Wegverzakking Naamsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2017

Tijdens de zomer van 2017 wil het Agentschap Wegen en Verkeer de werkzaamheden starten om de gevolgen van wegverzakking ter hoogte van de fietsbrug op de Naamsesteenweg (N80) te verhelpen . De exacte startdatum zal in samenwerking met Sint-Truiden, Gingelom, De Lijn, de politie en de, nog aan te stellen, aannemer bepaald worden. 

Zodra meer informatie over de werkzaamheden bekend is, kan u die op deze pagina vinden. 

Sinds de verzakking heeft het agentschap verschillende stappen ondernomen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en op het terrein actie te kunnen ondernemen. Door de aard van de situatie, de nodige studies, enz. neemt deze procedure echter veel tijd in beslag. 

Stand van zaken

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het afgelegde traject sinds het vaststellen van de verzakking. 

 • Begin juni 2016 stelde het agentschap na hevige regenval vast dat de berm en het talud van de N80 plaatselijk waren afgeschoven ter hoogte van de fietsbrug.
 • Het agentschap voorzag onmiddellijk noodsignalisatie. Het rijvak in de rijrichting Sint-Truiden werd afgedekt met folie en zandzakjes om verdere uitspoelingen en verzakkingen te voorkomen en om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Vervolgens plaatste het agentschap verkeerslichten om beurtelings verkeer toe te laten ter hoogte van de fietsbrug.
 • Aan de aannemer en het studiebureau van de werken van de N80 werd een PV van ingebrekestelling opgesteld.
 • Vervolgens startte het overleg tussen de aannemer, AWV, stad Sint-Truiden, het studiebureau, en de afdeling Geotechniek om een onderzoek in te stellen naar mogelijke oorzaken en oplossingen.
 • Ondertussen voerde een firma radaronderzoeken uit om holle ruimtes op te sporen.Het agentschap  ging ook de draagkracht van de ondergrond in het talud na. Hieruit bleek dat deze niet voldoende was om het wegdek en de verkeerslast op een veilige manier te kunnen dragen.
 • De fietsersbrug en het wegdek van de N80 werden vervolgens regelmatig opgemeten om na te gaan of de toestand stabiel bleef.
 • Onmiddellijk na het bouwverlof 2016 contacteerde AWV gespecialiseerde geotechnische firma's om na te gaan welke technieken beschikbaar zijn om het talud te stabiliseren.  De betreffende firma's kwamen vervolgens hun oplossingsvoorstellen toelichten.
 • Op basis van deze voorstellen vroeg AWV aan de hoofdaannemer van de eerder uitgevoerde werken om een prijsofferte op te maken voor de herstellingswerken.
 • Midden oktober 2016 stelde deze zijn mogelijke oplossingen voor met een bijhorende prijsofferte en uitvoeringstermijnen. De voorgestelde oplossingen voldeden echter niet aan de vooropgestelde verwachtingen. De gevraagde offerteprijs en voorgestelde uitvoeringstermijn waren daarenboven veel te hoog. 
 • In november 2016 stelde AWV een onafhankelijk, gespecialiseerd geotechnisch bureau aan om een alternatieve oplossing uit te werken. 
 • In de periode december 2016 - februari 2017 werd een nieuwe oplossing voorgesteld en gunstig geadviseerd door de afdeling Geotechniek.  
 • Op basis van hiervan werkte AWV een nieuw bestek uit om de werken uit te voeren. Ook het vernieuwen van het wegdek, het aanbrengen van een verbeterde waterafvoer en het plaatsen van vangrails langs het talud van de N80 werden hierin voorzien.
 • Op 1 maart 2017 werd het dossier voor het stabiliseren van het talud van de N80 gepubliceerd, de opening van de offertes is voorzien op 7 april 2017.