Veiling praatpalen brengt 24.580 euro op

Ben Weyts, Minister van mobiliteit overhandigt persoonlijk eerste palen

Na meer dan 60 jaar trouwe dienst werden begin dit jaar de oranje praatpalen langs de Vlaamse autosnelwegen buiten gebruik genomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu 25 ‘gepensioneerde’ praatpalen geveild voor een goed doel. Dit bracht 24.580 euro op ten voordele van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

Meer dan de helft van alle 1.350 praatpalen langs Vlaamse autowegen werd al verwijderd en de rest zal snel volgen. 25 ‘gepensioneerde’ praatpalen kregen de kans om nog een laatste keer op zeer bijzondere wijze bijstand te verlenen. Dit door geveild te worden voor een goed doel, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).
De veiling trok uitzonderlijk veel aandacht. In totaal werd er 436 keer geboden, goed voor een opbrengst van 24.580 euro. Het hoogste bod is 1.250 euro. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. 

“Deze opbrengst overtreft onze stoutste verwachtingen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Ik ben blij dat we zo een mooi bedrag kunnen schenken aan OVK, een vereniging die zich inzet voor verkeersveiligheid en voor ouders die een kind hebben verloren in het verkeer. We willen nog iets belangrijker doen voor deze vereniging; hun ledental drastisch terugdringen. De strijd tegen de schande van de 400, het aantal verkeersdoden uit 2014, gaat onverminderd verder”. 

“De veiling heeft veel meer opgebracht dan we ooit durfden te hopen. We vonden het idee om oude praatpalen te veilen van in het begin al zeer goed, en zijn dan ook enorm blij dat Minister Weyts en het Agentschap Wegen en Verkeer ons als goed doel hebben uitgekozen,” zegt Annemie Hemelaers, voorzitter van OVK. “De komende weken gaan we concreet bekijken hoe wij dit geld zo nuttig mogelijk kunnen inzetten. Dankzij deze veiling kan onze vereniging alvast verdere stappen zetten om ouders die hun kind verliezen in een verkeersongeval op te vangen en verder ijveren voor meer verkeersveiligheid, voor alle weggebruikers.” 

Een van de gelukkigen is Kelly De Coninck uit Affligem: “We hebben zelfs twee praatpalen op de kop kunnen tikken, voor een totaalbedrag van 1.900 euro. We gaan ze installeren in de tuin van ons toekomstig huisje, zodat we verbinding hebben van in de voortuin tot in de achtertuin. Lijkt ons wel leuk voor onze twee kinderen. Ik zie me de boodschap al doorgeven ‘Komen eten!’.” Kelly bood ook mee omdat de opbrengsten naar OVK gaan. “Jammer genoeg staat er vlakbij, is Asse, een SAVE-bord van een familielid van ons, ik weet dat de ouders veel steun hebben gehad van OVK en ben ook heel blij met de mooie opbrengst van de veiling,” besluit Kelly.

Wie geen praatpaal bemachtigde, kan ze nog lang bewonderen. Dit najaar krijgt een twintigtal praatpalen immers nog mooi plaatsje in een museum. Daarnaast worden 130 zonnepanelen en omvormers, die de praatpalen van stroom voorzien, verzameld en verdeeld onder technische scholen. De rest van de praatpalen wordt gerecycleerd.