Wijerstraat x Donkweg, Zonhoven: Herinrichting gewestweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Wijerstraat (N72) in Zonhoven herinrichten. 

Om de verkeersveiligheid te verhogen zal het agentschap een aantal ingrepen uitvoeren. Er komen verhoogde fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen ter hoogte van de Donkweg en de Alkenhoofseweg. Over de ganse lengte van het project voorziet het agentschap een middenberm die enkel ter hoogte van inritten en kruispunten overrijdbaar zal zijn. Ter hoogte van de kruispunten moeten verkeersplateaus het verkeer remmen en zo een verlaagde maximumsnelheid (50km/uur) helpen handhaven.  

Meer informatie over de startdatum en fasering volgt.