Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum 4 augustus 2015

UPDATE: Wegen en Verkeer heeft begin september van de directie van de aannemer het engagement gekregen dat het tempo van de werken opnieuw opgedreven zal worden. Sindsdien zijn er al enkele arbeiders meer ingezet voor de herstellingswerken aan de oude koker van de Woluwe onder de gewestweg, maar we blijven erop toezien dat de activiteit nog verder opgedreven wordt en dat de werken tegen het zomers bouwverlof (half juli) van 2018 volledig beëindigd worden.

Nieuwe verkeerssituatie na herstelling koker

In september werkt de aannemer aan herstelling van de oude koker van de Woluwe onder de gewestweg Woluwedal, op het kruispunt met de Leuvensesteenweg. Zodra ook de bovenbouw van de weg in deze zone heraangelegd is, zal de verkeerssituatie op die locatie als volgt gewijzigd worden:  

Ter hoogte van de Leuvensesteenweg zal het verkeer via een doorsteek in het midden van de weg naar de andere kant van de rijweg (weghelft waar normaal het verkeer richting Vilvoorde rijdt) geleid worden. Voor het overige zal de verkeerssituatie dezelfde blijven als in de huidige situatie. Het verkeer zal nog alle kanten uit kunnen, maar door de omrijbewegingen en het “rechts-in-rechts-uit”-systeem zullen de bestuurders vertragingen oplopen.   

 

Statieplaats terug open voor verkeer

Sinds woensdag 5 juli is de Statieplaats terug opengesteld. Het verkeer kan terug de Statieplaats in- en uitrijden en wordt op Woluwedal (R22) terug aangesloten op de huidige omleidingslus. Dit gebeurt volgens het eerdere principe van rechts in, rechts uit en met behoud van de keerpunten op de gewestweg Woluwedal (R22). Ook het containerpark van Kraainem, dat door de omleiding van Woluwedal naar de Oudstrijderslaan gesloten was, is terug toegankelijk. De tijdelijke omleidingsweg op de Leuvensesteenweg, die werd aangelegd om de aanleg van de riolering en de koker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) mogelijk te maken, blijft nog tot het najaar van 2017 behouden.

 

Werken op Leuvensesteenweg tot najaar 2017

Op de gewestweg Woluwedal aan de kant van de weg waar normaal het verkeer richting Vilvoorde rijdt en aan de Statieplaats, is de nieuwe weginfrastructuur volledig klaar. Op de Leuvensesteenweg werd de riolering al aangelegd. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zullen de werken op de Leuvensesteenweg eind augustus niet beëindigd worden. In de voorbije weken is vastgesteld dat het gewelf van een bestaande ondergrondse constructie eerst moet worden hersteld, alvorens de aannemer de koker van de Woluwebeek en de rijweg kan vernieuwen. Omdat die herstellingswerken niet inbegrepen waren in de planning van de aannemer, zullen de werken ter hoogte van de Leuvensesteenweg pas in het najaar van 2017 beëindigd worden.

 

 

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkt eerst aan de kant van de weg in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Daarna wordt er gewerkt aan de kant van de weg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting).

Situering project
Situering werken (in Zaventem en in Kraainem)

 

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werken

Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)

Ter hoogte van de kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Oudstrijderslaan sluit Wegen en Verkeer de rijstroken in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook.

Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan

 • Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken de zijstraten alleen rechts in- en uitrijden.
 • Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Oudstrijderslaan kan het verkeer tijdens de herinrichtingswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan naar de Woluwelaan (R22).
 • Het verkeer dat vanuit die straten komt en linksaf wil slaan of rechtdoor wil rijden, moet omrijden via de keerpunten op Woluwelaan om hun route in deze richting verder te zetten.

Linksaf beweging aan afrit Kraainem (nr. 2) richting Vilvoorde afgesloten (verkeer E40 richting Leuven/Luik)

 • Tijdens de volledige duur van de werken is het onmogelijk voor het verkeer vanuit Brussel om via de afrit Kraainem (nr. 2) linksaf te slaan richting Machelen of Vilvoorde.
 • Dit verkeer moet rechtsaf slaan om via het keerpunt rechtsomkeer te maken.
 • Het verkeer kan gebruik maken van de afritten in Sterrebeek via de E40 (afrit 21), Wezembeek-Oppem via de R0 (afrit 2), en Kraainem via beide vermelde afritten.
 • Het verkeer vanuit Brussel richting Sint-Lambrechts-Woluwe of de Cliniques Universitaires Saint-Luc kan wel nog altijd rechtsaf rijden vanaf de afrit Kraainem (nr. 2).

Twee rijstroken in Oudstrijderslaan richting Woluwelaan ingenomen tot eind 2015

 • Wegen en Verkeer neemt tot het einde van 2015 aan de kant rijrichting Woluwelaan de volledige twee rijstroken in vanaf de oprit naar de E40 tot aan het kruispunt met de Woluwelaan.
 • Om verkeer in twee richtingen mogelijk te houden, voorziet Wegen en Verkeer ter hoogte van het kruispunt met de oprit van de E40 een doorsteek voor het verkeer richting Woluwelaan.
 • Aan de zijde richting Sterrebeek beschikt het verkeer dan over één rijstrook in elke rijrichting.

Maatregelen houden woonwijken bereikbaar en leefbaar

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen in de nieuwe verkeerssituatie, moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen doorvoeren:

 • Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer van de Frans Smoldersstraat zelf moet via de Leuvensesteenweg (N2) naar de Woluwelaan rijden.
 • Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de Woluwelaan verplicht rechts afslaan in de richting van Woluwe. Indien u in de richting van Vilvoorde wil rijden, dient u ook eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de keerpunten verderop de Woluwelaan.
 • Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan via dit kruispunt de Jozef van Damstraat niet meer inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2), Voordestraat en Veste.
 • Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
 • In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een vlotte verkeerscirculatie.   

 

Omleidingen voor het verkeer

 • Verkeer over lange afstand wordt aangeraden om tijdens de werken de E40 of de Brusselse ring (R0) te nemen (i.p.v. Woluwedal).
 • Het verkeer op de Leuvensesteenweg richting Sint-Stevens-Woluwe kan via de Gemeenschappenlaan de E40 bereiken en zo Woluwedal vermijden.
 • Het verkeer vanuit Sint-Stevens-Woluwe dient gebruik te maken van de keerpunten of via kleine stedelijke wegen te rijden.

Omleiding voor fietsers 

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de politie omleidingsroutes uitgestippeld voor het fietsverkeer.

 • Fietsers richting Vilvoorde steken ter hoogte van het containerpark van Kraainem vanaf de Woluwelaan door naar de Denayerstraat. Vanaf hier volgen zij de omleiding via J. Thumasstraat, Julien Trekkerstraat en de Frans Smoldersstraat.
 • Fietsers richting Sint-Lambrechts-Woluwe rijden via Jozef van Damstraat, Leuvensesteenweg en Kleinebergstraat om.

3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechts afslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het links afslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.