Verapazbrug in Gent

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Dok Noord wordt geknipt ter hoogte van de Atlantastraat en wordt zo omgevormd tot voetgangersgebied. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2018. AWV werkt in dit project samen met stad Gent, De Lijn, Farys en Waterwegen en Zeekanaal Nv (WenZ).

 

Op deze pagina

Waarom is de Verapazbrug belangrijk?

Met de komst van de brug wordt de stadsring verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar Dampoort.

 • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen. 
 • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt geknipt ter hoogte van de Atlantastraat en wordt zo omgevormd tot voetgangersgebied. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.  
 • Tenslotte betekent de brug ook een ontlasting voor Dampoort doordat het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen. 

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte beiden voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort. 

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, waar de brug op de bestaande wegen aansluit. 

plan met variant 1 voor aansluiting Afrikalaan

Brug over het water

De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. 

 

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen verkeer door te laten.

Heraanleg Muidelaan

De Muidelaan wordt aangepakt tussen zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. Er is aandacht besteed aan de ontsluiting van alle bedrijven en in het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is hier ruimte voor voorzien. Er komen twee rijstroken in elke richting met lichten aan de in- en uitrit naar de ACEC-site. Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in twee richtingen oversteken. Dok-Noord wordt voetgangersgebied, met uitzondering van logistiek verkeer voor de bedrijven. In het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is ruimte voorzien voor een vrije trambedding. 

Aansluiting Afrikalaan: 2 varianten

Voor de aansluiting van de nieuwe R40 op de Afrikalaan worden nog twee varianten bestudeerd. In deze varianten wordt een vlotte doorstroming van auto- en vrachtverkeer gecombineerd met een een veilige, lichtengeregelde oversteek voor fietsers en voetgangers. Fietsen gebeurt op een gescheiden fietspad.

Variant 1: Op de aansluiting met de Afrikalaan komt een verkeersplein.  (zie ook plan bovenaan de pagina)

Variant 2: De aansluiting met de Afrikalaan is een T-kruispunt. 

Tussen het water en de Afrikalaan komt een wijkpark. Fietsers en voetgangers kunnen hier zowel langs de kade onder de brug fietsen en wandelen als aansluiten op de brug zelf. 

Welke stappen voor we beginnen bouwen?

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

In 2012 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Dat plan wijzigt de bestemming van de gronden in de buurt van de brug. Vroeger waren de gronden waar de Verapazbrug zal komen en aansluiten bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP heeft deze bestemming gewijzigd in ‘zone voor publieke ruimte’. Het PRUP is in 2012 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Project-MER

Voor de werken van start kunnen gaan, is een milieueffectenrapport (project-MER) nodig. Dat brengt de effecten van het project op het milieu in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of milderen. De eerste stap in een project-MER is de opmaak van een kennisgevingsdossier. Daarin wordt het project beschreven en uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. De bedoeling van de kennisgevingsnota is het milieueffectenrapport beter en vollediger maken. U kunt bijvoorbeeld, op basis van uw eigen kennis van de omgeving, alternatieven voor dit project voorstellen en vragen ze te vergelijken met het huidige project. U kunt mogelijke milieueffecten aanbrengen die niet in het kennisgevingsdossier vermeld staan, of u kunt wijzen op een gebied waarop het project misschien wel een impact kan hebben, maar dat niet in het dossier vermeld staat. Kortom: u doet suggesties die het onderzoek naar een hoger niveau kunnen tillen.

Kennisgevingsnota raadplegen

Wanneer? van maandag 14/12/2015 tot vrijdag 22/01/2016

Hoe?

 • Digitaal via website dienst Mer: 
  www.mervlaanderen.be, doorklikken naar “dossierdatabank” onder het nr. PR2303
 • Op papier: 
  Stad Gent - Dienst Milieu en Klimaat
  AC zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur

 

Reageren op de kennisgevingsnota

Digitaal:

Op papier:

 • Formulier indienen bij
  Stad Gent - Dienst Milieu en Klimaat 
  Braemkasteelstraat 41 – 9050 Gentbrugge 
  Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur. Ook op afspraak.
 • Per post aan 
  Departement LNE, Dienst Mer
  ‘project-MER voor de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg rond de brug’
  Koning Albert II-laan 20, bus 8 
  1000 Brussel

Bouwvergunning

Als de project-MER goedgekeurd is en het ontwerp defintief is, vragen we de stedenbouwkundige vergunning aan. Ook voor de bouwaanvraag zal een openbaar onderzoek lopen. 

Communicatie

Op 8 december 2015 is een Infomoment over het voorontwerp en de project-MER georganiseerd. Tijdens het infomoment werden enkele presentaties gegeven. Die vindt u hieronder

Op het infomoment zijn ook enkele vragen over het project gesteld door de aanwezigen. U vindt hier het pdf-document waar we die vragen beantwoorden.