Overslaan en naar de inhoud gaan

Herent: Herinrichting kruispunt Molenweg met Mechelsesteenweg

Herent: Herinrichting kruispunt Molenweg met Mechelsesteenweg

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Herinrichting kruispunt

Molenstraat als route naar Hambos

De herinrichting van het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26) met de Molenweg is noodzakelijk omwille van de realisatie van de kmo-zone Hambos. Deze bedrijvenzone wordt ontwikkeld langs het kanaal Leuven-Dijle, op het grondgebied van Tildonk. Om sluipverkeer door het centrum van Tildonk te vermijden, zal de Molenweg in de toekomst dienen als route voor het vrachtverkeer dat van en naar de bedrijvenzone rijdt. Het kruispunt met de Mechelsesteenweg is hier op dit moment niet op voorzien, omwille van de schuine aansluiting van de Molenweg op de gewestweg.

Timing

De herinrichting van dit kruispunt bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. De volgende jaren vinden de nodige grondverwervingen plaats om het project uit te voeren. De uitvoering zelf zal ten vroegste in 2022 gebeuren. 

Huidige situatie kruispunt Molenweg

De huidige aansluiting van de Molenweg op de Mechelsesteenweg

 

Geplande herinrichting van de Mechelsesteenweg tussen Herent en Buken

Naast de herinrichting van het kruispunt met de Molenweg, plant Wegen en Verkeer ook werken op de Mechelsesteenweg zelf. Deze werken gebeuren in het kader van de geplande herinrichting van de gewestweg tussen de Nieuwe Tildonksesteenweg in Herent en de Oude Haegestraat in Buken. Omwille van de realisatie van de kmo-zone, wordt het gedeelte ter hoogte van de Molenweg, over een afstand van 500 meter, vroeger uitgevoerd.

Vrijliggende fietspaden en verplaatsen bushaltes

In de projectzone worden vrijliggende fietspaden van 2 meter breed aangelegd langs de Mechelsesteenweg. De fietspaden komen langs beide kanten te liggen, behalve op het gedeelte tussen het kruispunt van de Molenweg en de Spekstraat, waar een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de Mechelsesteenweg komt. Daarnaast worden de bushaltes ‘Winksele Spekstraat’ in beide richtingen verplaatst naar het noorden. De halte richting Mechelen komt achter kruispunt met de Molenweg te liggen. De halte richting Leuven komt in de toekomst net achter de aansluiting met de Spekstraat te liggen. 

Situering herinrichting Mechelsesteenweg

Hoe de weginrichting van de Mechelsesteenweg er precies zal uitzien is momenteel nog niet niet beslist. Momenteel worden verschillende concepten verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Meer informatie over de verschillende mogelijke concepten vindt u op deze webpagina.