Grimbergen: Herinrichting Wolvertemsesteenweg (N211)

Regio
Gemeente
Weg
Datum start werken in de loop van 2020

Wegen en Verkeer voerde in oktober 2019 een vooronderzoek uit op de Wolvertemsesteenweg in het kader van de herinrichting van deze gewestweg. De komende maanden verwerkt Wegen en Verkeer samen met de gemeente Grimbergen, het studiebureau en de aannemer de resultaten van dit onderzoek. Op basis hiervan zal een definitieve aanpak voor de herinrichting worden uitgewerkt. Volgens de huidige planning kan het project ten vroegste vanaf het najaar van 2020 van start gaan. Van zodra er duidelijkheid is over de aanpak en de timing van de werken, zal Wegen en Verkeer hierover verder communiceren via de website, digitale nieuwsbrief en een infomoment voor de start van de werken. 

Vooronderzoek oktober 2019

Ondergrond Wolvertemsesteenweg bevat onzekere obstakels

Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige ondergrond en opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in Grimbergen in de periode 2016-2017 werd Wegen en Verkeer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden en onzekere obstakels in de ondergrond bij de aanleg van de nieuwe riolering. Dit leidde tot vertragingen en meerkosten bij de uitvoering van de werken wat het project niet ten goede kwam. Documenten van de Wolvertemsesteenweg tonen aan dat het ook op deze locatie niet duidelijk is welke obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, wat opnieuw kan leiden tot onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de rioleringswerken. Navraag bij diverse partijen heeft hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven. Daarom heeft Wegen en Verkeer aan het studiebureau gevraagd om de aannemer een vooronderzoek te laten uitvoeren die deze onzekerheid kan verminderen of wegnemen. Dat vooronderzoek, waarbij er tussen 30 september en 11 oktober 2019 graafwerken en boringen plaats vonden tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het huisnummer 72, is ondertussen uitgevoerd.

Start herinrichting in 2020

Eind 2019 heeft het studiebureau de resultaten van het vooronderzoek geanalyseerd. Die worden in de komende maanden met de verschillende partners en stakeholders in het project besproken zodat Wegen en Verkeer en de gemeente Grimbergen een nieuwe aanpak van de werkzaamheden kunnen uitwerken. Daarnaast moet het project ook nog verschillende administratieve stappen doorlopen alvorens de werken van start kunnen gaan. Volgens de huidige planning kan het project ten vroegste vanaf het najaar van 2020 worden uitgevoerd. 

Van zodra er duidelijkheid is over de aanpak en de timing van de werken, zal Wegen en Verkeer hierover verder communiceren via de website, digitale nieuwsbrief en een infomoment voor de start van de werken. 

Situering van het project

Vanaf het voorjaar van 2019 werkt Wegen en Verkeer in de Wolvertemsesteenweg (N211) over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

 

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid - de werken op de Brusselsesteenweg werden in 2017 beëindigd)   

Waarom wordt het project uitgevoerd?

  • Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
  • Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
  • Verbetering comfort bushaltes
  • Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief houdt Wegen en Verkeer u graag op de hoogte over de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg. Telkens als er nieuws te melden is over het project, ontvangen de geabonneerden een e-mail. Inschrijven kan via deze link.  

Vragen over dit project?

Zit u met vragen over dit project? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0472 18 53 21 (tijdens de kantooruren).