Woluwedal (R22) Zaventem en Kraainem: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum 4 augustus 2015
 • Wat? Herinrichting kruispunten van Woluwedal
 • Waar? In Woluwedal op de kruising met de Leuvensesteenweg, Oudstrijderslaan en de Tramlaan.
 • Wanneer? Start op 4 augustus 2015, einde werken momenteel niet bekend (wordt gecommuniceerd zodra er een definitieve planning is)
 • Hinder? Extra hinder verwacht bovenop de structurele hinder. Doorgaand verkeer via E40 of Brusselse ring (R0)

UPDATE: sinds 19 september zijn de rioleringswerken opnieuw opgestart. De aannemer werkt momenteel aan de kant van de gewestweg Woluwedal waar in normale toestand het verkeer in de rijrichting van Vilvoorde rijdt (m.a.w. de rechterkant als je vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe komt). Ook in de Oudstrijderslaan is er aan de riolkering gewerkt.  Het verkeer wordt ondertussen nog altijd omgeleid door middel van het systeem met keerpunten dat sinds de start van de werken in augustus 2015  in voege is.  

Vordering rioleringswerken

Onder de Oudstrijderslaan is een rioleringstreng van ongeveer 40 meter lang aangelegd in de as van de weg. Onder de gewestweg Woluwedal is de riolering tussen de koker van de Woluwecollector en de koker van de Woluwebeek aangelegd. Dat stuk is ongeveer 90 meter lang. 

In een volgende fase gaat de aannemer verder met het plaatsen van funderingspalen langs de Woluwelaan zelf, zodat hij ook daar de riolering kan aanleggen. Daarna zal hij ook onder de Leuvensesteenweg de riolering aanleggen (eerst de funderingspalen, dan de riolering zelf). 

Hoe lang gaan de werken nog duren? 

Aanvankelijk kondigden we aan dat de werken beëindigd zouden worden in de zomer van 2017 (twee jaar na de start). Die termijn zal mogelijk langer worden, maar Wegen en Verkeer zal er alles aan doen om een verlenging van de aanvankelijk afgesproken termijn zoveel mogelijk te beperken.

Wat gebeurt er zodra de werken opnieuw starten? 

De aannemer zal de riolering aanleggen in een ander tracé, maar nog steeds in dezelfde werfzone, namelijk op de kant van de rijweg in de rijrichting van Vilvoorde. Ook het deel van de Leuvensesteenweg aan de kant van Leuven blijft werfzone. In een volgende fase zal er gewerkt worden aan de kruispunten van de Tramlaan, de Oudstrijderslaan en de Leuvensesteenweg. De laatste grote fase is dan de herinrichting van de gewestweg Woluwedal in de rijrichting van Sint-Lambrechts-Woluwe. De planning van de volgende fasen zullen we u bezorgen zodra het ontwerp van de riolering afgewerkt is.

Kunnen er ondertussen kruispunten en zijstraten (deels) opengesteld worden? 

Wegen en Verkeer besliste voor de start van de werken (in samenspraak met de gemeentebesturen en de politie) om een systeem van keerpunten in te voeren. Daarbij moet het verkeer, om bepaalde afslagbewegingen te maken, omrijden via tijdelijke keerpunten op de gewestweg Woluwedal. Hoewel in deze situatie met keerpunten de globale verkeersdoorstroming beter is dan bijv. in een situatie waarbij we de regeling van de verschillende kruispunten apart zouden aanpassen, is er nog veel hinder, vooral voor het verkeer dat uit de zijstraten komt.  

Gedurende de laatste maanden van inactiviteit op de werf heeft Wegen en Verkeer veel vragen gekregen om kruispunten open te stellen. Dit zal helaas geen soelaas brengen voor de globale verkeerssituatie, want als we een bepaald kruispunt openstellen, zal dat de verkeersdoorstroming te veel verstoren. Normaal gezien  zal de huidige verkeerssituatie dus dezelfde blijven tot het einde van de werken. Ook de afgelopen maanden hebben we de verkeerssituatie gelaten zoals ze was: hoewel er geen werken gebeurde, was de weg wel al deels opgebroken en was het voor de globale verkeerssituatie beter om de werfsituatie te laten zoals ze was.

 

Hieronder vindt u nog de algemene informatie over de werken: situering, bereikbaarheid, omleiding en waarom Wegen en Verkeer deze werken uitvoert.

 

Situering van de werken

In augustus 2015 startte Wegen en Verkeer met de herinrichtingswerken in Woluwedal (R22). Wegen en Verkeer werkt eerst aan de kant van de weg in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting). Daarna wordt er gewerkt aan de kant van de weg in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting).

Situering project
Situering werken (in Zaventem en in Kraainem)

 

 

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werken

Alle verkeer op rijstroken richting Sint-Lambrechts-Woluwe (zuidelijke richting)

Ter hoogte van de kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan/Oudstrijderslaan sluit Wegen en Verkeer de rijstroken in de richting van Vilvoorde (noordelijke richting) af. Om verkeer in beide rijrichtingen mogelijk te houden, wordt alle verkeer op de rijstroken in de richting van Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook.

Keerpunten sturen het verkeer op de Woluwelaan

 • Het verkeer op de Woluwelaan kan tijdens de werken de zijstraten alleen rechts in- en uitrijden.
 • Vanaf de Leuvensesteenweg (N2), Tramlaan en Oudstrijderslaan kan het verkeer tijdens de herinrichtinswerken aan de kruispunten enkel nog rechtsaf slaan naar de Woluwelaan (R22).
 • Het verkeer dat vanuit die straten komt en linksaf wil slaan of rechtdoor wil rijden, moet omrijden via de keerpunten op Woluwelaan om hun route in deze richting verder te zetten.

Linksaf beweging aan afrit Kraainem (nr. 2) richting Vilvoorde afgesloten (verkeer E40 richting Leuven/Luik)

 • Tijdens de volledige duur van de werken is het onmogelijk voor het verkeer vanuit Brussel om via de afrit Kraainem (nr. 2) linksaf te slaan richting Machelen of Vilvoorde.
 • Dit verkeer moet rechtsaf slaan om via het keerpunt rechtsomkeer te maken.
 • Het verkeer kan gebruik maken van de afritten in Sterrebeek via de E40 (afrit 21), Wezembeek-Oppem via de R0 (afrit 2), en Kraainem via beide vermelde afritten.
 • Het verkeer vanuit Brussel richting Sint-Lambrechts-Woluwe of de Cliniques Universitaires Saint-Luc kan wel nog altijd rechtsaf rijden vanaf de afrit Kraainem (nr. 2).

Twee rijstroken in Oudstrijderslaan richting Woluwelaan ingenomen tot eind 2015

 • Wegen en Verkeer neemt tot het einde van 2015 aan de kant rijrichting Woluwelaan de volledige twee rijstroken in vanaf de oprit naar de E40 tot aan het kruispunt met de Woluwelaan.
 • Om verkeer in twee richtingen mogelijk te houden, voorziet Wegen en Verkeer ter hoogte van het kruispunt met de oprit van de E40 een doorsteek voor het verkeer richting Woluwelaan.
 • Aan de zijde richting Sterrebeek beschikt het verkeer dan over één rijstrook in elke rijrichting.

Maatregelen houden woonwijken bereikbaar en leefbaar

Om het verkeer op en rond de gewestweg R22 (Woluwedal) vlot te laten verlopen in de nieuwe verkeerssituatie, moet Wegen en Verkeer ook in de omliggende straten tijdelijke ingrepen doorvoeren:

 • Vanaf de Grote Kloosterstraat kan het verkeer niet meer rechtstreeks naar de Woluwelaan (R22) rijden. Het verkeer kan de Woluwelaan bereiken via de Frans Smoldersstraat en de Leuvensesteenweg (N2). Ook het verkeer van de Frans Smoldersstraat zelf moet via de Leuvensesteenweg (N2) naar de Woluwelaan rijden.
 • Het verkeer uit de Jozef van Damstraat moet aan het kruispunt met de Woluwelaan verplicht rechtsafslaan in de richting van Woluwe. Indien u in de richting van Vilvoorde wil rijden, dient u ook eerst rechtsaf te slaan aan het kruispunt en gebruik te maken van de keerpunten verderop de Woluwelaan.
 • Het verkeer op de Woluwelaan zelf kan via dit kruispunt de Jozef van Damstraat niet meer inrijden. Het verkeer moet omrijden via de Leuvensesteenweg (N2), Voordestraat en Veste.
 • Om deze omleiding vlot te laten verlopen worden de Voordestraat, Veste en het eerste deel van de Jozef van Damstraat enkelrichting gemaakt vanaf de Leuvensesteenweg (N2) in de richting van Rijmelgem.
 • In de omgekeerde richting maakt Wegen en Verkeer tijdelijk de Sint-Stefaansstraat enkelrichting van Terwilgen tot Broekstraat voor een vlotte verkeerscirculatie.   

 

Omleidingen voor het verkeer

 • Verkeer over lange afstand wordt aangeraden om tijdens de werken de E40 of de Brusselse ring (R0) te nemen (i.p.v. Woluwedal).
 • Het verkeer op de Leuvensesteenweg richting Sint-Stevens-Woluwe kan via de Gemeenschappenlaan de E40 bereiken en zo Woluwedal vermijden.
 • Het verkeer vanuit Sint-Stevens-Woluwe dient gebruik te maken van de keerpunten of via kleine stedelijke wegen te rijden.

Omleiding voor fietsers 

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de politie omleidingsroutes uitgestippeld voor het fietsverkeer.

 • Fietsers richting Vilvoorde steken ter hoogte van het containerpark van Kraainem vanaf de Woluwelaan door naar de Denayerstraat. Vanaf hier volgen zij de omleiding via J. Thumasstraat, Julien Trekkerstraat en de Frans Smoldersstraat.
 • Fietsers richting Sint-Lambrechts-Woluwe rijden via Jozef van Damstraat, Leuvensesteenweg en Kleinebergstraat om.

3 redenen voor de werken in Woluwedal

 1. Verkeerssituatie in Zaventem en Kraainem veiliger maken

 • Vermijden van conflictsituaties en risico’s door op alle zijtakken van de twee kruispunten op Woluwedal nieuwe verkeerslichten met een volledig nieuwe regeling aan te brengen.
 • Een weggebruiker die een afslagbeweging maakt, zal in de nieuwe situatie steeds zijn ‘eigen’ groen licht krijgen. M.a.w. hij zal kunnen afslaan in alle veiligheid, zonder dat er nog tegenliggend verkeer door mag rijden. Vandaag moeten automobilisten die vanop Woluwedal een van de zijstraten (bijv. de Leuvensesteenweg) willen inslaan rekening houden met het verkeer dat vanuit de andere rijrichting komt en rechtdoor rijdt.
 • Met de aanleg van nieuwe (deels vrijliggende en deels verhoogde) fietspaden in rood beton en comfortabele trottoirs verbetert Wegen en Verkeer de voorzieningen voor zachte weggebruikers volgens de standaarden van haar nieuwe ontwerpen.

 

 1. Verkeersafwikkeling kruispunten verbeteren

 • Verschillende rijstroken aan de kruispunten zijn vaak overbelast. Denk maar aan het kruispunt van Woluwedal met de Tramlaan waar het verkeer dat vanuit de Tramlaan komt en linksaf wil slaan naar Machelen of Vilvoorde, moet aanschuiven met het verkeer dat rechtdoor rijdt (naar de Oudstrijderslaan).
 • Wegen en Verkeer past de indeling van de kruispunten aan om de verkeersafwikkeling te verbeteren.
  • Het verkeer dat van Sint-Pieters-Woluwe naar Machelen rijdt, zal op het kruispunt van de Leuvensesteenweg na de werken gebruik kunnen maken van de rijstrook die vandaag enkel voorzien is voor het (rechtsafslaand) verkeer in de richting van Leuven.
  • Voor het linksafslaand verkeer vanuit de Tramlaan komt er een aparte afslagstrook.
 1. Nieuwe riolering en collector aanleggen tegen wateroverlast

 • Aanleg volledig gescheiden rioleringssysteem dat het regenwater van het afvalwater scheidt en dus afzonderlijk afvoert. Dat is beter voor het milieu, maar ook voor de waterhuishouding van dit gebied.
 • Aanleg nieuwe ‘collector’: een grote kuip die bij hevige regenval het water opvangt voor het naar de verder gelegen ‘Woluwecollector’ (de ondergrondse bedding van de rivier de Woluwe) stroomt. Deze collector kan bij extreme neerslag overstromingen en wateroverlast vermijden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.