Aanleg fietspaden langs Lierselei (N14) in Malle

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel. De totale afstand bedraagt ongeveer 2,6 kilometer. 

Situering van het project

Langs de N14, de verbindingsweg tussen Oostmalle, Zoersel en de E34, voorzien het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten Malle en Zoersel de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur. Vanaf het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) tot aan het kruispunt met Schalmeidreef komen er nieuwe fietspaden. De aanleg ervan wordt gekoppeld aan de uitvoering van rioleringswerken langs bepaalde stukken van het tracé. De rioleringswerken houden een renovatie van het bestaande rioleringsstelsel tussen de Turnhoutsebaan en het kruispunt met de Sint-Laurentiuslaan in en de aanleg van nieuwe riolering tussen het kruispunt met de Zwaluwenlaan en het kruispunt met De Schaaf.

Bovenstaande afbeelding toont de projectzone (rechthoek) langs de N14. 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De huidige fietsvoorzieningen langs de Lierselei in Malle bieden weinig comfort en veiligheid. Er bevindt zich vandaag een smal en aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de rijbaan richting Oostmalle. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en maakt dat de fietsveiligheid op het traject momenteel ondermaats scoort. De aanleg van comfortabele en afgescheiden enkelrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg moet vooral bijdragen tot het veiliger en vlotter maken van de fietsinfrastructuur in Malle en Zoersel. 

Bovendien is de N14 tussen Oostmalle en Zoersel opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) van de provincie Antwerpen. Het fietsroutenetwerk omvat fietsostrades en functionele fietsroutes die opgenomen zijn als de kortste/snelste routes tussen bijvoorbeeld dorpskernen, scholen en cultuur/sport/winkelcentra. Momenteel is de N14 nog niet conform met het Vademecum voor Fietsvoorzieningen. Met de aanleg van veilige fietspaden wil het Agentschap Wegen en Verkeer daar nu een mouw aan passen.

De huidige, ontoereikende fietsinfrastructuur langs de N14. 

Verdere stappen

De eerste studiefase (opmaak startnota) voor de aanleg van fietspaden langs de N14 is afgerond.

In 2018 wordt deze verkennende studie verder uitgewerkt in de vorm van een projectnota. In de studie voor de projectnota zal onder meer in detail bepaald worden hoe de weginrichting van de N14 met de nieuwe fietspaden er juist zal uitzien. Tijdens de opmaak van de projectnota zal ook duidelijk worden of en waar er eventuele grondverwervingen nodig zijn voor de nieuwe fietspaden. Indien dat het geval is, zullen de betrokken grondeigenaars tijdig persoonlijk gecontacteerd worden door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. 

Wanneer de effectieve aanleg van de fietspaden zal starten, is op dit moment moeilijk te zeggen. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van de studie en vooral het al dan niet nodig blijken van grondverwervingen. Het proces van grondverwervingen neemt doorgaans enige tijd in beslag. Als alles vlot verloopt, verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer in 2022 de werken te kunnen uitvoeren. 

Van zodra er meer nieuws is over de timing van de werken, leest u dit hier. 

Toekomstige ringweg Malle ontlast N14

Naast de studie voor fietspaden langs de N14, werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook volop aan het project over de toekomstige ringweg rond Malle. De ringweg zal de dorpskernen van Malle ontlasten van doorgaand en zwaar verkeer en dus ook de Lierselei. Het tracé van de ringweg loopt in een eerste fase tussen de Lierselei (N14) en de Antwerpsesteenweg (N12). Verkeer over langere afstand en vrachtverkeer zal dan via de ringweg omgeleid worden naar regionale bedrijventerreinen en belangrijke hoofdwegen zoals de E34. Na realisatie van de volledige ringweg zal 80% van het vrachtverkeer op de Lierselei/Hoogstraatsebaan (N14) gebruik maken van de omleidingswegen en het centrum van Zoersel en Malle vermijden. De ringweg zal de verkeersveiligheid op de Lierselei en de leefbaarheid in de omgeving dus sterk verbeteren.

Klik hier voor informatie over de ringweg rond Malle.