Wijziging datum onderhoudswerken in Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt op twee locaties in het Aarschot het wegdek. Door onvoorziene omstandigheden wordt de uitvoeringstermijn van de werken verwisseld. De werken op de Steenweg op Sint-Joris-Winge (N223) tussen het kruispunt met de Nieuwrodesesteenweg en het op- en afrittencomplex van de E314 worden op de avond van 29 april i.p.v. de avond van 30 april uitgevoerd. De werken op de Terheidelaan (R25) tussen het kruispunt van de Nijverheidslaan en dat van de Kleine Mechelsesteenweg zullen op de avond van 30 april i.p.v. de avond van 29 april worden uitgevoerd.

Onderhoudswerken

De bestaande asfalt toplaag (bovenste laag) wordt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, voert de aannemer de werken grotendeels na de avondspits en 's nachts (van 20u tot 6u) uit. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de werken in het najaar van 2013 uit te voeren, maar door slechte weersomstandigheden werden de werken uitgesteld tot het voorjaar van 2014.

Omleidingen

Tijdens de werken ('s avonds en 's nachts) blijven de gewestwegen in kwestie in hun geheel afgesloten. Er wordt signalisatie geplaatst om het verkeer zo efficiënt mogelijk om te leiden. Kort voor de start van de werken worden er vooraankondigingsborden geplaatst zodat frequente gebruikers op de hoogte zijn van de werken.