Verkeersveilige herinrichting kruispunt Donkweg start in april

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeente Zonhoven gaan de Wijerstraat (N72) in Zonhoven vernieuwen. Dit vanaf het kruispunt Donkveldweg x Alkenhoofseweg tot net voorbij de kantoren van Oben. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Meteen wordt dit gedeelte van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. Vanaf april starten de grote infrastructuurwerken met bijhorende verkeersimpact. Verkeer richting Beringen volgt tot het najaar een omleiding via de E314.

De Wijerstraat (N72) krijgt over de volledige lengte van de projectzone een verbrede middenberm.Langs de gewestweg worden verhoogde, vrijliggende fietspaden aangelegd. Op de kruispunten Donkweg x Stationsstraat en Alkenhoofseweg x Donkveldweg komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Verkeersplateaus ter hoogte van diezelfde kruispunten moeten dan weer het verkeer remmen en de verlaagde maximumsnelheid van 50km/uur helpen respecteren. 
 

Omleiding voor verkeer richting Beringen 

Tijdens de voorbereidende werken sinds het najaar 2018 bleef de verkeershinder beperkt, omdat er voornamelijk in de wegberm werd gewerkt. 
Vanaf 1 april 2019 starten de grote werken van riolering en wegenis, tot het najaar. Vanaf dan geldt er een omleiding voor doorgaand verkeer in de richting van Beringen, vanaf de N74 via de E314.  
Via afrit 28 ‘Zolder’ komt het opnieuw op de N72 terecht. De eventuele interactie met de omleidingen van de werken op de E314 in Zolder werd hierbij bestudeerd. Deze blijft beperkt, waardoor er weinig conflictmomenten optreden.

Ook fietsers volgen ter hoogte van de werfzone een omleiding in die richting. In de richting van Hasselt blijft alle verkeer mogelijk. In de werfzone blijft er steeds één zijstraat toegankelijk om de achterliggende woonstraten te bereiken.

www.wegenenverkeer.be/zonhoven
 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'