Een oplossing voor de N8 Ieper-Veurne

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoeken nu opnieuw naar een oplossing. Dit doen we samen met alle stakeholders: de gemeentebesturen van Ieper, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Veurne en het provinciebestuur West-Vlaanderen alsook Westtoer en het Westhoekoverleg. Maar ook met alle betrokken belangengroepen, middenveldorganisaties, politieke partijen en het bewonersplatform ‘Geen streep door de Westhoek’ en de bewonersgroep van Boezinge Zuidschote. 

Zo hopen we dat de contouren van een breed gedragen compromis voor de N8 Ieper-Veurne zichtbaar worden.

Ook de bewoners van de vijf dorpen langs de N8 Ieper-Veurne (Brielen, Elverdinge, Woesten, Oostvleteren en Hoogstade) zijn betrokken partij. Als geen ander kennen ze de lokale situatie en kunnen ze de Vlaamse overheid leren hoe zij de verkeersleefbaarheid in hun dorp ervaren.

Via een onlinebevraging kregen alle meerderjarige inwoners van de bovenvermelde dorpen in september 2017 de kans om hun mening over de verkeersleefbaarheid in hun eigen dorp te laten horen. Er werden 4319 meerderjarige bewoners aangeschreven waarvan 1135 personen ook daadwerkelijk de online enquête hebben ingevuld (26%). Een korte samenvatting van de resultaten: de bewoners gaven aan dat hoge snelheid, de veiligheid van fietsers en voetgangers en lawaaihinder door het verkeer de belangrijkste knelpunten zijn. Brielenaars gaven hun dorp een heel slecht rapport als het over de verkeersleefbaarheid gaat. Elverdinge scoorde beter maar ook daar vinden de inwoners dat de eerste aandacht moet gaan naar de veiligheid va fietsers en voetgangers. Woesten scoort het best op vlak van verkeersleefbaarheid. 1/3 geeft zijn dorp een gemiddelde score, 1/3 een slecht resultaat en 1/3 een goede score. Na Woesten scoort Oostvleteren het best op het vlak van verkeersleefbaarheid. De bewoners van Hoogstade tenslotte vinden dat in de eerste plaats de snelheid van het verkeer moet worden aangepakt, gevolgd door lawaai en de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers.
De resultaten van de onlinebevraging waren, samen met de resultaten van alle andere door de stakeholders gevraagde extra onderzoeken, een belangrijk element bij de gesprekken die in het najaar gevoerd werden over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne.
De volledige resultaten van de enquête vindt je hier.

Binnenkort leest u hier meer over de resultaten van het participatietraject.