Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg A. Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Heraanleg A. Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Gent en Farys slaan de handen in elkaar om De A. Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen een grondige make-over te geven, zowel boven als onder de grond. Einddoel zijn veilige en comfortabele fietspaden, een overzichtelijke en daardoor veilige rijweg voor gemotoriseerd verkeer en een gescheiden rioleringsstelsel onder de weg.

Wat houdt de heraanleg in?

plan en dwarsdoorsnede project Catriestraat

De Boskeetstraat en de Antoon Catriestraat worden aangepakt van het kruispunt met de Luchterenstraat tot het kruispunt met de N466 Deinsesteenweg:

  • Langs de weg komen overal vrijliggende fietspaden. Op heel wat plaatsen zijn fietsoversteken voorzien met een middenberm, zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken en nooit meer dan één rijstrook per keer moeten dwarsen.
  • Het kruispunt met de Luchterenstraat en Gavergrachtstraat maakt plaats voor een rotonde. Voor de veiligheid steken fietsers over aan het begin van alle straten die aantakken op de rotonde. Op de vier takken komen middenbermen om veilig over te kunnen steken. Deze ruime rotonde maakt het ook mogelijk om bussen te laten keren.
  • Het kruispunt met de Beekstraat wordt veel compacter gemaakt om de snelheid op het kruispunt te verlagen. De heraanleg zorgt ook voor een meer duidelijke voorrangsregeling. Ook hier werken we met middenbermen voor veilig oversteken.
  • De zone aan basisschool Mijlpaal is ingericht met twee veilige zebrapaden en goede oversteken voor fietsers. Tussen de school en de Vlaamse Hefboomweg komt een stuk dubbelrichtingsfietspad voor een goede fietsverbinding met de achterliggende wijk.
  • Het kruispunt met van de A. Catriestraat en de N466 wordt niet volledig heringericht. De aansluitingen van de A. Catriestraat (beide zijden) worden ingericht met een middenberm. Fietsers langs de N466 buigen hier een beetje af, zodat ze de A. Catriestraat langs beide zijden van de N466 dwarsen op een meer zichtbare plek voor afslaand autoverkeer.
  • Er is veel aandacht voor groen. Op verschillende plaatsen zijn bomen en groenzones voorzien.
  • Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat regenwater en afvalwater apart afgevoerd kunnen worden. Ook de nutsleidingen worden ondergronds gebracht en waar nodig vernieuwd of verzwaard.

Welke stappen zijn gezet en welke hebben we nog voor de boeg?

De ontwerpplannen voor dit project zijn afgewerkt. Hiervoor gingen de projectpartners op verschillende momenten in het ontwerpproces in dialoog met de bewoners van de Catriestraat. Dat gebeurde op twee infomomenten, maar ook op kleinschaligere overlegmomenten met een klankbordgroep, een afvaardiging van bewoners en ondernemers uit de buurt. Daarnaast zijn de plannen verschillende keren afgetoetst aan de noden van De Lijn.

Momenteel wordt er volop gewerkt aan de grondverwervingen. Op heel wat plaatsen is de weg niet breed genoeg om vrijliggende fietspaden of een veilig wegtracé te realiseren. In dit project moeten dus heel wat innames gerealiseerd worden voor de werken kunnen starten.

De innames zullen in 2020 van start gaan en de inschatting is dat ze ongeveer 3 jaar zullen duren. Als de innames achter de rug zijn, starten de nutsmaatschappijen met hun verplaatsings- en vernieuwingswerken en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Na het bekomen van de vergunning kan de heraanleg starten.