Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020
 • Wat? Bovengrondse herinrichting en aanleg riolering
 • Waar? Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen
 • Wanneer? tot voorjaar 2020 
 • Hinder? Werken in N202 en N211 worden uitgevoerd in verschillende fasen. 
  • omleiding doorgaand verkeer via A12 en ring rond Brussel (R0)
  • omleiding lokaal verkeer via Spaanse Lindebaan
  • tussen eind april 2018 en het einde van hetzelfde jaar (2018) zullen de nutsmaatschappijen hinderlijke werken uitvoeren op de Wolvertemsesteenweg (N211) en enkele zijstraten van de Wolvertemsesteenweg

UPDATE 15/03/18: door de slechte weersomstandigheden lopen de asfalteringswerken vertraging op.  Zolang de asfalteringswerken niet zijn uitgevoerd, kan de weg nog niet opengesteld worden voor het verkeer. Van zodra er meer duidelijkheid is over wanneer de asfalteringswerken kunnen plaatsvinden, kan een nieuwe datum voor de openstelling worden meegedeeld.

Werken Brusselsesteenweg (N202) eind maart beëindigd 

Eind 2017 liepen de werken aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de Triohofstraat, de de Merodestraat en Speelbroek (fase 3 van de werken) vertraging op door de slechte weersomstandigheden. Ondertussen is duidelijk geworden dat de werken zonder bijkomende vertraging eind maart 2018 volledig beëindigd zullen worden en dat de Brusselsesteenweg op dat moment geopened zal worden voor al het verkeer.

Wegen en Verkeer is zich bewust van de hinder die het verkeer op de Brusselsesteenweg en de zijstraten van de steenweg ondervindt. Er zijn wekelijks werfvergaderingen met de aannemer en het gemeentebestuur waar naast de voortgang van de werken ook de verkeerssituatie en de situatie op de omleidingsroutes aan bod komt. Hoewel we waar dat mogelijk en nodig is de verkeerssituatie en de signalisatie aanpassen, verwachten we dat de verkeerssituatie de komende maanden moeilijk zal blijven, aangezien het kruispunt van de de Merodestraat en Speelbroek afgesloten zal blijven. 

In de week van 20 november paste Wegen en verkeer de regeling van de verkeerslichten op het kruispunt van de Spaanse Lindebaan aan. Sindsdien verloopt het verkeer aan het kruispunt iets vlotter.  

Eind april start een aannemer in opdracht van de nutsmaatschappijen aan werken in de Lagesteenweg, de Beiaardlaan en de Abdijstraat. Daarna volgen er ook werken van de nutsmaatschappijen in de Wolvertemsesteenweg (N211). De aannemer van Wegen en Verkeer zal pas begin 2019 de werken hervatten. Hij zal dan de eigenlijke herinrichting van de Wolvertemsesteenweg uitvoeren. Meer informatie over de planning van de werken vindt u onderaan deze pagina (alinea "Vanaf eind april 2018: werken nutsmaatschappijen in Lagesteenweg, Beiaardlaan en Abdijstraat"). 

Fase 3: opnieuw omleiding via Spaanse Lindebaan 

Het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de Triohofstraat, de de Merodestraat en Speelbroek zal tijdens de gehele duur van fase 3 volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Deze omleidingen (auto's/fietsers) zullen dan in voege zijn: 

Omleiding fase 3

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de gemeente en met het handelsverbond "Handelaars Stationsbuurt Grimbergen", net zoals in de vorige fasen van de werken, een signalisatieplan uitgewerkt voor de werken in fase 3. Het signalisatieplan kan hier geraadpleegd worden. 

Vanaf eind april 2018: werken nutsmaatschappijen in Lagesteenweg, Beiaardlaan en Abdijstraat

Voor Wegen en Verkeer start met de eigenlijke herinrichtingswerken, zullen de nutsmaatschappijen aanpassingen uitvoeren aan de ondergrondse nutsleidingen. 

In grote lijnen zullen de aannemers van de nutsmaatschappijen zal daarbij de volgende fasering gevolgd worden:

 • vanaf eind april 2018: aanleg leidingen Lagesteenweg, Beiaardlaan, Abdijstraat. Daarbij zal telkens een rijstrook afgesloten worden op ieder van die drie lokale wegen
 • daarna zullen de nutsmaatschappijen starten met de werken aan de nutsleidingen op de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf. De steenweg zal daarbij in een rijrichting afgesloten worden (er is nog niet beslist welke rijrichting).  
 • na de werken op de Wolvertemsesteenweg keren de nutsmaatschappijen terug naar de Lagesteenweg, Beiaardlaan en de Abdijstraat, om overkoppelingen van leidingen uit te voeren

Alles samen zullen de werken aan de nutsleidingen volgens de huidige planning van de nutsmaatschappijen duren tot het einde van 2018. Daarna zullen pas de herinrichtingswerken van Wegen en Verkeer starten.  

De Wolvertemsesteenweg 

Vanaf begin 2019: herinrichting van de Wolvertemsesteenweg 

Begin 2019, zodra de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken (zie hierboven) afgerond hebben, start een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211). Uit onderzoek bleek dat de staat van de ondergrond niet overal toelaat om volgens de traditionele manier, met een “open sleuf”, te werken. De aannemer zal de riolering daarom persen: dat betekent concreet dat hij de rioleringsbuizen via “persputten” in de grond boort. 

Wegen en Verkeer werkt momenteel in nauwe samenwerking met haar aannemer, het gemeentebestuur en het handelsverbond van Grimbergen een fasering en uitvoeringsmethode uit voor deze werken. Zodra er meer concrete informatie is, zal Wegen en Verkeer dat communiceren via deze webpagina en via de nieuwsbrief. 

Situering van het project

Wegen en Verkeer vernieuwt van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Wanneer die werken klaar zijn, worden de werkzaamheden in de Wolvertemsesteenweg (N211) aangevat. In beide gewestwegen wordt de riolering vernieuwd en een nieuw wegdek aangelegd. Daarnaast wordt de herinrichting afgewerkt met de aanleg van fietspaden en voetpaden.

In de Brusselsesteenweg (N202) wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan. Er worden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

In de Wolvertemsesteenweg (N211) wordt er gewerkt over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid)  

Waarom wordt het project uitgevoerd?

 1. Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
 2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
 3. Verbetering comfort bushalten
 4. Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
 5. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Fasering van de werken

Brusselsesteenweg (N202)

plan

 • Fase 1: Van stelplaats De Lijn tot het kruispunt met de Lagesteenweg en de aanleg van het fietspad tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan
  • Fase 1a: aanleg koker Maalbeek
  • Fase 1b: wegenis en rioleringswerken tussen koker Maalbeek en Lagesteenweg
  • Fase 1c: aanleg fietspad tussen De Merodestraat en Spaanse Lindebaan
 • Fase 2: Van het kruispunt met de Lagesteenweg tot dat met Speelbroek/De Merode
 • Fase 3: Kruispunt Speelbroek/De Merode

Doorgaand verkeer via R0, A12 en N211

Tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg (tot week 19 maart 2018) volgt het doorgaande verkeer de omleiding via de R0, A12 en de Wolvertemsesteenweg (N211).

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).