Herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) tussen het kruispunt van de Gordaallaan en dat van de Coigesteenweg

Een studiebureau zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) tussen het kruispunt van de Gordaallaan (in Vossem, Tervuren) en dat van de Coigesteenweg (in Leefdaal, Bertem) onderzoeken.  Door het ontbreken van fiets- en voetpaden is dit stuk van de Tervuursesteenweg niet veilig voor zachte weggebruikers.

AWV start in 2019 de aanbestedingsprocedure voor de studie op. Wanneer de studie voltooid zal worden, en wanneer de werken effectief zullen kunnen starten, is nog niet bekend. Zodra daar meer informatie over is, zal AWV dat bekendmaken op deze webpagina.  

Het project houdt niet alleen de aanleg in van fietspaden en voetgangersvoorzieningen, maar zal ook zorgen voor veiliger kruispunten en oversteekplaatsen en voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer (bijv. door de aanleg van een busbaan). Verder wordt ook de riolering aangepakt. Dat moet de waterproblematiek in Vossem verbeteren. 

 

 

Tussen 2014 en 2018 deed AWV in Tervuren al een herinrichting van in totaal ongeveer vierenhalf kilometer gewestweg. Het ging toen over twee stukken:

het stuk tussen de Elizabethlaan en de Gordaallaan (waar het Koninklijk museum voor Midden-Afrika ligt) 
en het stuk tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde "Jazzfontein"