Werken N285 - Edingsesteenweg gedeeltelijke heraanleg in asfalt in beide rijrichtingen

Regio
Gemeente
Weg
Datum Rijrichting Asse: 08/04/2019 – 22/04/2019, Rijrichting Ternat: 05/08/2019 - 22/08/2019

Update 26/06/2019: nadat eerder dit jaar de rijrichting Asse werd aangepakt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer tussen 5 augustus en 22 augustus ook in de rijrichting van Ternat het wegdek herstellen. Over een afstand van 400m, ongeveer van iets voor het kruispunt Zavelput tot aan de bushalte ter hoogte van de Heedstraat, wordt eerst een deel van de betonnen verharding verwijderd en vervolgens een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De werken duren volgens de huidige planning 3 weken. Het verkeer op de Edingsesteenweg zal die periode via tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone kunnen passeren. 

Waar?

N285 – Edingsesteenweg in beide rijrichtingen: tussen het kruispunt met de Heedstraat en huisnummer 130 op de Edingsesteenweg.

Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelt op de Edingsesteenweg over een lengte van 260 m in de rijrichting van Asse en 400m in de rijrichting van Ternat een deel van de cementbetonverharding. De bestaande betonplaten worden eerst uitgebroken en nadien op de reeds vervangen platen aansluitend heraangelegd in asfalt.

Wanneer?

De werken in de rijrichting van Asse werden tijdens het verkeersluwe paasverlof van 2019 uitgevoerd (08/04/2019 – 22/04/2019). De rijrichting Ternat wordt aangepakt van5 augustus, na het bouwverlof, tot 22 augustus. 

Hinder en omleidingen: weg blijft open, auto's en fietsers krijgen beurtelings verkeer

De weg blijft altijd open. Verkeer kan beurtelings de werfzone passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten. 
Let op: “De Mazier” zal tijdens de werken enkelrichting worden, en enkel inrijden via de Edingsesteenweg is mogelijk.

Situeringskaart Edingsesteenweg en de heraanleg van asfalt in beide rijrichtingen

Bereikbaarheid

De inritten van handelaars en omwonenden blijven bereikbaar.

Meer info?  

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50