Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020
 • Wat? Bovengrondse herinrichting en aanleg riolering
 • Waar? Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen
 • Wanneer? tot voorjaar 2020 
 • Hinder? Werken in N202 en N211 worden uitgevoerd in verschillende fasen: 
  • werken Brusselsesteenweg voltooid en open voor verkeer sinds 29.03.2018
  • 23 april eerste aanvang nutswerken door EANDIS in de Lagesteenweg om nadien verder te gaan via de Beiaardlaan en de Abdijstraat
  • tijdens de zomermaanden 2018 zullen de nutsmaatschappijen hinderlijke werken uitvoeren op de Wolvertemsesteenweg (N211) en enkele zijstraten van de Wolvertemsesteenweg. Eandis is hier piloot in opdracht van de gemeente Grimbergen. Iedereen met vragen kan terecht bij het callcenter van Eandis: 078-35 35 34 of informeren via de website.
  • AWV verzorgt een infomoment in het najaar 2018 voor de opstart van de herinrichting Wolvertemsesteenweg [N211]

UPDATE 16/06/18: in april is energiebeheerder EANDIS gestart met werken in de Lagesteenweg, nadien volgen aansluitend de werken in de Beiaardlaan. AWV verspreidde in mei nog een bewonersbrief met informatie over de werken van Eandis. De komende maanden zal Eandis zelf communiceren over haar werken langs de Wolvertemsesteenweg (N211) en in de omgeving van die gewestweg. Eind 2018/begin 2019 zullen de omwonenden van de WOlvertemsesteenweg opnieuw nieuws ontvangen van AWV, want begin 2019 start de eigenlijke herinrichting van de steenweg (lees meer hieronder meer daarover).    

Vanaf 23 april 2018: start werken nutsmaatschappijen, eerst in Lagesteenweg, dan de Beiaardlaan en Abdijstraat

Voor Wegen en Verkeer (huidige planning: begin 2019) start met de eigenlijke herinrichting van de Wolvertemsesteenweg, zullen de nutsmaatschappijen aanpassingen uitvoeren aan de ondergrondse nutsleidingen. 

In grote lijnen zullen de aannemers van de nutsmaatschappijen zal daarbij de volgende fasering gevolgd worden:

 • vanaf eind april 2018: aanleg leidingen Lagesteenweg (EANDIS start hier op maandag 23 april), Beiaardlaan, Abdijstraat. Daarbij zal telkens een rijstrook afgesloten worden op ieder van die drie lokale wegen
 • daarna zullen de nutsmaatschappijen starten met de werken aan de nutsleidingen op de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf. De steenweg zal daarbij in een rijrichting afgesloten worden (er is nog niet beslist welke rijrichting).  
 • na de werken op de Wolvertemsesteenweg keren de nutsmaatschappijen terug naar de Lagesteenweg, Beiaardlaan en de Abdijstraat, om overkoppelingen van leidingen uit te voeren

Alles samen zullen de werken aan de nutsleidingen volgens de huidige planning van de nutsmaatschappijen duren tot het einde van 2018. Daarna zullen pas de herinrichtingswerken van Wegen en Verkeer starten (begin 2019.  

De Wolvertemsesteenweg 

Vanaf begin 2019: herinrichting van de Wolvertemsesteenweg 

Begin 2019, zodra de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken (zie hierboven) afgerond hebben, start een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211). Uit onderzoek bleek dat de staat van de ondergrond niet overal toelaat om volgens de traditionele manier, met een “open sleuf”, te werken. De aannemer zal de riolering daarom persen: dat betekent concreet dat hij de rioleringsbuizen via “persputten” in de grond boort. 

Wegen en Verkeer werkt momenteel in nauwe samenwerking met haar aannemer, het gemeentebestuur en het handelsverbond van Grimbergen een fasering en uitvoeringsmethode uit voor deze werken. Zodra er meer concrete informatie is, zal Wegen en Verkeer dat communiceren via deze webpagina en via de nieuwsbrief. 

Situering van het project

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Na de werken op de Brusselsesteenweg wordt de Wolvertemsesteenweg (N211) aangepakt.  In beide gewestwegen wordt de riolering vernieuwd en een nieuw wegdek aangelegd. Daarnaast wordt de herinrichting afgewerkt met de aanleg van fietspaden en voetpaden.

Op de Brusselsesteenweg (N202) (open sinds 29.03.2018) werd er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan. Er werden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

In de Wolvertemsesteenweg (N211) wordt er gewerkt over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid)  

Waarom wordt het project uitgevoerd?

 1. Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
 2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
 3. Verbetering comfort bushalten
 4. Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
 5. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Fasering van de werken

Brusselsesteenweg (N202)

plan

 • Fase 1: Van stelplaats De Lijn tot het kruispunt met de Lagesteenweg en de aanleg van het fietspad tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan
  • Fase 1a: aanleg koker Maalbeek
  • Fase 1b: wegenis en rioleringswerken tussen koker Maalbeek en Lagesteenweg
  • Fase 1c: aanleg fietspad tussen De Merodestraat en Spaanse Lindebaan
 • Fase 2: Van het kruispunt met de Lagesteenweg tot dat met Speelbroek/De Merode
 • Fase 3: Kruispunt Speelbroek/De Merode

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).