Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken tweede fase viaduct E17 Gentbrugge al 2 februari van start

Werken tweede fase viaduct E17 Gentbrugge al 2 februari van start

Vanaf 2 februari start de tweede fase van de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Deze keer zal er gewerkt worden in de richting van Antwerpen. De verkeerssituatie zal gelijkaardig zijn aan die in fase 1. Tijdens de werken zal het verkeer in beide richtingen op 2 rijstroken op de weghelft richting Kortrijk geplaatst worden. “De tweede fase van de werken aan het viaduct zou aanvankelijk starten in april maar is vervroegd naar begin februari. De maatregelen om het aantal ongevallen rond de werf te beperken worden ook verder versterkt. In de eerste fase van de werken op de E17 vonden er heel wat verkeersongevallen plaats. Er werd dan ook een grondige evaluatie gemaakt van de verkeerssituatie en op basis hiervan zal er gericht ingezet worden op de meest ongevalgevoelige locaties”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.  

Start fase 2 vervroegd
De tweede fase van de werken aan het viaduct start beduidend vroeger dan voorzien. Zo wil het agentschap eventuele vertragingen door de Covid19-pandemie opvangen en ervoor zorgen dat de weersgevoelige afwerking van het wegdek en de brugvoegen niet in het najaar moet gebeuren. De werken in de rijrichting van Antwerpen gaan van start op dinsdag 2 februari. 

Er zijn twee rijstroken in elke richting beschikbaar voor verkeer op de rijrichting Kortrijk. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. De oprit van de Brusselsesteenweg (N9) naar de E17 richting Antwerpen zal gedurende de hele werf afgesloten zijn. Er geldt een omleiding via de N9 tot in Melle en de R4 tot Destelbergen.
De afrit van de E17 richting Kortrijk naar de N9 zal nog afgesloten blijven tot 1 maart 2021. Na afwerken van de geluidschermen zal deze afrit ook terug open gaan. Er geldt een omleiding via de op- en afrit UZ-Gent. Alle info en omleidingsplannen over de nieuwe verkeerssituatie op www.wegenenverkeer.be/Gent .

Evaluatie ongevallen fase 1
Na afronding van de eerste fase van de werf is een grondige evaluatie gebeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale Politie. Dit gaf meer inzicht in de aard en de oorzaak van de ongevallen en vormt de basis voor bijkomende gerichte maatregelen tijdens de tweede fase. 

De ongevallencijfers tonen aan dat de meeste ongevallen in de richting van Kortrijk gebeurden in de staart van de file op de E17 ten gevolge van de wegversmalling net voor de werf. In de richting van Antwerpen lag het probleem bij aanrijdingen in de weefzone net voor de werf. De meeste ongevallen gebeurden in de piekmomenten ’s morgens en ’s avonds. In 75 procent van de ongevallen waren vrachtwagens betrokken. 

De oorzaken van de ongevallen zijn uiteenlopend. Uit de cijfers van de Federale Politie blijkt dat bestuurders vaak zijn afgeleid van de weg (vb. door gebruik van gsm). Van de ongeveer 1400 inbreuken die de Federale Politie bij controles tijdens de werken heeft vastgesteld gaat 35 procent over bestuurders die afgeleid zijn door gsm, tablet, andere… Verder zien we ook dat tussenafstanden geregeld niet gerespecteerd worden.

Daarnaast is er het feit dat er voor de werf aan beide kanten veel invoeg- en weefbewegingen zijn door de nabijheid van het complex Destelbergen aan de ene en het complex Zwijnaarde en de op- en afritten van UZ-Gent en Gent-Centrum aan de andere kant. Dat zorgt voor veel manoeuvres over een beperkte afstand in wat bovendien een werfsituatie is en verhoogt het risico op ongevallen.

Werken tweede helft starten in februari 2021
De resultaten van de acties van de Federale Politie met het grote aantal bekeuringen voor chauffeurs die afgeleid zijn achter het stuur tonen aan dat blijvende sensibilisering en aangehouden handhaving noodzakelijk zijn. Ook hier zal in de tweede fase blijvend op ingezet worden. 

Wat de werfsignalisatie en vooraankondiging van de werf betreft bleek dat deze op zich voldoende en duidelijk is, dat de eerder genomen bijkomende maatregelen bovendien effect sorteerden maar dat dit effect na enige tijd ook wegebde. Een versterking en verfijning van de maatregelen op de pijnpunten kan dus mogelijk nog beterschap brengen. De bijkomende maatregelen focussen zich op het verhogen van de aandacht van de weggebruikers in de richting van Kortrijk (werken in aantocht met risico op filevorming) en op het verminderen van onnodige weefbewegingen ter hoogte van de invoegstrook in Destelbergen (rijrichting Kortrijk) en net voor de werfzone (rijrichting Antwerpen).

Een opsomming van de belangrijkste nieuwe ingrepen voor fase 2:

  • De snelheidsafbouw voor de werf naar 90 en dan 70 km/u zal vroeger ingezet worden zodat verkeer sneller wordt aangemaand te vertragen.
  • In de rijrichting van Kortrijk zullen 3 mobiele portieken geplaatst worden met als functie de snelheidsafbouw te verduidelijken en in geval van file/calamiteit dit bijkomend aan te geven. Deze portieken hangen over de weg en geven een aanduiding per rijstrook. Dat zorgt voor meer zichtbaarheid en duidelijkheid.
  • In de richting van Kortrijk wordt het aantal tekstkarren met filewaarschuwing verdubbeld en deze worden niet alleen rechts maar ook links van de rijweg geplaatst zodat ze maximaal zichtbaar zijn.
  • Bestaande gele signalisatieborden zullen benadrukt worden met ‘blitsers’ en aan de kant richting Kortrijk worden er bijkomende borden gehangen aan de brug Husseveldstraat.
  • De volle lijn tussen de twee tijdelijke rijstroken op de E17 zal vroeger beginnen zodat onnodige weefbewegingen al vroeger op voorhand vermeden worden. Die volle lijnen zullen extra onder de aandacht gebracht worden door bijkomende oranje borden. 
  • Om te verhinderen dat invoegend verkeer van de verkeerswisselaar Destelbergen te snel op de hoofdrijweg van de E17 wil invoegen zal deze invoegstrook iets later aanvatten. 
  • In de richting van Antwerpen wordt de signalisatie rond het niet bereikbaar zijn van de afrit Gentbrugge verduidelijkt met bijkomende borden en een aanpassing van de bestaande borden.

Daarnaast zal er ook ruimer gesensibiliseerd worden. Er zullen waarschuwingen worden verzonden naar gps-aanbieders specifiek voor vrachtwagenchauffeurs (vb. Truckmeister) om te waarschuwen voor de werken. AWV zet ook dit jaar in zijn sensibiliseringscampagnes in op veiligheid en aangepast rijgedrag bij werven en bekijkt gerichte campagnes voor vrachtwagenbestuurders.

Met deze versterkte geïntegreerde (sensibiliseren, signaleren, handhaven) aanpak hopen AWV en de Federale Politie het aantal ongevallen blijvend te doen dalen.