Herinrichting Tiense Vesten: Oplintersepoort terug open voor verkeer. Start werken Bergévest vanaf 23 april.

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt op vrijdag 12 april de Oplintersepoort in Tienen terug open voor het verkeer. Het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de Vesten was sinds augustus 2018 afgesloten voor het autoverkeer in het kader van de herinrichting van de Tiense Vesten. Vanaf 23 april vat Wegen en Verkeer de volgende fase van de werken aan: de herinrichting van de Bergévest. De Bergévest wordt tot de zomer van 2020 in vier zones aangepakt. 
 

Oplintersepoort opnieuw toegankelijk

De aannemer van Wegen en Verkeer beëindigt op vrijdag 12 april de werken aan de rijweg van de Oplintersepoort. Begin april werd de nieuwe toplaag in asfalt gegoten, de markeringen aangebracht en de nieuwe signalisatieborden geplaatst. De nieuwe fiets- en voetpaden rondom de Oplintersepoort waren al eerder klaar. Nu alle werkzaamheden die autoverkeer onmogelijk maakten klaar zijn, kan Wegen en Verkeer het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de Vesten terug openstellen voor het verkeer. Volgende week dinsdag brengt Wegen en Verkeer ook de toplaag in de Hoveniersstraat en op het kruispunt met de Vianderstraat nog aan. Beide wegen vernieuwde Wegen en Verkeer in opdracht van de stad Tienen samen met de werken aan de Oplintersepoort.

Plein rondom oorlogsmonument wordt nog afgewerkt

Het nieuwe plein rondom het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’ begint vorm te krijgen, maar kon nog niet volledig worden afgewerkt. De boordstenen rondom het plein, de plantvakken en de trap naar het monument werden al aangelegd. De afwerking met kasseien verloopt erg traag omwille van de weersomstandigheden. Om kasseien aan te leggen, moet het gedurende een langere periode voldoende droog en warm zijn, anders komen ze terug los te liggen. Die werken vlotten momenteel terug beter zodat het plein afgewerkt kan worden tijdens de werken aan de Bergévest.

Start werken Bergévest na paasvakantie

Vanaf 23 april vernieuwt Wegen en Verkeer de Bergévest om ook dit deel van de Vesten veiliger te maken voor alle weggebruikers. De werken aan de Bergévest zullen aangepakt worden in vier zones. In april start de aannemer met de herinrichting van de eerste zone: ter hoogte van de kruispunten met de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit gebeurt eerst ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en daarna ter hoogte van het kruispunt met de Slachthuisstraat. Aansluitend wordt ter hoogte van de Slachthuisstraat onmiddellijk ook de bovengrondse herinrichting uitgevoerd. Deze werken duren tot het einde van de zomer. In het najaar wordt het kruispunt met de Kapucijnenstraat bovengronds aangepakt. In 2020 schuiven de werken op naar de kruispunten met de Aandorenstraat en de Beauduinstraat. Volgens de huidige planning is het einde van de werken aan de Bergévest voorzien in de zomer van 2020.

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken aan de Bergévest zal de verkeerssituatie verschillende keren wijzigen in functie van de werken die uitgevoerd moeten worden. Vanaf eind april tot begin juni wordt het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Bergévest afgesloten voor het verkeer. Begin juni worden de Vesten gedurende twee weken volledig afgesloten voor alle verkeer voor de aanleg van een koker die de rioleringen van de Kapucijnenstraat en de Slachthuisstraat moet verbinden. Vanaf half juni tot het einde van de zomer wordt de Slachthuisstraat afgesloten voor het verkeer.

Op de website www.wegenenverkeer.be/tienen wordt elke fase toegelicht en kunnen de omleidingskaarten bekeken worden.

 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'