Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombouw N49 van Maldegem tot Den Hoorn (Damme)

Ombouw N49 van Maldegem tot Den Hoorn (Damme)

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle. Dat betekent ook een aantal belangrijke wijzigingen voor de N49 tussen Maldegem en Damme (Den Hoorn).

Waarom bouwen we de N49 om tot snelweg?

Het gemengde verkeer op de N49 (fietsers, landbouwverkeer, autoverkeer aan 90km/u) en de verschillende kruispunten (al dan niet met lichten) leiden vandaag tot onveilige situaties. Om de N49 veiliger en vlotter te maken, zullen we het lokale en doorgaande verkeer scheiden. Voor het lokale verkeer bouwen we aangepaste infrastructuur naast, over en onder de N49. Alle kruispunten en rechtstreekse aansluitingen op de N49 moeten verdwijnen. De N49 zelf wordt een snelweg met een maximumsnelheid van 120 km/u. Die snelweg op- en afrijden doe je aan een beperkt aantal op- en afritten.

Concreet voor de zone Maldegem tot Den Hoorn betekent dit dat  je in de toekomst in Maldegem (N44), Eeklo of Westkapelle de N49 kan op- en afrijden. Een parallelweg langs de N49 vangt het lokale verkeer op en zorgt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven. Deze sluiten nu rechtstreeks aan op de N49. Langs de parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

 

Hoe ziet het ontwerp eruit tussen van Maldegem tot Den Hoorn?

schematische voorstelling ombouw N49 in Maldegem en Damme

Alle kruispunten met de N49 en rechtstreekse aansluitingen van woningen en bedrijven op de N49 verdwijnen. De snelweg N49 op- en afrijden kun je in de toekomst aan de N44 in Maldegem of aan het nieuwe op- en afrittencomplex dat momenteel gebouwd wordt in Westkapelle. In Westkapelle krijgt de N49 krijgt zelfs een verlengstuk met de A11 tot in Zeebrugge. 
Om het lokaal verkeer tussen deze twee knopen vlot te laten verlopen, bouwen we een parallelweg langs de N49. Langs deze parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

1 en 2. Op- en afrijden aan Aardenburgkalseide en de N44

Het knooppunt van de N49 met de N44 krijgt een extra lus om een keerbeweging mogelijk te maken. Dat is nodig omdat oprijden richting kust niet langer mogelijk zal zijn aan Aardenburgkalseide en Noordstraat.

schematische voorstelling van N49 in Maldegem

Het kruispunt met verkeerslichten aan Aardenburgkalseide/Noordstraat verdwijnt. In de plaats komt:

  • een tunnel onder de N49 voor de noord-zuidbeweging.
  • een oprit naar de N49 richting Antwerpen. Wie naar de kust wil, moet ook deze oprit nemen en de keerbeweging maken aan de N44.
  • een afrit van de N49 vanuit Antwerpen. Ook wie vanuit Knokke komt, moet eerst de keerbeweging aan de N44 maken en daarna de afrit nemen.
  • een aansluiting met de parallelweg langs de N49 die loopt tot Westkapelle.

3. Fietstunnel onder N49 aan Vakebuurtstraat en Butswervestraat

schematische weergave fietstunnel aan Vakebuurtstraat

Het kruispunt met verkeerslichten aan de Vakebuurtstraat en de Butswervestraat verdwijnt. Beide straten worden doodlopend aan de N49, behalve voor fietsers. Voor hen komt er een fietstunnel onder de N49. De N49 op- of afrijden zal hier niet langer mogelijk zijn.

4. Tunnel onder N49 aan Koning Albertlaan

schematische weergave tunnel aan K. Albertlaan

De aansluiting van de K. Albertlaan met de N49 verdwijnt. Ook de Passiedreef en de Vakebuurtstraat sluiten niet langer aan op de N49. In de plaats komt:

  • een tunnel onder de N49 in het verlengde van de K. Albertlaan. De noord-zuidbeweging blijft dus mogelijk. In de tunnel komt een veilig dubbelrichtingsfietspad. 
  • een rotonde ten noorden van de N49 (kant Bomberna) voor een vlotte uitwisseling tussen de K. Albertlaan en de nieuwe parallelweg.
  • een rotonde ten zuiden van de N49 die aansluit op de K. Albertlaan en op de nieuwe ventweg die naar de Passiedreef loopt.

5. Brug van parallelweg over Schipdonk- en Leopoldkanaal

schematische weergave brug van parallelweg over Schipdonk- en Leopoldkanaal

De brug van de N49 over het Schipdonk- en Leopoldkanaal wordt vernieuwd. Daarnaast komt een nieuwe brug voor de parallelweg. Onder beide bruggen komt langs beide zijden van de twee kanalen een nieuwe weg. De weg aan de zuidkant verbindt Zoetendale met de Brieversweg. De noordelijke trekweg is voor traag verkeer (fietsers en landbouwverkeer) bestemd.

6. Tunnel onder N49 verbindt Waterpolder en Hoornstraat

schematische weergave tunnel onder N49 verbindt Waterpolder en Hoornstraat

Waterpolder en de Hoornstraat sluiten niet langer aan op de N49. Wat komt in de plaats?

  • Een nieuwe weg met tunnel onder de N49 verbindt Waterpolder met de Hoornstraat.  
  • Aan de kant van De Hoorn zorgt een ventweg dat alle woningen die nu rechtstreeks via de N49 ontsluiten, een verbinding hebben met De Hoorn/Sint-Rita. 
  • Aan de kant van Middelburg zorgt een nieuwe rotonde voor een vlotte uitwisseling tussen de nieuwe parallelweg en de tunnel naar Waterpolder. 

Procedures en studies

Streefbeeld en planMER (2004)

Voor het wegvak van de N49 tussen Zelzate en Westkapelle is een ‘streefbeeld’ opgemaakt. Dit is een visie op lange termijn die onder andere aangeeft waar er op- en afritten mogen komen, waar er bruggen of tunnels nodig zijn en welke parallelwegen voor lokaal verkeer er moeten bijkomen. Dit streefbeeld werd samen met het milieueffectenrapport (waarin de effecten op mens, milieu, dieren en planten worden onderzocht) goedgekeurd eind 2004.

Op het wegvak Maldegem-Damme voorzag het streefbeeld van de N49 een aansluitingsknoop met de N44 (die er al grotendeels ligt) en een gedeeltelijk op- en afrittenstelsel ter hoogte van de Noordstraat en Aardenburgkalseide, vooral voor de verbinding Aardenburg - Antwerpen. Alle andere aansluitingen moesten volgens het streefbeeld verdwijnen, ook die van de Albertlaan.

Mobiliteitsstudie en aangepast streefbeeld

De oplossingen die het streefbeeld aanreikte voor de verbinding met de N9 en de ontsluiting van Damme zouden verkeersproblemen kunnen geven in Maldegem. Daarom heeft AWV een bijkomende mobiliteitsstudie uitgevoerd. Op basis van de resultaten is het streefbeeld van 2004 aangepast. Er is een nieuwe ‘conceptnota’ opgesteld, in overleg met de betrokken gemeenten Maldegem en Damme. 

Conceptnota 

De conceptnota voor de ombouw van het stuk Maldegem-Damme is in oktober 2015 goedgekeurd door de gemeentebesturen van Maldegem en Damme en door de Vlaamse adviesinstanties. De nota beschrijft de principes waar de nieuwe N49 aan moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld in waar er ventwegen, bruggen of (fiets)tunnels komen. Ook waar de parallelwegen komen, hoe de auto’s, fietsers en het landbouwverkeer rijden of wat het snelheidsregime zal zijn op alle nieuwe wegen. Aangezien de conceptnota wijzigingen inhield ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde streefbeeld, is een nieuw milieueffectenonderzoek uitgevoerd.

Project-MER (project MilieuEffectenRapport)

Het project-MER is opgemaakt. 

Technisch ontwerp

De uitvoeringsplannen zijn in opmaak.

Onteigeningen 

 Eigenaars die onteigend worden zullen hierover tijdig geïnformeerd worden.

Uitvoering

De ombouw van de N49 op het grondgebied van Maldegem en Damme zal  niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar wel in fasen. De voorlopige timing voor uitvoering van de werken is 2021 tot 2025.
Voor de werken van start gaan, gaan we na hoe we alle percelen, woningen en bedrijven bereikbaar kunnen houden. We zullen hier tijdig over communiceren naar de buurtbewoners en ondernemers. Werken van deze omvang zullen uiteraard gepaard gaan met hinder. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook hier investeren in maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

 

Infomoment van 2 mei 2019

Alle geïnteresseerden konden een kijkje komen nemen naar de plannen tijdens het infomoment van 2 mei. De presentatie en infopanelen die daar getoond zijn, kunt u hieronder downloaden:

Contact

Heeft u nog vragen over dit project? Dan kan u die stellen via www.wegenenverkeer.be/contact.

Contacteer ons

Contact
Wegen en verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
09 276 26 00

Contactformulier