A12 carpoolparking Strombeek-Bever: aanpak zwerfvuil en sluikstort

In de loop van de maand januari neemt het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Grimbergen een aantal preventieve maatregelen rond het sluikstorten en het zwerfvuil dat zich verzamelt langsheen de carpoolparking van Strombeek-Bever. De parking langsheen de A12 ter hoogte van de uitrit n°2 met de Antwerpselaan (N276) ligt er vandaag droevig bij met overtollig afval dat naast de gewone vuilcontainers gedumpt wordt. Voor de gemeente Grimbergen en AWV is dit het startsignaal voor een aantal extra inspanningen tijdens de maand januari die het misbruik moeten terugdringen.

Zo krijgt de parking langsheen de A12 ter hoogte van de uitrit n°2 die parallel met de Antwerpselaan (N276) ligt een betere verlichting tot aan de fietsenstalling, waardoor de verste en donkerste hoeken meteen zichtbaar zijn.
Een aankondigingsbord met cameratoezicht wordt geplaatst bij de inrit, zodat duidelijk is bij het oprijden van de parking dat er voortdurende monitoring is.

Als verdere preventiemaatregel worden de 5 afvalcontainers (240 L) ook permanent verwijderd, om overtreders niet verder te verleiden tot dumpen van alle mogelijke afval in én rond de containers en de fietsenstalling.

Wat wordt er in Vlaanderen gedaan om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken?

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt tweemaandelijkse opruimbeurten waarbij het vuil langs onze gewestwegen en autosnelwegen geruimd wordt. Ook bij meldingen van onze wegentoezichters, of van gemeentebesturen of burgers, grijpen wij in en gaan we lokaal ruimen.
Op de carpool- en autosnelwegparkings wordt het afval en het zwerfvuil sneller opgeruimd: in de winterperiode gemiddeld 2 maal per week en tussen april en september loopt dit zelfs op tot 3 keer per week.

Zwerfvuil stoort niet alleen, het opruimen ervan kost veel geld. Er wordt in Vlaanderen ieder jaar rond de 5.889 ton zwerfvuil gedumpt langs de gewestwegen en de autosnelwegen. Het kost ongeveer 6 miljoen euro om dat op te ruimen. Vlaams-Brabant neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening met 3.706 ton afval aan een kostprijs van om en bij de 2 miljoen euro (cijfers 2017).

Deze informatie kan je nog eens nalezen op www.wegenenverkeer.be/grimbergen

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'