Zwerfvuil

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen. 

 

Onderzoek van de OVAM wijst uit dat liefst 77% van de Vlamingen - drie op de vier - zegt zich aan zwerfvuil te ergeren. Bovendien wordt zwerfvuil meer en meer als een factor opgegeven die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat. 

Ook langs de Vlaamse wegen en op de parkings vind je zwerfvuil. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet regelmatig algemene zwerfvuil-opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen. Fietspaden langs gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld. Desondanks alle inspanningen haalde AWV in 2016 bijna 3.000 ton zwerfvuil op.

Sensibiliseren

In samenwerking met OVAM zijn er jaarlijks sensibiliseringscampagnes, waarvoor onder andere de informatieborden van AWV langs de snelwegen worden ingezet. De jaarlijkse campagnes zijn een hoeksteen van het langetermijnactieplan om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen drastisch te verminderen.

Verbaliseren

Een 58-tal ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn gelegitimeerd om een proces-verbaal op te stellen tegen sluikstorters. De handhaving van deze sluikstortproblematiek blijft een belangrijk aandachtspunt. Handhaving gaat wel hand in hand met de sensibilisatieacties die samen met OVAM worden gevoerd. In 2016 werden er 210 PV’s uitgeschreven voor sluikstorten. Hieruit blijkt dat sluikstorten vooral een anoniem probleem is. Het overgrote deel van de overtreders blijft immers onbekend.

Opruimen

In 2017 werd bijna 2,5 miljoen kilo zwerfvuil geruimd langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen. Een opdeling naar provincie en evolutie doorheen de tijd.

Provincie 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antwerpen 1.151 933 776 579 643 584
Vlaams-Brabant 1.246 1.346 1.196 1.244 1.161 937
West-Vlaanderen 601 696 689 676 625 407
Oost-Vlaanderen 311 325 366 279 309 266
Limburg 261 272 332 306 216 165

TOTALEN (ton)

3.570

3.572

3.359 3.084 2.955 2.359