Werken op Leugenberg (N114) in omgeving van kruispunt met Kloosterstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2 mei tot midden juni 2019

Vanaf donderdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met aanpassingswerken op de Leugenberg (N114) in Ekeren. Zo wordt de rijweg van de Leugenberg komende van Hoevenen plaatselijk aangepast en wordt de fietsoversteek ter hoogte van de Kloosterstraat heringericht. De werken zullen in totaal ongeveer anderhalve maand duren. 

Aanpassingswerken Leugenberg

Op de afrit van de A12 ter hoogte van de Leugenberg staat er geregeld heel wat file. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Antwerpen willen dit probleem aanpakken. Om de wachttijd bij het afslaan richting Hoevenen te verminderen, plannen we een heraanleg van de afrit. Vooraleer we kunnen starten aan dit project, moeten we nog enkele andere aanpassingen uitvoeren. Zo moet de Leugenberg tussen het kruispunt Kloosterstraat en de aansluiting met Klein Heiken plaatselijk heringericht worden om in beide richtingen twee rijstroken mogelijk te maken. Mits een uitbreiding van de verharding kunnen we een extra rijstrook creëren richting Hoevenen.

Heraanleg fietsoversteek Kloosterstraat

Aan het kruispunt met de Kloosterstraat maken we de fietsoversteek veiliger. De dubbelrichtingsoversteek wordt breder gemaakt en licht verhoogd aangelegd. Ook worden de afslagbewegingen van en naar de Kloosterstraat aangepast om de veiligheid en de duidelijkheid op het kruispunt te verbeteren.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Planning en verkeershinder

De werken op de Leugenberg beginnen vanaf donderdag 2 mei en zullen ongeveer anderhalve maand duren. De hinder voor het verkeer begint vanaf 6 mei. Dan wordt de Kloosterstraat gedurende twee weken afgesloten.

  • Fase 1: 2 en 3 mei: weghalen oud stukje fietspad in bocht aan de verkeerslichten van A12 naar Leugenberg (richting Hoevenen)
  • Fase 2: vanaf 6 mei: heraanleg fietsoversteek Kloosterstraat
  • Fase 3: vanaf 20 mei tot midden juni: werken aan rijstrook Leugenberg tussen Klein Heiken en A12 (start pas als werken aan fietsoversteek klaar zijn)

De werken met hinder voor het verkeer starten vanaf 6 mei wanneer de fietsoversteek aan de Kloosterstraat wordt heraangelegd. De Kloosterstraat is dan volledig afgesloten tussen Leugenberg en het kruispunt Bilderdijkstraat/Boerendijk gedurende ongeveer twee weken. Het verkeer wordt dan in beide richtingen omgeleid via Driehoekstraat/Schriek – Kapelsesteenweg/Antwerpsesteenweg (N11) – Klein Heiken. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding. Fietsers behouden steeds doorgang op de Leugenberg, maar moeten ter hoogte van de werfzone oversteken en het fietspad aan de overzijde gebruiken.

Tijdens de werken aan de rijstrook op Leugenberg, van 20 mei tot midden juni, blijft er steeds verkeer mogelijk over één rijstrook in elke richting.

Wel zijn er tijdens deze periode twee linksaf bewegingen niet mogelijk op het kruispunt Leugenberg-Kloosterstraat:

  • Verkeer komende van de Kloosterstraat kan niet links afslaan naar het kruispunt met de A12.
  • Verkeer op de Leugenberg komende van Hoevenen kan niet links afslaan naar de Kloosterstraat. Omleiding via Klein Heiken – N11 – Schriek/Driehoekstraat.

Opritten en toegangen van woningen en bedrijven in de omgeving van de werken blijven altijd bereikbaar.

Omleidingskaart fase 2 (6 - 20 mei)

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Omleidingskaart fase 3 (20 mei - midden juni)

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Weersgevoelig

De planning van de werken is onder voorbehoud en steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan dus steeds nog schuiven. De meest recente info is steeds terug te vinden op deze webpagina.