Positieve tussentijdse evaluatie oversteekplein

De eerste maanden proefdraaien verliepen positief voor het oversteekplein aan de bushalte Dusart op de kleine ring in Hasselt. Dat wijst een tussentijdse evaluatie van het pilootproject door het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en de Stad Hasselt uit. Het oversteekplein zorgt alvast voor stiptere bussen, wat betreft het buitenrijden van het centrum. Enkele kinderziektes worden nu met kleine bijsturingen aan de verkeerslichten en de wegmarkeringen verholpen. 

Aan de bushalte Dusart in Hasselt kruisen op een doodgewone ochtend ieder uur al gauw meer dan 600 voetgangers en 1.300 voertuigen. Sinds september sturen verkeerslichten er de verkeersstromen aan. Het traag en gemotoriseerd verkeer wordt zo volledig gescheiden over het plein geloodst. Dit verhoogt de veiligheid voor de overstekers, en moet zorgen voor vlotter verkeer. 

Het was even wennen voor de weggebruikers, maar de algemene teneur is positief. “De afgelopen 3 maanden stelden wij vast dat de doorstroming verbeterde voor de bussen die het centrum van Hasselt buitenrijden vanop de kleine ring. Dat komt de stiptheid alleen maar ten goede”, aldus Sonja Loos van De Lijn.  “Voor bussen die via de halte Dusart het centrum binnenrijden, verloopt het op piekmomenten nog niet zo vlot. Daarvoor worden nu de nodige bijsturingen gedaan.”
 

Verlenging groentijd en extra belijningen

Door het bijsturen van de verkeerslichten, wordt vanaf 5 december de minimale groentijd voor verschillende stromen lichtjes verlengd. “Zo zal de doorstroming van bussen die de halte verlaten richting de kleine ring vlotter moeten verlopen. Ook voor wie te voet het oversteekplein volledig in de lengte kruist, komen er enkele seconden groentijd bij”, stelt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daarnaast werden er ter verduidelijking voor de fietsers extra belijningen aangebracht op het plein”. 

De komende maanden wordt het systeem opnieuw van nabij opgevolgd.


 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'