Toekomstige projecten

Antwerpen

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt

Veilig fietsen langs de Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt is al jarenlang een verzuchting van vele inwoners van Lier en omstreken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en het stadsbestuur zijn volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de noodzakelijke fietspaden. 

Meer lezen ...

Ringweg rond Malle

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond het dorpscentrum van Oostmalle.

Meer lezen ...

Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst: fase 3B

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht midden 2018 te kunnen starten met het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst.

Meer lezen ...

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang.

Meer lezen ...

Vernieuwing brug Vaartstraat over E313 in Ranst

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant al enige tijd de bouw van een nieuwe brug over de E313/E34 aan de Vaartstraat in Ranst. De start van de bouwwerken was gepland voor het najaar van 2018, maar die timing moest worden bijgesteld. Het ontwerp zoals het voorlag moest immers nog aangepast worden.

Meer lezen ...

Herinrichting 'Knoop Zuid' (spaghettiknoop) in Antwerpen

Over enkele jaren wordt het complexe verkeersknooppunt ten zuiden van Antwerpen waar de A12 en de Antwerpse ring (R1) samenkomen, ook wel de spaghettiknoop genoemd, volledig heringericht.

Meer lezen ...

Ringweg rond Zoersel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Meer lezen ...

Aanleg fietspaden langs Lierselei (N14) in Malle

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel.

Meer lezen ...

De ontknoping van Mechelen: een mobiliteitsstudie voor vlotter en veiliger verkeer in, rond en tussen de knooppunten Mechelen Noord en Zuid

Mechelen is vandaag een goed bereikbare regio. Maar dit komt steeds meer onder druk te staan. Vooral op het knooppunt Mechelen-Noord is de verkeerssituatie vandaag erg complex en onoverzichtelijk, wat zorgt voor verkeershinder op de E19 en de wegen errond. Tegelijkertijd zullen nieuwe ontwikkelingen in de regio de verkeersdruk de komende jaren nog verhogen.

Meer lezen ...

Ondertunneling kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over.

Meer lezen ...

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de doortrekking van de N171 in Rumst. In deze derde fase wordt de N171 doorgetrokken tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst.

Meer lezen ...

Steenweg op Gierle in Turnhout wordt groener en veiliger

Het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Turnhout willen de Steenweg op Gierle (N140) een grondige facelift geven. Tussen de Oudstrijderslaan en de Raadsherenstraat gaat de oude weg volledig op de schop. De nieuwe weg moet veiliger, vlotter en groener worden. Er komen bredere fietspaden, middenbermen, verschillende rotondes en meer bomen.

Meer lezen ...

Nv: Onderzoek naar nieuwe omleidingsweg tussen Mortsel en Boechout

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de aanleg van een nieuwe omleidingsweg (werknaam: Nv) tussen de Krijgsbaan (R11) in Mortsel en de Liersesteenweg (N10) in Boechout. Bedoeling is om de milieueffecten scherp in beeld te krijgen voor de Vlaamse regering een beslissing neemt over het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Meer lezen ...

Project-MER doortrekking R6, de grote ring rond Mechelen

Het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarom aan studiebureau Antea de opdracht gegeven een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) op te maken.

Meer lezen ...

Limburg

Project-MER derde rijstrook Heusden - Genk

In het voorjaar 2019 zijn aan de E314 de werken gestart om een derde rijstrook aan te leggen op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder. In de toekomst zal ook het stuk van de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) in aanmerking komen voor zo'n derde rijstrook in beide richtingen.

Meer lezen ...

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat Lommel

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel zullen het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen.

Meer lezen ...

Noord-Zuid Limburg

De verkeerssituatie aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vraagt om een duurzame oplossing. Voor iedereen die er nu dagelijks in de file staat, voor bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid én voor wie langs de Grote Baan woont. De Werkvennootschap (ook Vlaamse overheid) werkt aan een oplossing.

Meer lezen ...

Vernieuwing Maastrichtersteenweg (N79) Vroenhoven

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Riemst bereiden een gefaseerde vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) in Vroenhoven voor. Daarbij ligt in de eerste plaats de nadruk op veilige kruispunten, fietsoversteekplaatsen en fietspaden.

Meer lezen ...

Omleidingsweg Neerpelt: alternatievenonderzoek

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in de zomer van 2019 een nieuw alternatievenonderzoek voor een toekomstige omleidingsweg (N71) in Neerpelt. In samenspraak met het Peltse gemeentebestuur worden van de 6 mogelijke tracés en het zogenaamde nulalternatief de positieve en negatieve effecten grondig in kaart gebracht door studiebureau Sweco.

Meer lezen ...

Vlaams-Brabant

Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot: Derde fase herinrichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant werkzaamheden aan de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot. Wegen en Verkeer heeft op haar investeringsprogramma kredieten vrijgemaakt voor de uitvoering van dit project. Volgens de huidige planning zullen de werken uitgevoerd worden in 2021.

Meer lezen ...

E314: Renovatie van de bovenbouw van het viaduct van Wilsele (Leuven Noord)

De Vlaamse Regering wil ​het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden. Om die doelstelling te realiseren besliste ze in 2016 om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook renoveren we eerst het viaduct van Wilsele volledig. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Meer lezen ...

E314: Renovatie 3 onderbruggen (Leuven Noord)

Van april 2020 tot april 2021 renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer 3 onderbruggen van de E314: ter hoogte van het Vuntcomplex, ter hoogte van de spoorlijn Leuven-Aarschot en in de Pleinstraat in Holsbeek. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023.

Meer lezen ...

N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van de N253 in Bertem en Huldenberg. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, op veel plaatsen dicht bij de weg. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Meer lezen ...

Toegang Wetenschapspark (Leuven Noord)

De stad Leuven heeft grootse plannen voor de site Leuven Noord. Dat terrein bestaat uit het spoorwegplateau tussen de Eénmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314. Het Tweede Ruimtelijk Structuurplan Leuven transformeert de site tot een wetenschapspark, waar ook logistieke bedrijven zich kunnen vestigen. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Meer lezen ...

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Terbankstraat. Door de vele handelszaken en bedrijven langs de gewestweg doen er zich in de huidige situatie veel gevaarlijke situaties voor, vooral voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook om de situatie voor de fietsers veiliger te maken.  

Meer lezen ...

Herinrichting Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek

In 2019 start een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met een ontwerpstudie over de Tiensesteenweg (N223) in Lubbeek. Het gaat over het stuk tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge (vanaf tweehonderd meter voor het kruispunt met de Looikensstraat als je vanuit Tienen komt) en het kruispunt met de Helstraat en de Boutersemstraat in Lubbeek. Het centrum van Binkom maakt geen deel uit van dit project, aangezien het recent al werd heringericht.

Meer lezen ...

Bergensesteenweg (N6) Sint-Pieters-Leeuw, herinrichting "doortocht" Ruisbroeksesteenweg tot Brusselbaan

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. Het wordt een veilige gewestweg met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, waar ook het autoverkeer vlotter zal kunnen rijden. Na de herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg werd begin 2017 afgewerkt. Ook de onteigeningsplannen zijn klaar, dus in de loop van 2017 zijn de eerste onteigeningsprocedures opgestart.  

Meer lezen ...

Studie naar herinrichting Mechelsesteenweg (N26) Herent / Leuven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een ingrijpende herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een studiebureau voerde de afgelopen jaren al heel wat studiewerk uit over de inhoud van deze herinrichting. Dat studiewerk is nog niet afgerond, maar is in 2019 hervat. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment dan ook nog niet zeggen. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke procedurele stappen worden doorlopen, te beginnen met het uitwerken van het voorontwerp tot een gedetailleerd ontwerp (tegen midden 2020).

Meer lezen ...

Aanleg fietspaden langs Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) in Galmaarden, Gooik en Herne

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne werken momenteel de herinrichting van de Langestraat (N272) uit tussen de Edingsesteenweg (N285) en het centrum van Tollembeek. Dit project, met focus op de aanleg van verhoogde fietspaden, moet de Langestraat veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen.

Meer lezen ...

Herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) tussen het kruispunt van de Gordaallaan en dat van de Coigesteenweg

Een studiebureau zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) tussen het kruispunt van de Gordaallaan (in Vossem, Tervuren) en dat van de Coigesteenweg (in Leefdaal, Bertem) onderzoeken.  Door het ontbreken van fiets- en voetpaden is dit stuk van de Tervuursesteenweg niet veilig voor zachte weggebruikers.

Meer lezen ...

Herinrichting gewestweg N2 tussen Leuven en Tielt-Winge: ontwerpstudie

De bevolkingsgroei voor Vlaams-Brabant stijgt jaarlijks en de ruime regio rond Leuven heeft baat bij de uitbouw van betere busverbindingen (HOV - Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en snelle fietsverbindingen. In de praktijk wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meer mensen op de fiets of op de bus krijgen en de auto thuis of aan het station geparkeerd. De studie van de N2 onderzoekt het traject op de N2 tussen Leuven (Kop van Kessel-Lo) en Tielt-Winge (Stelplaats De Lijn)

Meer lezen ...

Ring rond Leuven (R23): verkeersstudie voor een veiligere, “future-proof” ringweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin 2019 met een verkeersstudie van de ring rond Leuven (R23). De studie zal in kaart brengen hoe het verkeer de komende jaren zal evolueren en wat het effect zal zijn op de verkeerssituatie op de Leuvense ring. Wegen en Verkeer zal zich in een volgende fase baseren op de resultaten van de studie om specifieke wegvakken en knooppunten langs de ring vorm te geven.

Meer lezen ...

Brusselsesteenweg (N235) in Beersel: studie naar herinrichting

Een studiebureau onderzoekt in 2019 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235), meerbepaald het stuk vanaf het kruispunt met de Alsembergsesteenweg en de Pastoor Bolsstraat tot het Winderickxplein in Beersel.

Meer lezen ...

Herinrichting Stationsstraat/Provinciesteenweg N21 in Haacht (stuk Zoellaan - station Haacht)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Stationsstraat/Provinciesteenweg (N21) in Haacht over een afstand van iets meer dan één kilometer, van aan de rotonde ter hoogte van de Zoellaan tot net voorbij het station van Haacht. 
 

Meer lezen ...

E314: Fiets- en autotunnel Kessel-Losesteenweg (Leuven Noord)

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt vanaf april 2020 een fiets- en autotunnel onder de snelweg E314, in het verlengde van de Kessel-Losesteenweg. Zodra er meer bekend is over de planning van de werken, zal Wegen en Verkeer de buurtbewoners inlichten met een brief op de bus. Voorlopig kunnen zij op deze webpagina terecht voor updates over het project. De aanleg van de fiets- en autotunnel maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023.

Meer lezen ...

Herent: herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen de Nieuwe Tildonksesteenweg en de Oude Haegestraat (Buken)

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit aan op de werken van Aquafin en richt het laatste stuk in van de Omleiding in Herent tot aan de Oude Haegestraat (N26) in Buken (Kampenhout). Aquafin start telkens als eerste met aansluitingen aan collectoren voor gescheiden riolering. Dit draagt bij tot een beter leefmilieu.

Meer lezen ...

Aanleg Rondweg rond Asse (N9k)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de levenskwaliteit van het centrum van Asse verbeteren door de aanleg van een rondweg. Als het doorgaande verkeer rond het centrum heen geleid wordt, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 

Meer lezen ...

Herfelingen (Herne): herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) over 4 km

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Herfelingen (Herne) over een afstand van vier km, van aan het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan de gewestgrens met Kokejane. AWV zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. AWV heeft op haar investeringsprogramma een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2021.  
 

Meer lezen ...

Ninoofsesteenweg Dilbeek - Roosdaal - Lennik: studie over herinrichting

Een studiebureau onderzoekt sinds de zomer van 2018 in opdracht van AWV de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), meerbepaald het stuk tussen de gewestgrens met Brussel en het kruispunt van de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Dit veertien km lange stuk gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische “steenweg” die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt. 

Meer lezen ...

Herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) (Leuven Noord)

Het Agentschap Wegen en Verkeer start volgens de huidige planning in 2022 met de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Het kruispunt met Wingepark behoort ook tot de projectzone. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Meer lezen ...

Londerzeel Zuid: een veilige oplossing voor kruispunt Kerkhofstraat/Londerzeelsesteenweg

Het kruispunt aan Londerzeel Zuid op de A12 wordt vanaf 2021 aangepakt. Op www.londerzeelzuid.be vindt u alle informatie over dit project.  

Meer lezen ...

Studie naar aanleg fietspaden Ninoofsesteenweg (N28)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een studieopdracht naar de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N28). Het agentschap zal veilige fietspaden aanleggen, de weg volledig herinrichten en ondergronds een gescheiden rioleringsstelsel (voor aparte afvoer van afval- en regenwater) aanleggen.

Meer lezen ...

Herinrichting Hallesesteenweg (N231) in Beersel en Sint-Genesius-Rode

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Hallesteenweg (N231) in Beersel/Sint-Genesius-Rode over een afstand van 1,3 kilometer, van het kruispunt van de Eigenbrakelse Steenweg tot het kruispunt van de Elsemheidelaan. Het voorontwerp voor deze herinrichting zal in het najaar van 2019 worden afgewerkt.  

Meer lezen ...

Herinrichting Stationsstraat/Provinciebaan (N229) Rotselaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds de overdracht van de weg door de provincie Vlaams-Brabant (die voordien de weg beheerde) in 2008 aan de plannen van de nieuwe Provinciebaan. Het gaat concreet over het stuk van aan het kruispunt (rotonde) met de Aarschotsesteenweg (N19) tot aan het kruispunt met de Haachtsesteenweg. 

Meer lezen ...

N19 - Een veilige doortocht voor Wezemaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal.

Meer lezen ...

Oost-Vlaanderen

Herinrichting Brusselsesteenweg (N8) in Ninove

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de N8 (Brusselsesteenweg) tussen het kruispunt ‘Tramstatie’ en het kruispunt met de Steenmeersstraat (Roosdaal).

Meer lezen ...

Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Update september 2019: Het strategisch planMER is zo goed als afgerond. De volgende stappen een geïntegreerd planMER en (G)RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Van zodra deze procedure van start gaat, volgt een infomoment om toe te lichten waar we staan met het project en hoe we, net zoals in de aanloop naar het strategisch planMER, de communicatie en participatie gaan aanpakken. 

Meer lezen ...

Oostelijke tangent

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Meer lezen ...

Ombouw N49 in Maldegem en Damme

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle.

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate

Het project R4 West Oost (R4WO)  staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Alle info over dit project lees je hier.

Meer lezen ...

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

In juni 2018 vond een infomarkt plaats over de herinrichting van N42 (Wetterse Steenweg) tussen Wetteren en Zottegem. Op dat infomoment is de nieuwe ligging van de N42 voorgesteld.

Meer lezen ...

Herinrichting N44 en N44a van Aalter tot Maldegem

De N44 verbindt de A10 (E40) in Aalter met de A11 (N49) in Maldegem. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, is een herinrichting van de N44 nodig.

Meer lezen ...

Heraanleg doortocht N467 Berlare

Van aan de Warande tot aan de Scheldebrug wordt de N467 heringericht met veilige fiets- en voetpaden, goede oversteekplaatsen, comfortabele bushaltes en aandacht voor groen. Ook het Sint-Annapleintje wordt mee heraangelegd. Onder het nieuwe wegdek komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 

Meer lezen ...

West-Vlaanderen

K-R8: Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving

Missie:

De kracht van minder file, méér zuurstof en verbinding van onderuit. Kortweg K-R8, de roepnaam van dit project.
 

Wat?

Het K-R8 project is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen.

Meer lezen ...

Herinrichting complex A19-R8

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

Meer lezen ...

Herinrichting kruispunt Belgiek in Deerlijk

Op het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven in de file. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat moeten vrachtwagens gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en links afslaande voertuigen belemmeren vaak het zicht van andere weggebruikers, met als gevolg kop-staartaanrijdingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt herinrichten zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker worden. 

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Visiestudie R30 Brugge

De R30, de ring rond Brugge, kent vandaag gevaarlijke situaties en een moeilijke doorstroming. AWV heeft een studie laten uitvoeren die de huidige knelpunten in kaart brengt en analyseert en nagaat hoe de ring in de toekomst beter zou kunnen functioneren op vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.  

Meer lezen ...

Streefbeeldstudie N8 in Wevelgem en Kortrijk-Bissegem

De N8 is een belangrijke verbindingsweg tussen Kortrijk, Bissegem, Wevelgem en Menen.
De huidige N8 wordt gekenmerkt door heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en Wevelgem:

Meer lezen ...

Een omleidingsweg voor Adinkerke

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Samen tellen ze ongeveer 10.000 inwoners. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen echter overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of het recreatiedomein Plopsaland, dat zich in Adinkerke bevindt. Er ontstaan regelmatig zulke grote files dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op zulke drukke dagen. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leefbaarheid van Adinkerke. Ook het tramverkeer ondervindt hinder van die files.

Meer lezen ...

Herinrichting N32 Roeselare-Hooglede

De N32 Brugsesteenweg / Bruggesteenweg heeft 2 functies: toegangsweg naar de stad Roeselare, maar ook ontsluitingsweg voor bedrijven en winkels langs de N32.
Gevolg: veel files op piekmomenten door vele ‘linksaf’ bewegingen en overstekende voetgangers en conflicten met fietsers ter hoogte van de in- en uitritten van winkels

Meer lezen ...

Een zuidwestelijke omleidingsweg voor Diksmuide

Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

Meer lezen ...

Diverging Diamond Interchange of 'De Vlecht' voor complex E17-N382 in Waregem

Op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) werden op 13 november 2017 de plannen goedgekeurd voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem. Er werd gekozen voor het Diverging Diamond Interchange scenario, een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling. 

Meer lezen ...

Een oplossing voor de N8 Ieper-Veurne

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoeken nu opnieuw naar een oplossing.

Meer lezen ...