Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Mechelsesteenweg met veilige fietsverbindingen

Herinrichting Mechelsesteenweg met veilige fietsverbindingen

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een ingrijpende herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de ring rond Leuven (R23). Een studiebureau voerde de afgelopen jaren al heel wat studiewerk uit over de inhoud van deze herinrichting. Dat resulteerde begin 2019 in een eerste voorontwerp. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke procedurele stappen worden doorlopen, te beginnen met het uitwerken van het voorontwerp tot een gedetailleerd ontwerp (tegen half 2020). Vast staat dat de herinrichting een belangrijke verbetering zal betekenen voor fietsers die de N26 nemen om zich te verplaatsen tussen Leuven en Herent.

In 2019 hakten de partners die betrokken zijn bij dit project (o.a. het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent,  naast AWV) een aantal belangrijke knopen door voor een eerste, ruw voorontwerp. AWV zal dat voorontwerp tegen half 2020 uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp (onderaan deze pagina, onder "documenten" staat een persbericht dat in 2019 verspreid werd naar aanleiding van de genomen beslissingen).

Eerste voorontwerp goedgekeurd

In de periode begin 2019 - midden 2019 hakte het Agentschap Wegen en Verkeer samen met een aantal projectpartners (het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent) een aantal belangrijke knopen door in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26). Het fiets-, auto- en ook het busverkeer wordt beter van elkaar gescheiden, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Het ruwe voorontwerp dat werd goedgekeurd, zal door het studiebureau verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp (tegen midden 2020). 

De doorgehakte knopen samengevat:

  • een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) 
  • fiets- en voetgangerstunnels ter hoogte van de Vlietstraat ("kant Herent" van de brug/het op- en afrittencomplex) en ter hoogte van Kareelveld ("kant Leuven" van de brug/het op- en afrittencomplex) - de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van Kareelveld vervangt de fiets- en voetgangerstunnel die aanvankelijk in het voorontwerp voorzien was ter hoogte van de aansluiting van de Mechelsesteenweg 
  • de aansluitingen van de Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost op de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een nieuwe overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten voor autoverkeer (zie blauwe aanduiding op kaartje hieronder)
  • aanleg van een busbaan richting Herent tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314 

Op het plan hieronder staat een fiets- en voetgangerstunnel ingetekend ten zuiden (kant Leuven) van het op- en afrittencomplex van de E314. De locatie van die tunnel wordt momenteel herbekeken, dus het is mogelijk dat die zal veranderen. Als er een beslissing valt om de tunnel ergens anders aan te leggen (bijv. ter hoogte van Kareelveld), zal AWV het plan aanpassen en dat op deze webpagina melden.

Schets eerste voorontwerp voor Nieuwe Mechelsesteenweg (N26)

Vlottere doorstroming en veiliger verkeer op de Mechelsesteenweg 

We geven hieronder wat meer uitleg bij de geplande veranderingen, in drie clusters: het op-e n afrittencomplex van de E314, de aansluitingen op de Nieuwe Mechelsesteenweg en de kruisingen van de Mechelsesteenweg met de Leuvense Ring (R23). 

Op- en afrittencomplex: veiliger voor fietsers  

De gelijkvloerse kruisingen met fietsers ter hoogte van de op- en afritten van de E314 zullen weggewerkt worden. Met andere woorden, fietsers zullen in de toekomst de op- en afritten ongelijkgronds kruisen.  

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 en de aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) met de Mechelsesteenweg is de huidige opeenvolging van drie lichtengeregelde kruispunten zeker niet ideaal. Het wegwerken van deze situatie is voor AWV prioritair. In afwachting van de grote herinrichting voerde AWV in maart 2020 al enkele aanpassingen uit aan de fietspaden. Concreet worden er nieuwe verkeerslichten geplaatst, zullen de fietspaden loodrecht aansluiten op het kruisende autoverkeer (wat beter is voor de zichtbaarheid) en komt er en bijkomende oversteekplaats ter hoogte van de oprit richting Brussel. 

Verschuiven aansluiting Oude Mechelsesteenweg (N26a): wordt onderzocht

De huidige aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) op de Mechelsesteenweg (N26) bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Omdat deze opeenvolging van kruispunten voor heel wat verkeersproblemen zorgt (zie hierboven), wil AWV de N26a bij een herinrichting centraler op de N26 tussen de verbinding R23-E314 laten aansluiten. Het verdere studiewerk zal meer duidelijkheid geven over waar die aansluiting verkeerstechnisch het best wordt voorzien en wat dat betekent voor de ontsluiting van Kareelveld.

Kruising N26 met R23: in eerste instantie slechts lokale ingrepen

AWV zal voorlopig de herinrichting van dit knooppunt beperken tot een verbetering van de bestaande inrichting d.m.v. een aantal lokale ingrepen. Een volledige herinrichting zal pas uitgevoerd worden als er meer duidelijkheid is over de toekomstige inrichting van de Leuvense ring in zijn geheel. 

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website