Werken Turnhoutsebaan (N18) en Werbeekstraat in Dessel

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden augustus 2015 tot juni 2016

Update 17/05/16: op 23 mei starten bijkomende werken tussen Kuilstraat en Klaaseind. Het betonnen wegdek en de funderingen worden vernieuwd en vervangen door asfalt. De werken worden gepland tijdens de uitvoering van de reeds lopende werken aan de Turnhoutsebaan om zo de hinder te beperken. Op 7 juni moeten deze bijkomende werken afgerond zijn. De werken aan de rest van de Turnhoutsebaan zijn nog steeds op schema en zullen zeker eind juni afgerond zijn. 

Laatste fase werken Turnhoutsebaan

De werken aan de Turnhoutsebaan liggen op schema. Volgens de huidige planning zal de weg opengesteld kunnen worden eind juni. Sinds 17 mei zijn er bijkomende werken gestart buiten de eerder afgebakende werfzone. Hier vindt u de laatste informatie over hinder en bereikbaarheid.

Een deel van de rijweg op de Turnhoutsebaan buiten de huidige werfzone (met name tussen de Kuilstraat en tot vlak voor Klaaseind) is ook aan vervanging toe. De oude betonplaten zorgen voor geluidshinder en zijn weinig comfortabel om over te rijden. Daarom heeft AWV, samen met de gemeente Dessel, besloten om ook hier het wegdek te vernieuwen. Opgelet: het gaat hier enkel om het wegdek, niet om de fietspaden en onderliggende riolering.
 
Om de hinder van de bijkomende werken zoveel mogelijk te beperken zullen ze samen met de huidige werkzaamheden uitgevoerd worden.

De werken in de nieuwe zone (Kuilstraat-Klaaseind) starten op 23 mei en moeten tegen 7 juni volledig klaar zijn.  Woningen en handelszaken in de werfzone zullen tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. 

Bereikbaarheid in en rond de werfzone

 Voor verkeer naar de handelszaken in oorspronkelijke werfzone (2A tot en met 2D) wijzigen de omleidingen lichtjes. Deze omleidingen vind je op het kaartje hieronder:

Doorgaand verkeer

Voor doorgaand verkeer verandert er niets. Dat volgt de omleidingen zoals weergegeven op het kaartje dat je verder op deze pagina kan vinden.

 

Werken aan Molsebaan

Ongeveer tegelijkertijd (vanaf 26 mei) worden er ook werken uitgevoerd ten zuiden van het centrum van Dessel op de Molsebaan tussen de Lukasstraat en de Vonderstraat. Deze werken duren tot 8 juni. Hiervoor gelden lokale omleidingen. Alle info over deze werf vindt u hier.

Kruispunt wordt veiliger

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in augustus 2015 met de heraanleg van een gedeelte van de Turnhoutsebaan (N18) en de Werbeekstraat in Dessel. Het gevaarlijk kruispunt met de Molenhei krijgt een veilige inrichting. Tegelijkertijd wordt het rioleringsstelsel aangepast en komt er een bufferbekken voor de opvang van regenwater. De werken zullen wellicht een jaar duren. De Turnhoutsebaan (N18) is een belangrijke verbindingsweg tussen Mol en Turnhout. De weg verbindt de dorpskernen van Retie en Dessel en krijgt dagelijks veel verkeer te slikken. Het kruispunt nabij de watertoren is momenteel een gevaarlijk punt, vooral voor het verkeer dat vanuit de Molenhei of de Werbeekstraat de Turnhoutsebaan op wil. Omdat het kruispunt zich in een bocht bevindt is het gevaarlijk om de Turnhoutsebaan over te steken. Ook voor zwakke weggebruikers en bewoners die hun oprit verlaten is het huidige kruispunt een gevaarlijk punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit probleem aanpakken: daarom wordt het kruispunt heraangelegd en veiliger ingericht.

  • Er komt een middenberm ter hoogte van het kruispunt, die moet de bocht aankondigen. De berm zal de snelheid van het autoverkeer verlagen en de kans op frontale botsingen in de bocht verminderen. Ter hoogte van de opritten is de berm overrijdbaar waardoor bewoners langs het kruispunt hier geen last van zullen ondervinden. 
  • De Turnhoutsebaan en de Werkbeekstraat krijgen een nieuw wegdek in asfalt.
  • Fietsers krijgen een nieuw fietspad, gescheiden van de rijweg door een groenstrook.
  • Tussen het kruispunt met de Werbeekstraat en de Molenhoek maken fietsers gebruik van een veilige fietsoversteek. Bovendien zal de fietser via een nieuw fietspad de aansluiting maken met de Werbeekstraat. 
  • Om plaats te maken voor de rioleringswerken en de aanleg van de fietspaden, is het noodzakelijk om bomen te rooien. Ook de huidige parkeerplaatsen langs de Turnhoutsebaan zullen verdwijnen. 

 

Plan te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Nieuw rioleringsstelsel en bufferbekken

Tegelijkertijd met de heraanleg van het kruispunt zal ook de riolering en regenwaterafvoer worden aangepakt. De Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) zal het bestaande rioleringsstelsel vervangen en aanpassen aan de huidige noden. Een gescheiden rioleringsstelsel zal het huishoudelijk afvalwater en het regenwater apart afvoeren. Bovendien komt er langs de Turnhoutsebaan, net voor de gemeentegrens met Retie, een open bufferbekken dat aansluit op de Desselse Nete. Het bufferbekken zal het regenwater verzamelen, en geleidelijk afvoeren waardoor wateroverlast wordt vermeden.

Op sommige plaatsen langs de Turnhoutsebaan zullen de grachten plaats maken voor het gescheiden afvoerstelstel, dat onder het fietspad zal verdwijnen. Langs de Werbeekstraat blijven de grachten liggen, maar krijgen ze een opknapbeurt. De Werbeekstraat wordt wel helemaal opgebroken voor de aanleg van de riolering. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel zal het regenwater van de omgeving afvoeren naar een open bufferbekken. PIDPA zal het bufferbekken (met een capaciteit van 660 kubieke meter) aanleggen op een onbebouwd perceel, net voor de plaats waar de Turnhoutsebaan over de Desselse Nete loopt.

Werken in twee fases

Fase 1: 31 augustus – midden oktober 2015 

Tijdens de eerste fase werd het wegdek en de riolering van de Werbeekstraat tussen het kruispunt met Turnhoutsebaan en de Tipstraat vernieuwd. Tussen de Tipstraat en de Desselse Nete kregen de grachten een opknapbeurt.

Fase 2: eind september 2015 – eind juni 2016

Tijdens de tweede fase werkt de aannemer aan de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Molenhei en de Werbeekstraat. Tussen de Desselse Nete en de Kuilstraat krijgt de Turnhoutsebaan een nieuw wegdek. De rioleringswerken lopen nog iets verder door, tot het kruispunt met de Bleekstraat.

De werken tijdens fase 2 verlopen in vier deelfases om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Sinds april wordt gewerkt over de hele lengte van de werf om doorlopende of terugkerende elementen (boordstenen, fietspaden, inritten) aan te leggen en af te werken. 

 

Hinder tijdens fase 2 (september 2015 - eind juni 2016)

  • De Turnhoutsebaan wordt tussen de Desselse Nete en het kruispunt met de Bleekstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.
  • Het doorgaand verkeer moet in beide richtingen omrijden via de Geelsebaan (N118), Brase, de Bergenstraat en de Turnhoutsebaan.
  • Om hinder voor omwonenden te vermijden rijdt het vrachtverkeer (> 7,5 ton) tussen Dessel en Retie om via Geel en Mol, langs de Geelsebaan (N118), de N71 (Rijn, Molseweg, Zuiderring) en de Turnhoutsebaan (N18).
  • Fietsers tussen Dessel en Retie vermijden de werfzone via Werbeek, de Desselsedijk, Tipstraat, Kuilstraat en Kuilender.

 

 

 

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dat kan via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of op het gsm-nummer 0477 477 476.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan het kruispunt in Dessel. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.