterweg als ondergeschikte weg aantakken op de N79