Overslaan en naar de inhoud gaan

De Rondweg van Asse

De Rondweg van Asse

Algemeen Overzicht

Status

In studie

Provincie

Vlaams-Brabant

Plaats

Het voorontwerp voor de Rondweg van Asse is een ambitieus plan voor een aangename, verkeersluwe dorpskern, een rondweg die mooi ingebed is in het groene landschap en een dicht netwerk van comfortabele fietspaden en fietsbruggen. De belangrijkste bedoeling is om het doorgaande verkeer uit het centrum van Asse te halen. Vandaag kreunt de gemeente nog altijd onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Als het doorgaande verkeer rond het centrum heen geleid wordt, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 

Doorgaand verkeer niet meer door centrum 

Het voorontwerp voor de Rondweg van Asse is een ambitieus plan voor een aangename, verkeersluwe dorpskern, een rondweg die mooi ingebed is in het groene landschap en een dicht netwerk van comfortabele fietspaden en fietsbruggen. De belangrijkste bedoeling is om het doorgaande verkeer uit het centrum van Asse te halen. Vandaag kreunt de gemeente nog altijd onder de passage van 24.000 voertuigen per dag. Als het doorgaande verkeer rond het centrum heen geleid wordt, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 

Informatieavond 2019: pancartes onderaan deze pagina 

Op 25 september 2019 hield het Agentschap Wegen en Verkeer samen met het gemeentebestuur van Asse een informatieavond over de plannen voor de Rondweg. Op deze infoavond werden omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de stand van zaken van het dossier en het vervolg. Een aantal experten waren aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties van omwonenden mee te nemen. De infopanelen die als illustratiemateriaal gebruikt werden op de infoavond zijn onderaan deze pagina terug te vinden, onder "documenten". Het zijn voorontwerpplannen, dus ze zijn nog niet definitief, maar ze geven al een realistisch beeld van hoe het er ongeveer uit zal zien.

Het plan hieronder (ook te vinden als PDF onder "documenten", onderaan deze pagina) bevat de volgende vernieuwingen: 

  • aan de Huinegem: een gelijkgronds lichtengeregeld kruispunt. 
  • een doorgang onder de spoorweg: zo wordt het landschap niet verstoord. 
  • een gelijkgronds, compact kruispunt aan Kalkoven (conflictvrij voor fietsers en voetgangers): ontwerpers vergeleken verschillende “ongelijkgrondse kruisingen”, zoals een korte tunnel of een tunnel met een keerpunt. Uiteindelijk bleek het ontwerp van een klassiek, gelijkgronds kruispunt de beste oplossing. Er moet dan minder ruimte ingenomen worden voor voorsorteerstroken en er is plaats voor het planten van hoge bomen.
  • een gelijkgronds kruispunt met verkeerslichten aan de Edingsesteenweg. Een systeem van “vierkant groen” zal ingevoerd worden op dit kruispunt – dat betekent dat alle fietsers en voetgangers (vanuit de vier takken) tegelijk groen licht krijgen. Terwijl de fietsers en voetgangers groen licht krijgen, zullen automobilisten moeten wachten. 
  • drie fiets- en voetgangersbruggen aan de Prieelstraat, Koensborre en de Broekeweg (voor Koensborre wordt ook de mogelijkheid voor een tunnel onderzocht). 
  • aansluiting van het fietspad langs de zuidkant van de Rondweg met de fietssnelweg F221, ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang.
overzichtsplan ontwerp rondweg asse

Definitief ontwerp in 2021

Tegen 2021 wordt het definitieve ontwerp afgewerkt. Ook de onteigeningsprocedures (lees verder voor meer informatie daarover) starten op dat moment. Rond dezelfde periode zal Wegen en Verkeer een milieu-effectenrapport laten opstellen. Dat is een onderzoek van de impact van het project op het omgevingsgeluid, de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en andere milieuaspecten. Afhankelijk van de resultaten, kan het ontwerp aangepast worden, of kunnen er zogenaamde "milderende" of "flankerende" maatregelen genomen worden die de impact op het milieu moeten beperken.  

Tweehonderdtal eigenaars gecontacteerd 

Het is jammer genoeg onmogelijk om de Rondweg aan te leggen zonder onteigeningen. In juni 2019 werden de eigenaars van een tweehonderdtal percelen of woningen uitgenodigd voor een gesprek met Wegen en Verkeer in het gemeentehuis van Asse. Wegen en Verkeer weet vandaag nog niet voor alle percelen welke uiteindelijk onteigend zullen worden en welke niet. Dat zal pas duidelijk worden als het definitieve ontwerp klaar is. Ondertussen heeft Wegen en Verkeer wel al met een aantal eigenaars, van wie we vandaag al zeker weten dat ze onteigend zullen worden, afgesproken om binnenkort onderhandelingen voor een “vrijwillige verkoop” op te starten. 

Op deze website van de Vlaamse overheid vindt u meer informatie over de onteigeningsvergoeding. 

Start werken nog niet bekend 

Wanneer zullen de werken dan effectief starten, wanneer gaat de schop in de grond? Voordat de eigenlijke aanleg van de Rondweg kan starten, moeten onteigeningen uitgevoerd worden, moet er een aannemer aangesteld worden en moet het project nog de nodige vergunningsprocedures doorlopen. Daardoor weten we vandaag nog niet wanneer de werken zullen starten. 

Volgende stukken Rondweg (“westtangent” en “noordtangent”) absoluut noodzakelijk 

Asse is vandaag een baandorp zoals zovele in Vlaanderen: het centrum is een steenweg met scholen, winkels en diensten, waar zich ook nog eens elke dag vierentwintigduizend voertuigen per dag  doorwurmen. De verkeerssituatie verbeterde licht met de aanleg van het eerste deel van de Rondweg, vanaf de spoorweg tot aan de Huinegem, maar de twee ontbrekende delen (ook wel ‘Noordtangent’ en ‘Westtangent’ genoemd) zijn absoluut noodzakelijk om het doorgaande verkeer definitief uit het centrum te weren. In de huidige situatie stropt het verkeer nog altijd op door de flessenhals aan de spooroverweg en Kalkoven.

Tracé: knoop in 2016 doorgehakt 

Over de ligging van de Rondweg is veel gediscussieerd, maar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant hakte de knoop door, toen het na enkele hoorzittingen in 2016 met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening stedelijk gebied Asse’ de ligging van de toekomstige Rondweg vastlegde.

Wat was de motivering achter de tracékeuze? De Rondweg moest ver genoeg van het centrum liggen, zodat de bewoners van het centrum er geen last van hebben. Maar ook niet te ver, zodat de Rondweg een realistisch alternatief voor de Brusselsesteenweg wordt. En zeker niet zo ver, dat hij ook gebruikers van de nabij gelegen E40 aantrekt - die de file op de E40 willen omzeilen. 

Open ruimte bewaard 

Een ander belangrijk voordeel van de inplanting van de Rondweg - relatief - dicht bij het centrum van Asse, is dat de valleien van de Krameibeek en de Broekebeek bewaard blijven. Dat de open ruimte gespaard moest blijven, was een belangrijk ontwerpprincipe. Het fietspad tussen Huinegem en de Prieelstraat komt bijvoorbeeld ten zuiden van de Rondweg, omdat zo de impact op de Krameivallei miniem is.  En door het kruispunt aan Kalkoven gelijkgronds en compact te maken kunnen we een landschappelijke verbinding tussen de Krameivallei en de Broekevallei leggen. 

Documenten

Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/ 66 57 50
Website