Leuven Noord: Renovatie 3 onderbruggen

Weg
Datum April 2020- april 2021

UPDATE 20/01/2020: Vanaf april 2020 start Wegen en Verkeer met de renovatie van 3 onderbruggen van de E314. De werfzone neemt telkens één weghelft in onder de brug. Deze werken zullen geen hinder veroorzaken op de E314. Ze worden tegelijk uitgevoerd met de werken aan de fiets- en autotunnel ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg en de renovatie en verbreding van het viaduct van Wilsele. Omwille van deze werken zal er ongeveer een jaar lang ernstige hinder zijn op de E314. Over een afstand van ongeveer 2,5 kilometer zal het verkeer op de E314 ter hoogte van het viaduct van Wilsele over versmalde rijstroken worden geleid. Volgens onze prognoses zullen de wachtrijen op de E314 aanzienlijk langer zijn dan tijdens de normale avondspits. Tijdens de werken blijft de afrit komende van Brussel steeds open. De oprit in de rijrichting van Lummen en de oprit richting Brussel zal gedurende de volledige duur van de werken afgesloten worden. De afrit komende van Lummen zal gedurende een half jaar afgesloten worden. Het afsluiten van een oprit of een afrit gaat altijd met veel hinder gepaard. Dat bleek in 2017 - in de eerste fase van de werken - al, toen we de weghelft in de rijrichting van Brussel aanpakten. 

Van april 2020 tot april 2021 renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer 3 onderbruggen van de E314: ter hoogte van het Vuntcomplex, ter hoogte van de spoorlijn Leuven-Aarschot en in de Pleinstraat in Holsbeek. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Wat is een onderbrug?

Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

Brugdek herstellen en bovenkant vernieuwen

In een eerste fase voeren we lokale herstellingen uit aan het beton van de bruggen. Daarna pakken we de waterdichting en de wegverharding bovenop alle bruggen aan, zodat ze opnieuw bestand zijn tegen intensief gebruik. De brug over de spoorlijn Leuven-Aarschot krijgt bovendien nieuwe brugvoegen.

Betere beveiligingsconstructies

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, vernieuwen we ook de beveiligingsconstructies in de middenberm en de zijbermenbovenop de drie bruggen. De opstand van de middenberm versmalt, zodat er meer ruimte is voor het verkeer. De leuningen worden vervangen.

Werken aan onderbrug spoorlijn in samenwerking met Infrabel

De renovatiewerken aan de onderbrug van de spoorlijn Leuven-Aarschot voeren we uit in samenwerking met Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Hier herstellen we de randbalk aan de onderkant van de brug volgens de criteria van Infrabel.

 

Verkeer altijd mogelijk over één weghelft

De werkzaamheden aan de onderbruggen van het Vuntcomplex en de Pleinstraat worden uitgevoerd in deelfasen. De werfzone neemt telkens één weghelft in onder de brug. Het verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van de onderhoudswerken aan de twee bruggen boven de lokale wegen. Voor de werken aan de brug boven de spoorlijn Leuven-Aarschot sluiten we gedurende één weekend één rijstrook op de snelweg lokaal af.

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De renovatie van de onderbruggen maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.