Wegverzakking Naamsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer start dinsdag 6 juni met de herstelling van de wegverzakking op de Naamsesteenweg (N80) ter hoogte van Straeten in Sint-Truiden. 

In juni 2016 stelde het agentschap na hevige regenval vast dat de berm en het talud ter hoogte van de fietsbrug beschadigd waren en de rijweg gedeeltelijk verzakt was. Om gevaarlijke situaties voor de weggebruikers te vermijden, werd de rijstrook richting Sint-Truiden meteen afgezet. Tijdelijke verkeerslichten zorgden ervoor dat het verkeer beurtelings kon blijven rijden. 

Tijdens de voorbije maanden heeft het agentschap verschillende onderzoeken uitgevoerd om een degelijke en duurzame oplossing te vinden. Onder andere op basis hiervan en na het doorlopen van de nodige procedures kon AWV ondertussen een aannemer aanstellen.  

Deze zal het wegdek opbreken en door middel van verankerde palen het talud verstevigen. Zodra deze werken klaar zijn en de berm opnieuw is aangevuld, zal hij vervolgens de weg opnieuw aanleggen.

Gedurende de werkzaamheden zal het agentschap de N80 tussen de Luikersteenweg (N3) en de Truilingenstraat  (N755)in beide richtingen afsluiten. In samenspraak met de gemeentebesturen van Sint-Truiden en Gingelom heeft AWV een omleiding uitgewerkt via de Luikersteenweg, de Borgwormsesteenweg, de Mielenstraat en de Truilingenstraat. 

Voor fietsers is er ter hoogte van de werfzone  een lokale omleiding via het naastgelegen pad van het fietsroutenetwerk. 

Het agentschap stelt alles in het werk om de weg voor 10 juli (start bouwverlof)  terug open te stellen. 

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het afgelegde traject sinds het vaststellen van de verzakking. 

 • Begin juni 2016 stelde het agentschap na hevige regenval vast dat de berm en het talud van de N80 plaatselijk waren afgeschoven ter hoogte van de fietsbrug.
 • Het agentschap voorzag onmiddellijk noodsignalisatie. Het rijvak in de rijrichting Sint-Truiden werd afgedekt met folie en zandzakjes om verdere uitspoelingen en verzakkingen te voorkomen en om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Vervolgens plaatste het agentschap verkeerslichten om beurtelings verkeer toe te laten ter hoogte van de fietsbrug.
 • Aan de aannemer en het studiebureau van de werken van de N80 werd een PV van ingebrekestelling opgesteld.
 • Vervolgens startte het overleg tussen de aannemer, AWV, stad Sint-Truiden, het studiebureau, en de afdeling Geotechniek om een onderzoek in te stellen naar mogelijke oorzaken en oplossingen.
 • Ondertussen voerde een firma radaronderzoeken uit om holle ruimtes op te sporen.Het agentschap  ging ook de draagkracht van de ondergrond in het talud na. Hieruit bleek dat deze niet voldoende was om het wegdek en de verkeerslast op een veilige manier te kunnen dragen.
 • De fietsersbrug en het wegdek van de N80 werden vervolgens regelmatig opgemeten om na te gaan of de toestand stabiel bleef.
 • Onmiddellijk na het bouwverlof 2016 contacteerde AWV gespecialiseerde geotechnische firma's om na te gaan welke technieken beschikbaar zijn om het talud te stabiliseren.  De betreffende firma's kwamen vervolgens hun oplossingsvoorstellen toelichten.
 • Op basis van deze voorstellen vroeg AWV aan de hoofdaannemer van de eerder uitgevoerde werken om een prijsofferte op te maken voor de herstellingswerken.
 • Midden oktober 2016 stelde deze zijn mogelijke oplossingen voor met een bijhorende prijsofferte en uitvoeringstermijnen. De voorgestelde oplossingen voldeden echter niet aan de vooropgestelde verwachtingen. De gevraagde offerteprijs en voorgestelde uitvoeringstermijn waren daarenboven veel te hoog. 
 • In november 2016 stelde AWV een onafhankelijk, gespecialiseerd geotechnisch bureau aan om een alternatieve oplossing uit te werken. 
 • In de periode december 2016 - februari 2017 werd een nieuwe oplossing voorgesteld en gunstig geadviseerd door de afdeling Geotechniek.  
 • Op basis van hiervan werkte AWV een nieuw bestek uit om de werken uit te voeren. Ook het vernieuwen van het wegdek, het aanbrengen van een verbeterde waterafvoer en het plaatsen van vangrails langs het talud van de N80 werden hierin voorzien.
 • Op 1 maart 2017 werd het dossier voor het stabiliseren van het talud van de N80 gepubliceerd, de opening van de offertes is voorzien op 7 april 2017.
 • Gepland: 6 juni 2017 - bouwverlof 2017: herstelling N80