Werken Dorpsstraat/Noordeind/Kalmthoutsesteenweg (N122) tussen Kalmthout en Essen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 24 april t.e.m. 10 mei 2017

Vanaf maandag 24 april 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken aan de Dorpsstraat/Noordeind/Kalmthoutsesteenweg (N122) tussen Kalmthout en Essen. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. De werken zullen twee weken en drie dagen duren. Tijdens die werken is de N122 volledig afgesloten. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via Achterbroek.

Vernieuwing wegdek

Het wegdek van de N122 is grotendeels versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt het asfalt in beide richtingen vernieuwd tussen Kalmthout en Essen. Het nieuwe wegdek verbetert het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers. De aanliggende fietspaden in asfalt tussen Schooldreef en Turfvaartlaan worden mee vernieuwd. Ten slotte worden ook de brugvoegen van de twee bruggen over de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal vervangen.

Aanpak en timing werken

De werfzone bevindt zich tussen de kruispunten van de N122 met de Antwerpsesteenweg (N117) en de Achterbroeksteenweg (N111). De twee kruispunten worden niet meegenomen en blijven open voor het verkeer. De werken beginnen vanaf maandag 24 april aan het kruispunt met de N117 in Essen en vorderen dan richting Kalmthout. Eerst wordt het oude wegdek gefreesd, om daarna aansluitend de nieuwe asfaltlaag en markeringen aan te leggen. De zone tussen de Sint-Jansstraat en de Middenstraat - in het centrum van Wildert - wordt in een aparte deelfase van twee dagen (voorzien op 27 en 28 april) vernieuwd om de hinder voor de busdiensten van De Lijn te beperken. Volgens de huidige planning duren de werken tot en met woensdag 10 mei.

Hinder en omleidingen

Tijdens de werken is de N122 in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de kruispunten met de Antwerpsesteenweg (N117) en de Achterbroeksteenweg (N111).

De verkeerssituatie ziet er dan als volgt uit: ​ ​

  • Het doorgaand verkeer tussen Essen en Kalmthout volgt een omleiding langs Achterbroek via de Achterbroeksteenweg (N111) en de Roosendaalsebaan/ Antwerpsesteenweg (N117).
  • Fietsers kunnen tijdens de werken gebruik maken van de fietsostrade Antwerpen-Essen (F14) langs de spoorweg.
  • Voor informatie over de dienstverlening van De Lijn tijdens de werken kan u terecht op www.delijn.be.
  • Woningen en handelszaken in de werfzone blijven te voet of met de fiets steeds bereikbaar. Met de wagen is dat tijdens de werkuren (7 tot 17 uur) niet altijd mogelijk. Als een kleeflaag of nieuwe asfaltlaag is aangebracht, kan er minstens enkele uren erna geen verkeer over het nieuwe wegdek. De aannemer zal bewoners hiervan verwittigen met een briefje in de bus.

 

De omleidingskaart kan u downloaden in de zijkolom rechts onder documenten.