Ninoofsesteenweg Dilbeek - Roosdaal - Lennik: studie over herinrichting

Een studiebureau onderzoekt sinds de zomer van 2018 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), meerbepaald het stuk tussen de gewestgrens met Brussel en het kruispunt van de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Dit veertien km lange stuk gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische “steenweg” die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt. 

Ter situering: het anderhalve kilometer lange stuk van de N8, van aan de Omer de Vidtslaan tot aan de gemeentegrens met Ninove, werd in 2017 al volledig heringericht. AWV legde er veilige, vrijliggende fietspaden aan, legde er enkele gevaarlijke kruispunten volledig opnieuw aan en creëerde een veiliger, overzichtelijk wegbeeld voor alle weggebruikers. 

In eerste instantie zullen er voorontwerpen opgemaakt worden voor de grote herinrichting. Er is vandaag nog geen concept voor de toekomstige Ninoofsesteenweg. Wanneer het eerste voorontwerp afgewerkt zal worden, wanneer de eerste werken zullen starten, …. daar bestaat vandaag nog geen duidelijkheid over. Zodra er meer nieuws is, zal AWV dat op deze webpagina melden. 

Uitgaand van de variatie aan gebieden, heeft AWV het project in vier delen opgesplitst:

Overzichtskaart deelprojecten herinrichting N8 van Dilbeek over Roosdaal en Lennik

De afgelopen jaren is er al heel wat onderzoek uitgevoerd door AWV en andere studiebureaus. Het studiebureau zal de bevindingen van die voorgaande studies analyseren en een voorontwerp opmaken met een aantal concrete doelstellingen rond verkeersveiligheid en de verbetering van de openbare ruimte
o   meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
o   verbetering van de levenskwaliteit langs de steenweg 
o   vlotter busverkeer, om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken als alternatief 
o   de ontmoediging van sluipverkeer door gemeentewegen
o   de herinrichting van gevaarlijke kruispunten 

De volledige vernieuwing van de riolering onder de Ninoofsesteenweg maakt ook deel uit van de lopende studie. Het studiebureau zal de bestaande riolering onderzoeken en bekijken hoe een nieuw rioleringsstelsel aangelegd kan worden. Vast staat dat er een   gescheiden stelsel komt waarin regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Dat is beter voor het milieu.   

De herinrichting van het op- en afrittencomplex “Dilbeek” (nr. 13) van de Ring rond Brussel (R0) maakt geen deel uit van de studie. Dat stuk van de Ninoofsesteenweg zal samen met de op- en afritten van de ring heringericht worden door De Werkvennootschap, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Regering grote en complexe mobiliteitsprojecten aanpakt.