Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Oost-Vlaanderen

Plaats

Wat en waarom 

In dit ambitieuze project wordt de weg naar Brakel (N8) aangepakt vanaf het kruispunt met de N46 in Oudenaarde tot aan de grens met Brakel in Horebeke. In Horebeke zullen ook de Dorpstraat en de Broekestraat heraangelegd worden vanaf het kruispunt met de Heerweg tot aan de grens met Zwalm. Ook het begin van heel wat zijstraten worden mee opgenomen in de werken.

Projectgebied studie N8 en N454

Veiligheid en bescherming tegen wateroverlast

Met de heraanleg willen we in de eerste plaats inzetten op veiligheid voor alle weggebruikers. Er moet een veilige fietsinfrastructuur komen en veilige, overzichtelijke kruispunten en wegen. Over het hele traject komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater wordt zo gescheiden van het regenwater, met als resultaat propere waterlopen, bescherming tegen wateroverlast en beter gezuiverd afvalwater.

 

Denk mee over een veilige N8 en N454

Denk mee over een veilige N8 en N454

Maar eerst luisteren we naar u

We staan helemaal aan het begin van de plannen voor de weg naar Brakel en de Dorpstraat en Broekestraat. Begin volgend jaar stellen we een studiebureau aan om de plannen voor deze gewestwegen uit te tekenen. Maar voor we daarmee starten, vragen we de mening van de inwoners van Horebeke en Oudenaarde.

Via deze link kunt u digitaal uw mening mening delen. Half oktober valt bij de omwonenden ook een folder met gefrankeerde briefkaart in de bus. Op die manier kunnen mensen ons ook per post hun ideeën voor een veiliger weg bezorgen. 

Vervolgens verwerken we deze input en geven we die mee aan het studiebureau. Ook bij de verdere opmaak van de plannen zullen de projectpartners de burgers blijven betrekken. Zo komen er verschillende publieksmomenten. Tijdens een eerste moment zullen de burgers een stand van zaken krijgen van het ontwerp en opnieuw feedback kunnen geven. Nadien wordt er een klankbordgroep samengesteld met nauw betrokken burgers. Met hen zullen concrete knelpunten en mogelijke opties voor het ontwerp besproken worden. Zij zullen actief betrokken blijven tot het ontwerp gefinaliseerd is.

Timing en impact

Omdat het ontwerp nog moet opgestart worden en er mogelijks gronden moeten ingenomen worden om de nieuwe weg mogelijk te maken, zal het nog verschillende jaren duren voor de schop in de grond gaat. 

Maar zolang wachten we natuurlijk niet om maatregelen te nemen! 

Het spreekt voor zich dat het Agentschap Wegen en Verkeer niet zo lang wil wachten om de weg veiliger te maken voor de weggebruiker.

Daarom werden eerder dit jaar de huidige aanliggende fietspaden al extra geaccentueerd met een rode kleur. Eind oktober worden er bovendien werken uitgevoerd om het risico op slippartijen in de bochtige zones te verminderen. Deze werken duren 2 dagen. Tijdens deze werken zal het verkeer beurtelings de werf kunnen passeren.

 

Aanpassing fietspaden - N8

Aanpassing fietspaden - N8