Baardegem: Asfaltwerken Steenweg op Aalst (N411) van provinciegrens Oost-Vlaanderen tot aan kruispunt Steenweg op Dendermonde (N47)

Wegen en Verkeer werkt op 17 en 20 mei op de Steenweg op Aalst (N411) tussen de provinciegrens van Oost-Vlaanderen tot aan het kruispunt van de Steenweg op Dendermonde (N47).  De collega's Wegen en Verkeer van Oost-Vlaanderen werken samen met de Stad Aalst sinds januari aan de volledige herinrichting van Baardegem-Dorp (N411) tussen Rampelberg en de grens met Opwijk.

De aannemer sluit hiermee aan op de bestaande werken van AWV en de Stad Aalst en vernieuwt over een lengte van een halve kilometer de onderlaag en toplaag asfalt en markering van de Steenweg op Aalst.  Op vrijdag 17 mei wordt de bestaande verharding weggehaald en kunnen omwonenden enige geluidshinder ondervinden. Maandag 20 mei worden dan de nieuwe asfaltlagen en wegmarkering aangebracht. Om zo efficiënt mogelijk te werken, zijn de werken van AWV Vlaams-Brabant mee ingepland met de bestaande werken en werfsignalisatie van de doortocht Baardegem, uitgevoerd op grondgebied van Oost-Vlaanderen. Omwonenden volgen tijdens beide dagen gewoon de bestaande omleiding.

Voor recente informatie over dit project kan je terecht op de AWV-website, www.wegenenverkeer.be/opwijk.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'