Heraanleg Plantin en Moretuslei binnenkort van start

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg in Antwerpen, niet in het minst voor fietsers. Daarom gaan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen vanaf de zomer van 2019 de fiets- en voetpaden volledig vernieuwen en de kruispunten opnieuw inrichten, zodat het comfort en de veiligheid van fietsers er verbetert. Rio-link maakt van de werken gebruik om de riolering te vernieuwen. De nutsmaatschappijen starten eind januari al met de eerste werken. Morgen vindt er een infomoment plaats waarop de planning en de hinder van de nutswerken zullen worden toegelicht.
 

Veiliger en comfortabeler fietsen

De fietspaden langs de Plantin en Moretuslei zijn verouderd, te smal en in slechte staat. Door op de volledige as, van aan de Charlottalei tot aan het Ringfietspad, de fiets- en voetpaden te verbreden tot 2 meter, wordt fietsen op de Plantin en Moretuslei een aangename en veilige ervaring.
 
Om die veiligheid te verhogen worden ook de kruispunten aangepakt. De kruispunten worden overzichtelijker en compacter door de vrije afslagstroken, de zogenaamde bypasses, zoveel mogelijk weg te werken om conflicten tussen fietsers en afdraaiende auto’s te vermijden.
Het gemotoriseerd verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting, gescheiden door een middenberm die we voorzien van meer groen. Samen met deze werken vernieuwt Rio-link de riolering.

Ontwerp t.h.v. kruispunt Van Den Nestlei x Provinciestraat x Rolwagenstraat:

 

Eerste werken vanaf eind januari

Vanaf eind januari zullen de eerste werken aan de Plantin en Moretuslei zichtbaar en voelbaar zijn. De nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis starten dan met het verplaatsen en vernieuwen van het kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom. In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers (stadinwaarts) tussen de Wilrijkstraat en de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

Verkeerssituatie tijdens nutswerken:

 

Werken met grote hinder vanaf juli 2019

De riolerings- en wegenwerken starten vervolgens in de zomer van 2019. De precieze planning wordt momenteel nog uitgewerkt. Bij die planning houden we maximaal rekening met de andere werven in de stad. Zo zal er in 2019 omwille van de knip van het Operaplein geen hinder zijn voor het verkeer staduitwaarts. Daarnaast worden de werken met de grootste impact, zoals de ingrepen ter hoogte van de het op- en afrittencomplex Borgerhout en aan het kruispunt met de Provinciestraat, in de zomervakanties van 2019 en 2020 uitgevoerd.


 

Communicatie en informatie

Bewoners en bedrijven op en rond de Plantin en Moretuslei worden persoonlijk geïnformeerd over het project en de nutswerken die eind januari starten. Op woensdag 16 januari (tussen 17u en 20u) zijn geïnteresseerden welkom op een infomoment over de planning en de hinder van de nutswerken in de Spectrumschool Campus Plantijn (ingang via de Montenstraat 48). Eens de planning voor de werken aan de rijweg en de fietspaden duidelijk is zal ook hierover nog ruim gecommuniceerd worden. De meest recente informatie is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus. Daar kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'