Aarschot: Studie van herinrichting Leuvensesteenweg (N19) vanaf het kruispunt met Pastoor Dergentlaan (Gelrode) tot aan Kapitein Gilsonplein

Update 10/12/2019: Omwonenden binnen dit project ontvangen in het voorjaar van 2020 een brief via het studiebureau i.v.m. het volledig in kaart brengen van de grenzen openbaar domein langsheen dit studietraject van de Leuvensesteenweg. Bij het in kaart brengen van de reële en correcte grens van het openbaar domein, worden bewoners altijd gecontacteerd omdat zij eventuele aktes en opmetingen moeten bezorgen aan het studiebureau. Enkel op die manier kan het studiebureau vanuit de juiste grenzen de ontwerpstudie uitstippelen.

In oktober 2019 is een studiebureau gestart in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met de ontwerpstudie over de Leuvensesteenweg  (N19) van aan het kruispunt met de Pastoor Dergentstraat in Gelrode tot de aansluiting op het kruispunt van het Kapitein Gilsonplein in Aarschot. Het totale traject is ongeveer 4 km lang. Ook de kruispunten en zijstraten die langsheen het studietraject liggen, worden mee betrokken:

Twee kruispunten:

 • Kruispunt Kapitein Gilsonplein, inclusief gemeenteweg Leuvensesteenweg tot aan de Leenstraat
 • Kruispunt met de N223 Steenweg op Sint-Joris-Winge

12-tal zijstraten:

 • 20 Augustusstraat, Vlaaikenslei, August Paessensstraat
 • Gaston Geenslaan, Papenakkerstraat, Eikelberg
 • Beemdenstraat, Hemelstraat, Binnendries
 • Wipstraat, Oude steenweg
 • Vorsenzang (laatste zijstraat voor kruispunt Pastoor Dergentstraat)

Deze studie sluit verder aan op de goedgekeurde ontwerpplannen van de herinrichting van de Aarschotsesteenweg in Rotselaar/Wezemaal. Die herinrichting zal in twee grote fases worden uitgevoerd waarbij in eerste instantie het westelijk gedeelte van de Aarschotsesteenweg, van aan de rotonde met de N229 tot voorbij het centrum Wezemaal (tot aan de grens van de bebouwde kom) wordt heringericht. Voor het verdere oostelijk gedeelte van de herinrichting, tot aan de grens met Aarschot, zal eerst het rioleringsontwerp verder worden uitgewerkt in overleg met medefinancierder Aquafin vooraleer Wegen en Verkeer kan starten met de opmaak van onteigeningsplannen indien dit noodzakelijk zou blijken.

Ontwerpstudie over herinrichting Leuvensesteenweg van Gelrode tot Aarschot

De belangrijkste doelstellingen die bestudeerd worden voor de herinrichting zijn:

 • aanleg van veilige fietspaden  
 • aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (zoals bijvoorbeeld 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom). Een conclusie kan zijn om versmallingen of asverschuivingen te integreren in het ontwerp om zo aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenrijdt.
 • de kruispunten met de N19 binnen het studietraject, zoals hierboven vermeld, worden mee in de studie opgenomen en mogelijk aangepast    
 • optimalisatie van het kruispunt Kapitein Gilsonplein en eventuele aanpassing van zijstraten die hierop aansluiten
 • verbetering van de bushaltes en doorstroming openbaar vervoer door gedeeltelijke aansluiting met de busbaan vanuit het project Doortocht Wezemaal
 • huidige aantal parkeerplaatsen, meting van parkeerdruk op relevante tijdstippen en overweging aantal parkeerplaatsen bij het nieuwe ontwerp
 • verbetering van de waterhuishouding en mogelijk de volledige heraanleg van de riolering
 • verlichtingsstudie: voor het hele traject wordt bekeken waar en hoeveel verlichtingsarmaturen worden omgebouwd naar led-lampen

Startdatum nog onbekend

Wanneer de eigenlijke herinrichting van de weg zal starten, kan Wegen en Verkeer op dit moment niet zeggen. Momenteel zijn er geen kredieten gebudgetteerd voor de herinrichting. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat bekendmaken op deze webpagina. 

Studie naar de herinrichting van de Leuvensesteenweg in Aarschot over 4 km