Nieuwe lichtvisie gewestwegen: veiligere verlichting voor voetgangers en fietsers

De Vlaamse overheid wil energiezuiniger verlichten, de lichthinder minimaliseren en de veiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen. Om dat te bereiken heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe lichtvisie uitgewerkt voor de gewestwegen. Deze visie vormt het kader dat zowel AWV als steden en gemeenten gebruiken om te bepalen waar er al dan niet verlichting komt langs de gewestwegen en hoe deze gerealiseerd moet worden.

Het basisprincipe bij de nieuwe lichtvisie blijft “niet verlichten, tenzij het nodig is”. Bij nieuwe projecten of bij grondige renovaties wordt dan ook standaard geen verlichtingsinstallatie meer geplaatst tenzij er goede redenen zijn om te verlichten. Dit zorgt ervoor dat de Vlaamse overheid bewuster omgaat met verlichting. 

Veiligheid blijft de eerste prioriteit

De eerste prioriteit om te beslissen of er al niet verlicht zal worden is de veiligheid, zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. Op locaties waar het verkeer veel manoeuvres moet uitvoeren zoals rotondes, bij verkeerslichten, aan op- en afritten of ongelijkvloerse kruisingen zal het licht altijd branden.

Ook de sociale veiligheid is belangrijk. Daarom wordt er verlicht in bebouwde kommen, op plaatsen met veel bebouwing. Bovendien wordt er op gelet dat licht en donker niet te snel afwisselen. Dat is immers niet goed voor het  waarnemingsvermogen en is dus onveilig. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hierbij als handvat dat als je een donkere zone inrijdt deze minstens 15 seconden moet bedragen zodat de ogen zich aan de duisternis kunnen aanpassen.  Bij een snelheidsregime van 70 km/u betekent dit dat er minstens 300 meter onverlichte weg moet zijn. Is dat niet mogelijk, dan wordt het ganse traject verlicht.

Bijkomende aandacht voor fietsers en voetgangers

In samenspraak met de Vlaamse fietsmanager, de Fietsersbond en het Fietsberaad werd ook een nieuwe verlichtingsstrategie uitgetekend voor fietspaden. Dit moet de veiligheid verhogen en houdt meer dan vroeger rekening met de locatie en de functionaliteit van het fietspad in kwestie.

Waar veel potentieel functioneel fietsverkeer is, wordt voortaan altijd fietspadverlichting voorzien. Waar minder potentieel functioneel fietsverkeer is, wordt geen fietspadverlichting voorzien maar is er wel voldoende aandacht voor retro-reflecterende markering.

Ook de voetgangers worden niet vergeten. Solitaire oversteekplaatsen worden beter verlicht net zoals kleine woonkernen vanaf 8 woningen, gebouwen met een groot potentieel op verkeer en parkings. Kortom op plaatsen waar er meer kans is op zwakke weggebruikers.  

Veiliger, ecologischer en goedkoper dankzij LED verlichting

De nieuwe generatie LED verlichting schept meer mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld gradueel worden verlicht zodat de overgang tussen licht en donker stapsgewijze gebeurt. Op die manier kunnen bestuurders gemakkelijker wennen aan het licht of de duisternis. Er werd gekozen voor 2 types wit LED licht. Warm wit licht in de straten om de verblijfsfunctie te beklemtonen en neutraal wit voor de sterk verkeersgeoriënteerde wegtypes en kruispunten.

Ben Weyts, Minister van mobiliteit: “Ik heb beslist om enkel nog LED verlichting te voorzien op de autosnelwegen en gewestwegen. Deze zijn helderder, energiezuiniger en hebben een langere levensduur. Bovendien laat het veiligere toepassingen toe. Ik heb AWV opdracht gegeven deze volop toe te passen. Zo win ik niet alleen op vlak van milieu en budget maar maak ik het verkeer ook veiliger.”

De kostprijs van de omvorming LED-verlichting op autosnelwegen wordt ingeschat tussen de 16 en 20 miljoen euro. De ombouw duurt 4 jaar. De terugverdieneffecten na de ombouw, op vlak van onderhouds- en energiekosten, worden ingeschat op 4 miljoen euro per jaar. Op 6 jaar tijd is deze investering volledig terugverdiend.

‘Naast de financiële besparing van 4 miljoen euro per jaar, besparen we ook zo’n 40 ton CO2 per jaar en dragen we hiermee bij aan de klimaatdoelstellingen. Met de ombouw van onze wegverlichting nemen we, via een relatief gemakkelijke ingreep, een grote stap richting een klimaatneutrale toekomst,’ besluit minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De uitrol van de ombouw naar LED-verlichting start op de autosnelwegen en bij nieuwe projecten op gewestwegen.

Meer informatie: http://wegenenverkeer.be/lichtvisie-op-gewestwegen