Werken aan Gillès de Pélichylei (N121) in Schilde

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2 maanden vanaf 26 april 2017

Een aannemer zal in opdracht van de gemeente Schilde werkzaamheden uitvoeren op de gewestweg Gillès de Pélichylei (N121) ter hoogte van de Boterlaarbaan in Schilde. Er zijn dringende herstellingen nodig aan de riolering en het wegdek (verzakkingen). De werken beginnen op woensdag 26 april en zullen een tweetal maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeershinder

De Gillès de Pélichylei wordt tijdens de werken in beide richtingen afgesloten en er is een omleiding voor gemotoriseerd verkeer:

  • de omleiding loopt via de Wijnegemsteenweg, 's-Gravenwezelsteenweg, Houtlaan en Turnhoutsebaan
  • de haltes van De Lijn tussen de Kerkstraat en de Missionarislei worden niet bediend tijdens de werken
  • fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werfzone passeren

Voor meer informatie over deze werken, wendt u zich best tot de gemeente Schilde: www.schilde.be.