MOBILIDATA = slim vooruit dankzij technologie

Met het programma Mobilidata wil de Vlaamse overheid in co-creatie met bedrijven aan innovatieve oplossingen werken voor veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler verkeer. Dat kan door mobiliteitsdata van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en beschikbaar te stellen.


Er is al heel wat onderzoek verricht naar slimme oplossingen die onze mobiliteit vooruit kunnen helpen, maar ze allemaal uitvoeren is geen haalbare kaart. Daarom wil Mobilidata van de weggebuikers zelf horen waar zij vooral op willen inzetten. Voor welke oplossingen bent u bijvoorbeeld bereid om (anoniem) data te delen? Vul online de korte vragenlijst in … én win een elektrische step of een waardebon!

Op basis van de input van het grote publiek zal Mobilidata de oplossingen selecteren die effectief uitgewerkt zullen worden. Meer weten? www.mobilidata.be

Deelnemen aan de burgerbevraging!