Herstellingswerken op tijdelijke weg parallel met N350 A. Ronsestraat in Brugge

Vanaf maandag 9 maart 2015 starten, in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, herstellingswerken op de tijdelijke weg parallel met de N350 A. Ronsestraat in Brugge. In het kader van de werken voor de aanleg van de A11, werd het verkeer op de A. Ronsestraat tussen de spoorwegovergang ter hoogte van de brilrotonde en Bridgestone omgeleid via een tijdelijke weg. Tijdens de winterperiode zijn er putten en scheuren in het wegdek van die tijdelijke weg ontstaan. Om de werken te kunnen uitvoeren zal 1 rijstrook worden ingenomen. Het verkeer kan met behulp van werflichten beurtelings door. De herstellingswerken zullen twee of drie dagen in beslag nemen.

Vanaf woensdag 11 maart start ook een nieuwe fase op de Heistlaan in het kader van de aanleg van de A11. Daarbij zal het verkeer richting Heist steeds door kunnen. Het verkeer richting N376 Dudzelestraat moet omrijden via de tijdelijke weg parallel met de A. Ronsestraat. Deze omleiding zal twee maanden duren. Indien de hierboven beschreven herstellingswerken drie in plaats van twee dagen in beslag nemen, zal de hinder op woensdag 11 maart groter zijn met mogelijk langere wachttijden aan de werflichten op drukke momenten.