Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Heraanleg Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands. De gewestweg wordt volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden naast de weg. Voor de aanleg hiervan zijn er tientallen grondverwervingen nodig. Deze grondverwervingen zitten grotendeels in de eindfase. Vermoedelijk kunnen de nutswerken in augustus starten. Meer info over de planning leest u hieronder. 

Het project in een notendop

Nieuwe vrijliggende fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren, zodat het zowel voor het autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Hiervoor doen we een aantal grondige ingrepen. Zo vernieuwen we het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Bestaand wegprofiel N17

Bestaand wegprofiel N17

Toekomstig wegprofiel N17

Toekomstig wegprofiel N17

Enkele ontwerppunten in detail

Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp

Het kruispunt van de Provincialeweg met de Oppuurseweg/Lippelodorp wordt heringericht tot een lichtengeregeld kruispunt. Verkeerslichten zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Om de doorstroming op de N17 zo goed mogelijk te garanderen, verkiezen we in dit geval verkeerslichten boven bijvoorbeeld een rotonde. Een rotonde schakelt namelijk de verkeersstromen gelijk. Dit zou hier geen goede keuze zijn, omdat de verkeersintensiteiten van de hoofdweg (N17) en de zijstraten erg verschillend zijn. Op een lichtengeregeld kruispunt zijn overstekende fietsers ook beter zichtbaar en kan het kruispunt conflictvrij (d.w.z. zonder conflicten tussen verschillende verkeersstromen) worden geregeld.

Op het kruispunt komen er ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneilanden op de Provincialeweg. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en voor afslaand verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien. De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst zodat ze meer tegenover elkaar komen te liggen. 

Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan

Eveneens aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan leggen we veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met nieuwe middeneilanden aan. Langs beide zijden van de Provincialeweg komen er nieuwe fietspaden. Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad dubbelrichting. Voor verkeer komende van Dendermonde voorzien we een linksafslagstrook. Het verkeer op de Provincialeweg (hoofdweg) krijgt voorrang op het verkeer van de Oude Heirbaan. 

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan

Enkelrichtingsfietspaden langs N17

Langs beide kanten wordt de Provincialeweg uitgerust met enkelrichtingsfietspaden. Een apart fietspad in beide richtingen is immers veiliger voor fietsers dan een dubbelrichtingsfietspad. Een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde zou betekenen dat iedereen die aan de andere kant fietst, verplicht wordt om de gewestweg over te steken. Dat vergroot de kans op conflicten met het autoverkeer en onveilige situaties. Voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietser zijn fietspaden langs beide kanten dan ook een betere oplossing. 

Voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden zijn er een aantal grondverwervingen nodig.

De volgende stappen

Timing heraanleg Provincialeweg (N17)

De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden worden aangelegd. 

Na overleg met de gemeente Puurs-Sint-Amands beslisten we om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Het voordeel van deze aanpak is dat we van het uitstel van de werken, omwille van de werken aan de N41, nuttig gebruik kunnen maken om het definitieve ontwerp voor te bereiden. Verder voorkomen we dat we in een tijdspanne van een aantal jaren verschillende keren ingrijpende werken met ernstige hinder op de Provincialeweg moeten uitvoeren.

Grondverwervingen in eindfase

Een belangrijke stap is het verwerven van de gronden nodig voor de aanleg van de nieuwe fietspaden. De eigenaars en huurders van de betrokken percelen kregen daarover meer toelichting op een infosessie in november 2019. Nadien zijn de individuele gesprekken en onderhandelingen gestart. Ondertussen zijn de onteigeningen, op nog twee lopende zaken na, grotendeels rond. Voor de meeste grondverwervingen werd dus een voorakkoord getekend. De aktes worden pas later opgemaakt.

Start werken ten vroegste zomer 2021

Gelijktijdig met het proces van de grondverwervingen werkt het AWV verder aan het ontwerp en de aanbesteding. Zo hopen we de nodige vergunningen op zak te hebben eens de grondverwervingen zijn afgerond. Momenteel onderzoekt Pidpa ook of er nog wijzigingen aan de riolering moeten gebeuren.

De ambitie is om eind maart/begin april de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen, zodat de nutswerken in augustus kunnen starten. De heraanleg zelf zal vermoedelijk een jaar duren.

Communicatie

AWV zal op verschillende tijdstippen communiceren over de voortgang van het project. Zo organiseren we naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat volgt na het indienen van de omgevingsvergunning nog een infomoment. Ook in aanloop naar de uitvoering van de werken volgt een infosessie om toelichting te geven over de aanpak van de werken, de hinder en bereikbaarheid.

Herbekijk de presentatie van de infosessie van november 2019