Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen

Datum: 
ma, 27 jan 2020
Omschrijving: 
Deze leidraad is bedoeld om bij de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond een vlotte informatieverschaffing, samenwerking en communicatie te bevorderen, en in een vroeg stadium een goed zicht te krijgen op de aanwezigheid van leidingen, zodat de werkzaamheden zo vlot mogelijk en zonder schade aan nutsinfrastructuur kunnen worden uitgevoerd.