Wemmel: Vernieuwen leuningen brug Panoramastraat over de ring van Brussel (R0)

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf 11 oktober tot midden december

UPDATE 25/11/19: Vanaf maandag 2 december zal de brug Panoramastraat over de ring van Brussel volledig opengesteld worden voor verkeer. Het verkeer dat van de buitenring naar de Heizel of naar de Romeinse Steenweg rijdt kan dan terug over twee rijstroken rijden.  Midden december worden 's nachts  door een mobiele werf de tijdelijke leuningen van op de ring zelf voor de start van de ochtendspits verwijderd.

Start werken 11 oktober 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen, start op 11 oktober met het vervangen van de brugleuningen aan de Panoramastraat. De werken nemen in totaal ongeveer twee maanden in beslag. Omwonenden (via specifieke wijken postbedeling BPost) rondom de Panoramastraat en de Brusselse Ring ontvangen in de eerste week van oktober een bewonersbrief over de werken.

Werken aan brug Panoramastraat (R0): hinder voor lokaal verkeer en bezoekers Heizel (Parking C)

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zal de aannemer de werken in twee fasen van telkens een maand uitvoeren.

Afbeelding driedelige brug Panoramastraat over de Brusselse Ring richting Heizel/ Laken, het op- en afritten Wemmel en centrum Wemmel

De brug over de ring op deze locatie bestaat eigenlijk uit drie aparte bruggen. Een ervan ligt in het verlengde van de Panoramastraat en fungeert als verbinding voor het lokale verkeer tussen Wemmel en Brussel (Laken), de twee andere zijn verbonden met de afrit “Romeinse Steenweg” (nr. 7a) en de oprit “Wemmel” (nr. 8) van de Brusselse ring (R0).  

Eerste fase: hinder voor lokaal verkeer en voor verkeer vanuit Heizel (Parking C) naar buitenring (R0)

Tijdens de eerste fase wordt de brug van de Panoramastraat volledig afgesloten voor het verkeer. Het lokale verkeer dat deze brug normaal gezien gebruikt om zich te verplaatsen tussen Wemmel en Laken, zal al die tijd een omleiding moeten volgen. Zie hieronder.

Ook tijdens de eerste fase, zal er op de brug die het verkeer dat van de Heizel (Parking C)  komt naar de buitenring (richting Groot-Bijgaarden / Bergen) leidt, een rijstrook afgesloten worden. M.a.w. tijdens de eerste fase zal het verkeer dat van de Heizel naar de buitenring rijdt over een rijstrook minder beschikken. 

Omleiding in beide richtingen tijdens de afsluiting van het brugdeel Panoramastraat (11/10 tot 15/11)  in de eerste fase van de werken

Richting Laken > Omleiding via J. Bogemansstraat, De Here en via de rotonde van de Limburg Stirumlaan een stukje Houba de Strooperlaan over om daar via de Gallischeoprit de Romeinsesteenweg te nemen.

Richting Wemmel > vanaf de Romeinsesteenweg neemt men de Romeinseoprit en rijdt men via de Houba de Strooperlaan en de Limburg Stirumlaan, Ambiorixlaan en tenslotte de J. Bogemansstraat naar de Panoramastraat.

Tweede fase: hinder voor verkeer van buitenring (R0) naar Heizel (Parking C) 

Tijdens de tweede fase zullen de afzettingen van de eerste fase (zie hierboven) opgeheven worden, maar zal er op de brug die het verkeer dat van de buitenring komt en in de richting van de Heizel (Parking C) of de Romeinse Steenweg rijdt, een rijstrook afgesloten worden. M.a.w. tijdens de tweede fase zal het verkeer dat van de buitenring naar de Heizel of naar de Romeinse Steenweg rijdt over een rijstrook minder beschikken. 

De aannemer zal bij grote evenementen (bv. voetbalwedstrijden tijdens de maand november) die ‘s avonds op de Heizel plaatsvinden, de inrichting van de werf zodanig aanpassen dat het verkeer toch nog zo vlot mogelijk kan binnen- en buitenrijden. 

Hebt u vragen over onze werken?

Aarzel niet om ons te contacteren via www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50