Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum 4 augustus 2015

​Statieplaats afgesloten van 10 april tot 7 juli 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de kant van de weg in de rijrichting van Vilvoorde. De komende maanden zal de aannemer daar de nieuwe riolering en rijweg afwerken.

Van 10 april tot 7 juli 2017 werkt de aannemer ook aan het kruispunt met de Statieplaats (de zone van de Oudstrijderslaan tussen de J. Thumasstraat en Woluwedal). Ook hier zal de aannemer eerst de nieuwe riolering aanleggen en daarna een nieuwe rijweg. Om de werkzaamheden aan de Statieplaats zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren, werd er beslist om de Statieplaats en het kruispunt met Woluwedal tijdens de werken volledig af te sluiten voor het verkeer. Dankzij deze ingreep kunnen de werken al in juli worden beëindigd in plaats van in september 2017 en zijn er minder risico’s op technische problemen.

 

Hinder en omleidingen voor het verkeer


 

Omleidingen Woluwedal - Oudstrijderslaan

 • van de gewestweg Woluwedal naar de Oudstrijderslaan: van 10 april tot 7 juli 2017  is de Oudstrijderslaan bereikbaar via de oude tak van de oprit van de E40 waar momenteel het containerpark van de gemeente Kraainem gelegen is, de Denayerstraat en de J. Thumasstraat.

 • van de Oudstrijderslaan naar de gewestweg Woluwedal: het verkeer vanuit Kraainem dat via de Oudstrijderslaan en de Statieplaats naar Woluwedal rijdt, moet van 10 april tot 7 juli 2017 een omleiding volgen via oprit Kraainem (nr. 20) van de E40 richting Leuven. Op de Ring rond Brussel (R0) kunnen die automobilisten via de Henneaulaan (afrit nr. 3) richting Woluwedal rijden.

 

Openbaar vervoer en zachte weggebruikers

Enkel de bussen van het openbaar vervoer worden omgeleid via de Julien Trekkerstraat, om vanuit de Oudstrijderslaan de Woluwelaan te bereiken. Deze verbinding is niet toegestaan voor het doorgaand verkeer. De voetgangers- en fietsersoversteken worden altijd op alle locaties behouden.  

 

Omleidingsweg in Leuvensesteenweg

Gelijktijdig met de rioleringswerken aan de Statieplaats plaatst de aannemer ook de riolering onder de Leuvensesteenweg (N2) aan de kant van Leuven. Om de aanleg van de riolering en de koker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) mogelijk te maken, moet het verkeer op de Leuvensesteenweg vanuit Leuven richting Woluwedal een tijdelijke omleidingsweg volgen. Dit is een tijdelijke verharding langs de bestaande weg. De nieuwe verkeerssituatie op de Leuvensesteenweg zal net zoals de afsluiting van de Statieplaats duren van 10 april tot 7 juli 2017.

Verkeer verschuift in de zomer naar kant Vilvoorde

Het verkeer beschikt na de fasewissel opnieuw over één rijstrook in elke rijrichting. Het verkeer zal dan kunnen rijden over de vernieuwde rijweg (kant rijrichting Vilvoorde). Die verkeerssituatie blijft behouden tot het einde van de werken.

Einde werken: voorjaar 2018

Volgens de huidige planning zullen de werken in het voorjaar van 2018 volledig beëindigd zijn. De borden op de werf waarop de einddatum “april 2017” stond te lezen, zullen dus vervangen worden door borden met de boodschap “einde werken voorjaar 2018”.

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkt eerst aan de kant van de weg in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Daarna wordt er gewerkt aan de kant van de weg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting).

Situering project
Situering werken (in Zaventem en in Kraainem)

 

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werken

Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)

Ter hoogte van de kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Oudstrijderslaan sluit Wegen en Verkeer de rijstroken in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook.

Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan

 • Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken de zijstraten alleen rechts in- en uitrijden.
 • Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Oudstrijderslaan kan het verkeer tijdens de herinrichtingswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan naar de Woluwelaan (R22).
 • Het verkeer dat vanuit die straten komt en linksaf wil slaan of rechtdoor wil rijden, moet omrijden via de keerpunten op Woluwelaan om hun route in deze richting verder te zetten.

Linksaf beweging aan afrit Kraainem (nr. 2) richting Vilvoorde afgesloten (verkeer E40 richting Leuven/Luik)

 • Tijdens de volledige duur van de werken is het onmogelijk voor het verkeer vanuit Brussel om via de afrit Kraainem (nr. 2) linksaf te slaan richting Machelen of Vilvoorde.
 • Dit verkeer moet rechtsaf slaan om via het keerpunt rechtsomkeer te maken.
 • Het verkeer kan gebruik maken van de afritten in Sterrebeek via de E40 (afrit 21), Wezembeek-Oppem via de R0 (afrit 2), en Kraainem via beide vermelde afritten.
 • Het verkeer vanuit Brussel richting Sint-Lambrechts-Woluwe of de Cliniques Universitaires Saint-Luc kan wel nog altijd rechtsaf rijden vanaf de afrit Kraainem (nr. 2).

Twee rijstroken in Oudstrijderslaan richting Woluwelaan ingenomen tot eind 2015

 • Wegen en Verkeer neemt tot het einde van 2015 aan de kant rijrichting Woluwelaan de volledige twee rijstroken in vanaf de oprit naar de E40 tot aan het kruispunt met de Woluwelaan.
 • Om verkeer in twee richtingen mogelijk te houden, voorziet Wegen en Verkeer ter hoogte van het kruispunt met de oprit van de E40 een doorsteek voor het verkeer richting Woluwelaan.
 • Aan de zijde richting Sterrebeek beschikt het verkeer dan over één rijstrook in elke rijrichting.

Maatregelen houden woonwijken bereikbaar en leefbaar

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen in de nieuwe verkeerssituatie, moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen doorvoeren:

 • Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer van de Frans Smoldersstraat zelf moet via de Leuvensesteenweg (N2) naar de Woluwelaan rijden.
 • Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de Woluwelaan verplicht rechts afslaan in de richting van Woluwe. Indien u in de richting van Vilvoorde wil rijden, dient u ook eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de keerpunten verderop de Woluwelaan.
 • Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan via dit kruispunt de Jozef van Damstraat niet meer inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2), Voordestraat en Veste.
 • Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
 • In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een vlotte verkeerscirculatie.   

 

Omleidingen voor het verkeer

 • Verkeer over lange afstand wordt aangeraden om tijdens de werken de E40 of de Brusselse ring (R0) te nemen (i.p.v. Woluwedal).
 • Het verkeer op de Leuvensesteenweg richting Sint-Stevens-Woluwe kan via de Gemeenschappenlaan de E40 bereiken en zo Woluwedal vermijden.
 • Het verkeer vanuit Sint-Stevens-Woluwe dient gebruik te maken van de keerpunten of via kleine stedelijke wegen te rijden.

Omleiding voor fietsers 

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de politie omleidingsroutes uitgestippeld voor het fietsverkeer.

 • Fietsers richting Vilvoorde steken ter hoogte van het containerpark van Kraainem vanaf de Woluwelaan door naar de Denayerstraat. Vanaf hier volgen zij de omleiding via J. Thumasstraat, Julien Trekkerstraat en de Frans Smoldersstraat.
 • Fietsers richting Sint-Lambrechts-Woluwe rijden via Jozef van Damstraat, Leuvensesteenweg en Kleinebergstraat om.

3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechts afslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het links afslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.