Werven in Brussel

Wegenwerken in het Brussels gewest vallen onder de bevoegdheid van Brussel Mobiliteit.

Er zijn momenteel geen actieve werven van het Agentschap Wegen & Verkeer in Brussel.