Wegenwerken? Trager rijden, drama vermijden.

Volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer met een volgende golf in de informatiecampagne om weggebruikers op de hoogte te brengen van grote wegenwerken op autosnelwegen. Deze golf van de campagne focust naast informatie over wegenwerken ook op het aspect snelheid ter hoogte van werfzones.De afgelopen jaren werden al veel inspanningen geleverd om de wegen in goede staat te brengen. De voorbije 6 jaar is de toestand van de autosnelwegen er dan ook elk jaar op verbeterd. Ook in 2014 zijn er opnieuw honderden werven gepland op verschillende Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen. Een goed onderhouden wegennet draagt immers bij tot een verhoogde verkeersveiligheid.

 

Met de wagen vertrekken? Eerst wegenenverkeer.be checken!

Naast goede coördinatie en overleg met belangrijke partners op gebied van mobiliteit is tijdige en goede communicatie essentieel om de hinder voor weggebruikers te beperken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet verschillende kanalen (krantenadvertenties, radiospots, sociale media,...) in om weggebruikers te informeren. Al deze kanalen roepen op om www.wegenenverkeer.be te checken voor meer informatie over de grote wegenwerken op Vlaamse autosnelwegen.

Door tijdig te communiceren kunnen weggebruikers rekening houden met de impact van de werven op hun verplaatsing.

Trager rijden, drama vermijden.

De vele wegenwerken die momenteel worden uitgevoerd zijn echter ook een werkplek voor heel wat mensen. De nieuwe affichecampagne van het Agentschap Wegen en Verkeer roept daarom weggebruikers op zich te houden aan de geldende snelheidsbeperkingen in werfzones. Deze beperkingen worden zowel voor de veiligheid van de arbeiders op de werf als deze van de weggebruikers opgelegd. Nog te veel automobilisten houden zich niet aan de verlaagde snelheid en brengen daarmee niet enkel zichzelf maar ook de andere weggebruikers en de arbeiders op de werf in gevaar. Naast sensibilisering zet het Agentschap Wegen en Verkeer ook in op handhaving met een mobiele flitspaal die controles uitvoert op de snelheidsbeperkingen in de verschillende werfzones.

Affiche snelheid wegenwerken

Minder hinder

De uitvoering van wegenwerken kan niet zonder enige hinder te veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om de hinder tot een minimum te beperken. Dat gebeurt in een aantal gevallen door enkel 's nachts te werken, of door 24u op 24u en 7 dagen op 7 te werken. Daarnaast streven we er ook naar om steeds zoveel mogelijk rijstroken beschikbaar te houden voor de weggebruiker. Voor elke werf wordt de mogelijke hinder zorgvuldig onder de loep genomen en de werven worden onderling in de mate van het mogelijk op elkaar afgestemd.