N203a / A8 (Halle) - tijdelijke voetgangers- en fietsersbruggen

De N203a in Halle (ook gekend als de A8, de benaming voor het stuk van deze weg voorbij het kanaal), tussen de Ring rond Brussel (R0) en het Kanaal Brussel-Charleroi, is een atypische weg met het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg). Die kruispunten zorgen voor verkeersonveilige situaties en ze remmen de doorstroming van het verkeer af.

 

Toekomstbeeld (concept) van een fiets- en voetgangersbrug aan de Nijvelsesteenweg

Drie bruggen over A8 voor fietsers en voetgangers: start aanleg in 2019 

In afwachting van een grondige herinrichting, zal Wegen en Verkeer tijdelijke infrastructuur aanleggen voor fietsers en voetgangers. De bedoeling is dat de fietsers en de voetgangers in afwachting van de grote herinrichting toch de N203a/A8 al veilig kunnen oversteken. De bruggen zullen gesitueerd zijn aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg (daar wordt enkel een brug voor voetgangers voorzien). Op het investeringsprogramma van Wegen en verkeer wordt 20 miljoen voorzien voor deze tijdelijke maatregelen. Volgens de huidige timing zal de aanleg starten in 2019. 

Vlotter verkeer op N203a

Een bijkomend voordeel van de tijdelijke bruggen zal zijn dat de gelijkgrondse oversteekplaatsen zullen verdwijnen, en dat het verkeer op de N203a vlotter zal kunnen rijden.  

Gevaarlijke kruispunten wegwerken

Om de verkeerssituatie ter hoogte van de A8 voor alle weggebruikers en omwonenden te verbeteren, zal Wegen en Verkeer ondertussen voortwerken aan de voorbereiding van een grote herinrichting . Op dit moment is er een nieuwe studie lopende waarin onder andere de ondertunneling van de kruispunten onderzocht wordt. Vast staat dat het voorstel van een lange tunnel van aan het kanaal tot aan de aansluiting met de R0 te duur is.  

Nieuwe fietspaden op Nijvelsesteenweg (N28): start werken in 2018 

Naast de maatregelen op de A8 zelf, zal Wegen en Verkeer in 2018 het bestaande dubbelrichtingsfietspad op de Nijvelsesteenweg (N28) heraanleggen in asfalt, van aan het kruispunt met de N203a tot aan het kruispunt van de Maasdalweg. Ook aan de kant van Halle krijgt de Rodenemweg een rechtstreekse verbinding met het jaagpad langs het kanaal.