Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie naar herinrichting Brusselsesteenweg in Beersel

Studie naar herinrichting Brusselsesteenweg in Beersel

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Een studiebureau onderzoekt in 2019 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235), meerbepaald het stuk vanaf het kruispunt met de Alsembergsesteenweg en de Pastoor Bolsstraat tot het Winderickxplein in Beersel.

Met de herinrichting wil Wegen en Verkeer in de eerste plaats veilige infrastructuur aanleggen voor voetgangers en fietsers. Ter hoogte van het Sint-Victorinstituut komt er ook een veilige schoolomgeving. 

Schoolomgeving Sint-Victorinstituut Beersel

In eerste instantie zullen er voorontwerpen opgemaakt worden voor de herinrichting. Volgens de huidige planning zal er tegen de zomer (niet in het voorjaar, zoals hier eerder te lezen was) van 2021 een voorontwerp goedgekeurd worden door Wegen en Verkeer, de gemeente Beersel en de andere betrokken partijen - o.a. De Lijn, want veilige en comfortabele voorzieningen voor de gebruikers van het openbaar vervoer zijn ook een belangrijke doelstelling van het project. Zodra dat voorontwerp goedgekeurd is, zal Wegen en Verkeer dat op deze webpagina melden.

Wegen en Verkeer heeft het projectgebied en de studie opgesplitst in twee delen.

20200331_N235_Brusselsestwg_Beersel_SchoolomgevingSintVictor

Eerst aanpak van deel 1 

Wegen en Verkeer heeft op haar voorstel-van-investeringsprogramma (dat nog moet goedgekeurd worden door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken) kredieten gebudgetteerd voor de uitvoering van deel 1 en deel 2 van de herinrichting. Volgens de huidige planning zal deel 1 uitgevoerd worden voor deel 2. In deel 2 zullen er waarschijnlijk onteigeningen moeten gebeuren om veilige fietspaden aan te kunnen leggen. Ook daar zijn alvast de nodige kredieten voor gebudgetteerd. 

Ook verder onderzoek naar vernieuwde riolering

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Brusselsesteenweg (N235) maakt ook deel uit van de studieopdracht. Die vernieuwing is noodzakelijk om de wateroverlast in de regio naar de toekomst toe terug te dringen. Het studiebureau zal daarvoor een eerder aangevatte rioleringsstudie uit 2013 verder uitwerken. Wat wel al vaststaat is dat er een gescheiden stelsel komt, voorzien met de nodige buffering, waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu.

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website